Tidligere artikler

Børn + Unge

Mini-universitet i Marstal får 5,7 millioner
Teknikgave: 1,4 millioner til 647 børn og unge på Ærø
Derfor forsømmer Ærøs skoleelever mere end andre
Undervisningsministeriet: Ærø har Fyns bedste elever
Ærø Friskole har 22 % af øens 520 elever - ligger nr 6 i Danmark
Kun 20 unge uden uddannelse og job på Ærø
Teenagere sparer op på Ærø
Ærø HF er nr 140 i bedst-til-at-løfte-eleverne
Unge kvinder flytter fra Ærø - rekord for Danmark
28 % af Ærøs unge får ingen uddannelse
Ærø Efterskole får dispensation til 2,2 millioner - lån fra kommunen i forhandling
Ærø Efterskole har behov for 1,4 millioner fra kommunen
Børnehave får Ærøs 1. bæredygtighedsflag
Afslag til Ærø Efterskole om 1,5 millioner
Søger unge på Ærø til forsknings-projekt
Danmarks bedste daginstitutioner ligger på Ærø
Nedlægger fond som er medejer af Torvecentret og svømmehallen
2.000 bøger på vej til Ærø
Friskolen og Marstal Skole kan få støtte til indeklima-forbedringer
Forbud mod uddannelsesstøtte på Ærø
Dyrt byggeri: SFO i Marstal koster 19 millioner
Marstal Skole får 4 millioner til nye lærere - Friskolen skal have konkurrence
Friskolen på vej med byggeri af boldbane
P-plads og vejomlægning ved Marstal Skole for 4 millioner
Huskunstner får 360.000 til et ekstra år
Ærø Ungdomsfond skal nedlægges
40 unge skal udvikle Ærø
Byggeri af fritidshjem til 14 millioner i Marstal kan nu gå i gang
Bygger SFO for 14 millioner i Marstal

Sundhed + Ældre

Skattereform: Lavere skat til gamle arbejdere på Ærø
Ærøs ældre storbruger fysioterapi, plejeboliger og rengøring
Ambulancer - bedst i Marstal og Ærøskøbing, langsomst i Søby
Ærø: SOSU-assistenter har det 4.-højeste fravær i Danmark
1.000 fattige pensionister på Ærø får ældrecheck på 19.200 kr
9 % har dårligt reguleret sukkersyge på Ærø - 6. værst i Danmark
Ærø søger om særtilskud på 15 millioner - udsat kommune
Kontrolbesøg: Gode forhold på Ærøs plejehjem
Ærø Kommunes medarbejdere har 74.000 fraværstimer - det skal begrænses
10 % får antidepressive lægemidler på Ærø
Medarbejdermangel udløser indskrænkninger på ældre-området
Giver 1 million til sundhed på Ærø - projekter søges
Derfor stopper de hvide Ærøs vækst
Læge-droner flyver 2.500 km mellem Ærø og Svendborg
Kommunen opfører sig ordentligt - klagere fik ikke medhold
Pullerter står og de handicappede går
Handicappede stopper afspærringen af Ærøskøbing
Usundt for turismen - Ærø har landets højeste smittetal
Analyse: Ingen problemer på ældre- og sundhedsområdet på Ærø
Danmarksrekord: 1/3 af de testede på Ærø har corona
Europas første sundhedsdroner flyver til Ærø - 31 millioner kr
Nedskæringer i hjemmeplejen på Ærø - ikke mit bord
Ærø-boerne skal helbredes - borgermøde den 9. maj
40 har fået Arne-pension på Ærø - 11 % af befolkningen kunne søge
For god service på Ærø - 13 opgaver skæres væk
Ærø er 3. bedst til handicapsager - kun 27 % er forkerte
Ledelse og medarbejdere i ældre-sundhed undersøges frem til maj
Cykelturen skal betales af kommunen
Kun lidt arsen i drikkevand på Ærø
Sofa og alkohol er Ærøs foretrukne aktivitet
Ærø har Danmarks højeste corona-smittetal

Kultur

Køb af 160.000 kvm ny kunst-skov ved udstillingscentret Søbygaard
Ærøs borgere besøger ikke øens 2 museer
Dropper koncerthal i det gamle Ærøskøbing
Museumsreform: Søfartsmuseum i farezone - Ærø Museum reddet
1. januar bliver Ærø Museum en del af Museum Sydfyn
Her er den nye chef for Ærø Museum - skal skære og udvikle
Svendborg Museum overtager Ærø Museum
Ejerskab til Ærø Museums bygninger for 18 millioner på plads
Marstal-museum ejer ejendomme for 30 millioner
Ærø-museer har formue på 50 millioner, men vil ikke sælge overflødige bygninger
Kulturministeriet nedsætter museums-gruppe - Ærøs 2 museer i søgelyset
Direktør for Søbygaard holdt i 30 dage - men ny dynamik på oplevelsescentret
Fyrer direktøren for Søbygaard - stopper med omgående virkning
Søbygaard åbner Geopark-center
Ny forening bliver storejer af Ærø Museum
Splittelse mellem Marstal og Ærøskøbing
Ingen kontakt om fusion mellem de 2 museer på Ærø
Søbygaard vil satse på naturoplevelser - forventer 12.000 gæster
Lukkede selskaber ejer Ærø Museums udstillingsbygning og Hammerichs Hus
Formand: Forening ejer 2 af Ærø Museums ejendomme
Ærø Museum: Ejendomme for 18 millioner
Ærø Museum lukker og direktøren stopper
Voldsom kritik af Ærø Museum - inden sommerferien er fremtiden beseglet
Natur, mad og kunst skal få 70.000 til at besøge Søbygaard
Marstal Museum taber 200.000 og Ærø Museum 1,4 millioner
Kulturladen i ny knibe
Giver 750.000 til badebro i Marstal - og 35.000 til spejder-contaner
Badeanstalt i Marstal har indsamlet 2,3 millioner
Økonomisk krise i Ærø Museum medfører skærpet tilsyn
Bregninge-musiker vinder 50.000 for meditation på Ærø
Ærø Museum skal finde ny vej efter tabet af Søbygaard

Miljø & Klima

Gråsten Nor og Odderens Bæk i top - 6 vandløb skidt - se dem her
Ærøs 2 søer har det skidt - nu skal de ordnes
Kystdirektoratet: Ærøskøbing overlever nye stormfloder
Kystdirektoratet: Marstal overlever nye stormfloder - undtagen Eriks Hale
Stærkt stigende grundvand på Ærø
Forurening og oprensning i 2024: Søby og Ærøskøbing
Ærø: 910.000 kvm ekstra natur frem til 2027
60.000 kvm strandroser skal ryddes ved badehusene i Ærøskøbing og på Ærø
Netto-grund får plastik-dug - at fjerne jord koster 3 millioner
Havneudvidelse i Ærøskøbing skal miljø-undersøges i 2024-2025
Nye solparker og vindmøller på Ærø på vej
Her er de 600 km nye begrænsninger på Ærø
Uddybning af Ærøs havne og sejlrender begrænses
Opgravning af sand, grus og sten fastholdes ved Ærø - skal indskrænkes
Køb af 160.000 kvm ny kunst-skov ved udstillingscentret Søbygaard
Muslinge- og østers-opdræt ved Ærø fjernes
150 millioner til diger - også på Ærø + ny digeplan
Intet iltsvind rundt om Ærø
Ærø: Eneste kommune der beskytter drikkevandet 100 %
Iltsvind forsvandt med stormfloden, kun slemt mellem Ærø og Als
Marstal-, Store Rise- og Søby-området har for meget nitrat i drikkevandet
Stormfloden på Ærø koster 50 millioner til veje, havne og diger
Elbusser til Ærø - Jesper Bus kan få 10 års-kontrakt
Naturskaderådet: Der var stormflod på Ærø og der gives erstatning
Solpark udvides i det østlige Ærøskøbing
Ingen sol og vind på Ærø i de kommende energiparker
Dødt vand på sydsiden af Ærø, ved Søby og ned til Ærøskøbing - godt vand i Marstal
Ærøs affald halter - ny 2032-model skal gøre det bedre
Ærø: 6 nye vindmøller og 10-dobling af solpaneler på Ærø
160.000 kvm skov ved Søbygaard rejses for 2,4 milioner
8,7 km på Ærø skal omlægges frem til 2027

Færger & Havn

Ærøskøbing udvides ned til havnen - lokalplan skrottes
Vedtaget: Marstal by skal udvides ned til færgeområdet - ja til Netto
Ekstra betaling til Marstal-færgen udskudt
Reparation af Søbys el-færge koster op mod 15 millioner kr
Ærøskøbing-plan: Færger glemt, Netto bliver lovlig og 10.000 kvm byg fjernes
Stort flertal: Marstal havn skal have butikker, caféer, gallerier og mere museum
Hvem ejer Netto-grunden - retssag og forkøbsret
Nu afgøres Marstal-færgens økonomiske fremtid
Havneudvidelse i Ærøskøbing skal miljø-undersøges i 2024-2025
Ny uddannelse til småfærger i Marstal
Transportminister: Ærøfærger kan gøre cykler eller biler gratis
Ærøs 2 nye færger sejler først i 2028
Fyns Amts Avis sælger bladhus i Ærøskøbing
Ny uddannelse til småfærger i Marstal
Derfor bygger Ærø egne færger - 6 årsager
Ærø vedtager at bygge sine egne færger for 500-800 millioner
Uddybning af Ærøs havne og sejlrender begrænses
Als-Søby færgen Ellen sejler fra 15. januar
Svendborg: Ærøfærgerne skal bruge 50 % mere plads til Ærø-biler
Søby Havns udvidelse til 150 millioner er sat på pause
Ærøskøbing Havn skal udbygges til 95 biler
41.000 lystbåde på Ærø
Stomflod koster kommuner 230 millioner - Ærø betaler 50 millioner
Søby Havn - skaderne efter stormfloden
8 opgaver før elfærgen mellem Søby-Als sættes i drift januar 2024
Ærøs hemmelige færger
Svendborg vil ikke have Ærø-færger
Elfærger: Ærø går enegang - dropper standardfærger
Færgetilskud på 83 millioner - heraf får Marstalfærgen 4 millioner
Naturskaderådet: De fleste skader på Ærø dækkes ikke
Forbudt at bygge Netto ved Stark eller ved Brugsen

Politik-Samfund

Vedtaget: 400 nye parkeringspladser i Ærøskøbing
Ærøskøbing udvides ned til havnen - lokalplan skrottes
Vedtaget: Marstal by skal udvides ned til færgeområdet - ja til Netto
Kystdirektoratet: Ærøskøbing overlever nye stormfloder
Kystdirektoratet: Marstal overlever nye stormfloder - undtagen Eriks Hale
Stærkt stigende grundvand på Ærø
Her er de 12 stormramte Ærø-steder der afventer statspenge
Ærøskøbing-plan: Færger glemt, Netto bliver lovlig og 10.000 kvm byg fjernes
Gågade i Ærøskøbing udvides til 4 måneder
Stort flertal: Marstal havn skal have butikker, caféer, gallerier og mere museum
Staten og EU afsætter millionbeløb til Ærøs fiskere og idéfolk
10 bud på Ærøs fremtid i 2024
Nye solparker og vindmøller på Ærø på vej
Derfor overlever Ærø - 29 % boliger bruges som fritidshuse
Her er de 600 km nye begrænsninger på Ærø
Rekord i tilbagebetaling af ejendomskat på Ærø
Skattereform: Lavere skat til gamle arbejdere på Ærø
Færre indbyggere på Ærø - falder til 5.900
God økonomi koster Ærø op til 9 millioner
Sommergågade i Ærøskøbing - en succes - forslag om hele året
Færre udgifter til stormfloden - 27 milllioner
Fusion med 463 Ærø-boliger og Svendborg-selskaber trækker ud
Ærø er en af Danmarks bedste kommuner
Ærø har flest penge i kassen per indbygger
Ærø bruger 50 % mere til administration end resten af landet
150 millioner til diger - også på Ærø + ny digeplan
Fald i beskæftigelsen på Ærø
Staten: 12 millioner til stormflods-skader på Ærø + lån
Pulje til nedrivning af forladte huse på Ærø - 100 millioner
EU åbner for støtte til Ærø-projekter - 30 millioner
Ny minister for Ærø og omegn - større magt

Erhverv

2 statslån - ingen på Ærø
Fyns Amts Avis sælger bladhus i Ærøskøbing
Opgravning af sand, grus og sten fastholdes ved Ærø - skal indskrænkes
Muslinge- og østers-opdræt ved Ærø fjernes
Fusion med 463 Ærø-boliger og Svendborg-selskaber trækker ud
Fald i beskæftigelsen på Ærø
Lavprissmedejern i Ærøskøbing får 3 investorer ind - ekspansion i udlandet
EU uddeler 2,5 millioner til 11 Ærø virksomheder
Vingård i Søby til salg for 4,5 millioner
Forbudt at bygge Netto ved Stark eller ved Brugsen
Private må køre taxa på Birkholm - og på Ærø - fra 1. januar
Ejendomsmæglere kæmper om Marstal og Ærøskøbing - Ø-bolig sidder på 70 %
Navigationsskolen opkøber bil- og båd-ejendom
Rise Sparekasse har 2.800 kunder på Ærø - og har 1 milliard stående
Hattesens Konfektfabrik udvider på havnen i Ærøskøbing
220.000 kvm ved Søby bliver udviklingsområde til 88.000 kvm byggeri
Nye Ærø-projekter søges - 10 millioner afsat
Nu udvides byen ned til Marstal Havn
Andel: Vi opgiver vindmøllepark syd for Ærø
Rekord-resultat for Søby Værft: Tjente 18 millioner
10 projekter på Ærø får 3 millioner fra EU
Færre konkurser på Ærø end i resten af landet
Michael Nielsen stopper som direktør i Ærø Whisky og sælger aktier
Fiskeriområder får 5,8 millioner til projekter - Marstal fik 401.000
36 % af Ærøs ufaglærte mænd bor alene - flest i Marstal
Støtte til lokale bagere og købmænd på Ærø er åbnet - 100.000 per butik
Dyrere at køre varer til Ærø - 1,30 kr per km
112 milliarder for at tilslutte vindmøller og sol til elnet - Ærøs chance
Vindmøllepark vest for Ærø på vej - OK fra Energistyrelsen
Kommer bankkrisen til Ærø
Ny lov kan give gratis strøm til Ærøs elfærger

Ferie & Turisme

Nye hytter på Ærøskøbing Camping på pause til 2025
Turismen har kun skabt 78 arbejdspladser på Ærø
Politisk uro halverer boligsalg på Ærø - kun 104 solgte
Gågade i Ærøskøbing udvides til 4 måneder
Derfor overlever Ærø - 29 % boliger bruges som fritidshuse
Sommergågade i Ærøskøbing - en succes - forslag om hele året
41.000 lystbåde på Ærø
Det betyder den nye udviklingslov for Ærø - bliver fri-ø
Styring af autocampere på Ærø på vej
Ny lov vil give lov til minicamping-pladser på Ærø
Hotel på torvet i Ærøskøbing til salg for 16,5 millioner
Udryddelsen af fritidsboliger i Ærøskøbing i høring til 27. november
Badeanstalten i Marstal skal nu godkendes juridisk
Støjvold i Søby skal redde 25 sommerhuse
Ingen sover på Ærø - ligger på under det halve af andre øer
Marstal-færgen og turismen på Ærø vil vokse kraftigt i 2024
Turismen falder 20 % på Ærø
Det nye hotel Sommerlyst i Marstal
Krav om helårsboliger i Ærøskøbing i høring
26 % arbejder på Ærø - i Danmark er 42 % i arbejde
Ny lov: OK til Sommerlyst i Marstal - og andre Ærø-bygninger kan også udvikles
Ærø indfører flexboliger
Stop for fritidshuse i Ærøskøbing - helårspligt genindføres
Her er de 4 løsninger for fritidsboliger i Ærøskøbing
Lovligt at give tilladelse til fritidsboliger i Ærøskøbing - advokat informerer skævt
Langeland løser Ærøskøbings problemer med fritidshuse
80.000 kvm ferieområde i Marstal
Ærø vil søge om tilladelse til hotel Sommerlyst i Marstal
Fyrer direktøren for Søbygaard - stopper med omgående virkning
59 huse kan bruges og sælges som fritidsboliger i Ærøskøbing - forbud på vej
Autocampere vil helst bo udenfor Ærøs 3 campingpladser

Byg & Ejendom

Ejendom: Fyns Amts Avis til salg for 2 millioner
Vedtaget: 400 nye parkeringspladser i Ærøskøbing
Justisminister: Der skal drives virksomhed, før en udlænding må købe hus på Ærø
Nye hytter på Ærøskøbing Camping på pause til 2025
Netto-grund får plastik-dug - at fjerne jord koster 3 millioner
Ærøs 2 campingpladser koster 49 millioner - købt for 5,5 millioner
Forbud mod skure i Ærøskøbing sat i værk
Marstals storinvestor køber 2 nye boliger - nu 45 ejendomme
Pulje til nedrivning af forladte huse på Ærø - 100 millioner
Skurforbud i Ærøskøbing og måske i Marstal
Dropper koncerthal i det gamle Ærøskøbing
Administration samles på rådhuset og ældre-sundhed i Rise
Også Marstal har problemer med skure
Sådan må der bygges på Eriks Hale
Hotel på torvet i Ærøskøbing til salg for 16,5 millioner
Ærø overvejer salg af 25 ejendomme i Marstal, Ærøskøbing og Store Rise
Forbud mod skure i Ærøskøbing - ny lokalplan skal stoppe dem
Kontroversielt udvalg fortsætter ulovlige beslutninger i Ærøskøbing
Positive overfor koncerthal i det gamle Ærøskøbing
Hasse Larsen fortsætter opkøb i Marstal - 40 ejendomme
Stormøde: Udvikling af Marstals havn og Ærøskøbings butikker og p-pladser
Alle må bygge 50 kvm skure i Ærøskøbing
4 millioner til nedrivning af Marstal-huse og på Ærø
Nye skure på Jomfruvejen i Ærøskøbing får afslag - kollega fik ja
Bygger koncerthal til 500 gæster i det gamle Ærøskøbing
Salg af fritidshjemsbygning i Peter Skramsgade i Marstal
Land-ejendomme på Ærø kan nu sælges som fritidsboliger
Øen Birkholm får lov til at bygge - restriktive regler blødes op
Ny lov: OK til Sommerlyst i Marstal - og andre Ærø-bygninger kan også udvikles
Nu udvides byen ned til Marstal Havn
13.000 kvm parkeringsplads i Ærøskøbing

Bolig

Justisminister: Der skal drives virksomhed, før en udlænding må købe hus på Ærø
Politisk uro halverer boligsalg på Ærø - kun 104 solgte
2 statslån - ingen på Ærø
Sådan bliver boligbyggeriet Skovbrynet i Marstal
Marstals storinvestor køber 2 nye boliger - nu 45 ejendomme
4 solgte huse på Ærø i oktober
Politisk uro får Ærøs boligsalg til at droppe drastisk - fald på 31 %
Det tager 4 måneder at sælge en bolig på Ærø
Pulje på ekstra 10 millioner til lejeboliger på Ærø
Salg af fritidshjem i Marstal giver mulighed for 18 rækkehuse
Vingård i Søby til salg for 4,5 millioner
Udbud af boliger på Ærø vokser med 13 %
Udryddelsen af fritidsboliger i Ærøskøbing i høring til 27. november
Ejendomsmæglere kæmper om Marstal og Ærøskøbing - Ø-bolig sidder på 70 %
463 boliger på Ærø bliver en del af sydfynsk boligselskab
Hasse Larsen fortsætter opkøb i Marstal - 40 ejendomme
Stop for fritidsboliger i Ærøskøbing - i høring frem til november
220.000 kvm ved Søby bliver udviklingsområde til 88.000 kvm byggeri
Boligsalg falder 25 % på Ærø - priser stiger 32 %
Krav om helårsboliger i Ærøskøbing i høring
Plejehjemmet Gilleballehus ombygges til 15 boliger
36 husbåde i Marstal havn
Der åbnes nu op for husbåde i Ærøskøbing og Marstal
Øen Birkholm får lov til at bygge - restriktive regler blødes op
Ærø indfører flexboliger
Stop for fritidshuse i Ærøskøbing - helårspligt genindføres
Her er de 4 løsninger for fritidsboliger i Ærøskøbing
Byggeri af 36 boliger i det sydlige Marstal sættes i gang
Lovligt at give tilladelse til fritidsboliger i Ærøskøbing - advokat informerer skævt
Slagsmål om fritidsboliger i Ærøskøbing fortsætter
Langeland løser Ærøskøbings problemer med fritidshuse

Diverse

22 % arbejder ikke på Ærø - for hele landet er det 18 %
Kommunen må gerne give flere penge til Marstalfærge - flertal imod
600 km diger på Ærø i høring - sidste udkald
Kystdirektoratet - skal give tilladelse til at genopføre Eriks Hales badehuse
Ærø kommune vil ansætte advokat
Der mangler 17 medarbejdere i Ældre-Sundhedsplejen - vikarer for 10 millioner
Ærø og Sydfynske Øhav bliver Global Geopark under FN
Studenter på Ærø bruger ikke huen - Ærø i bund i Danmark
Kampen om skuret i Ærøskøbing
Ærøs landsbyer kan overføres til byzone - ny byudvikling
Ærø: Uro får boligpriser til at falde kraftigt i Ærøskøbing
25 nye plejeboliger i Marstal og Ærøskøbing - Rise skal nedlægges
Her er de 33 forslag der skal redde Ærøs økonomi
Byggeri af 36 boliger i Martal skæres ned
Sommergågade i Ærøskøbing - beboere får dispensation
Rigdom på Ærø - formuer er er på 1,4 millioner
45 millioner mindre til Ærø og landdistrikter
Færgelov: OK at kommunen giver penge til ÆrøXpressen. Nej til køb
10-dobling af skatter på mindre og mellemstore ejendomme på Ærø
Ærøs husejere nedbringer deres gæld - i toppen af Danmark
Salg af SFO-bygning udskydes - måske 8-10 rækkehuse
Udskyder 3 vindmølleprojekter ved Ærø til 15 milliarder
Landmændene på Ærø omsætter 150 milioner
Kommunens 2 millioner kvm ejendom skal skaffe penge
Rise Sparekasse: Vil ikke give statsgaranterede boliglån på Ærø
Ærø Dagblad holder sommerferie til 10. august efter 1.000 artikler om øen
Ærøs legepladser er blevet sikre - Skovby topper
74 nye jobs på Ærø
Street Food: Fra godt gemt til længst væk på Ærø
Får tilladelse til ny skov der skal fjerne havudsigt for sommerhuse
Folketinget: Der skal gang i Bregninge, Vindeballe, Ommel og Søby