Bolig

221 ferielejligheder og boliger ved Ærø Hotel i Marstal

Det succesrige Ærø Hotel i Marstal vil gerne have mulighed for at opføre op til 200 ferielejligheder og 21 boliger uden bopælspligt syd for hotellet ved Egehovedvej i det sydlige Marstal. Lige nu er forslaget i høring frem til 26. august.

Læs mere
28% af Ærøs helårshuse bruges som fritidsboliger

1.193 helårshuse på Ærø bliver brugt som fritidsboliger. Det svarer til 28 % af alle boliger, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som har målt ud fra hvor mange huse der har beboere med folkeregister-adresse og hvor mange der kun bruger det til fritidsbrug.

Læs mere
En familie skal tjene 723.000 for at købe hus på Ærø

Selvom boligpriserne er steget markant på Ærø, især i Ærøskøbing og Marstal, så er det stadig billigt for en familie at købe et hus: Et par med 2 børn skal tjene 723.000 kr for at købe et hus på øen. Det viser en ny analyse fra Realkredit Danmark.

Læs mere
500 oliefyr på Ærø skal afskaffes - i 2025 skal der kun være 300 tilbage

Der skal i 2025 kun være 300 oliefyr tilbage på Ærø, hvis øens Klimamål skal opfyldes. Lige nu er der 500 oliefyr tilbage. 

Læs mere
1.246 Ærø-husejere får 26.000 kr tilbage

Vurderingsstyrelsen har nu sendt tilbgebetalings-forslag ud til 1/3 af Ærøs husejere. De skal i snit have 26.000 kr tilbage fordi de har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011. Samlet kommer der i løbet af 2024-25 omkring 100 millioner tilbage til husejerne på Ærø.

Læs mere
Fritidshuse bliver tilladt i Ærøskøbing - flexboliger indføres

Den langvarige strid om huse i Ærøskøbing, der bliver brugt som fritidsbolig, skal nu løses ved, at der bliver indført en fleksboligordning. Den kommer dog med begrænsninger. Ærø Dagblad gengiver her den nye plan.

Læs mere
Skurkrigen i Ærøskøbing skal afløses af ny lokalplan

Den 10. juni skal udvalget for det gamle Ærøskøbing behandle et tillæg til Lokalplanen, som vil forbyde eller stærkt begrænse nye skure. Det kommer på baggrund af sagen om et nyt skur på Jomfruvejen, hvor det viste sig, at der ikke var regler for skure i det gamle Ærøskøbing.

Læs mere
466 boliger på Ærø flytter til Sydfyns Almene Boliger

Det Ærøske Boligselskab bliver fra 1. januar opløst som selvstændigt boligeselskab og vil fremover blive en del af Sydfyns Almene Boliger. 

Læs mere
Afslag på flexbolig i Ærøskøbing

Der er endnu ikke kommet en afklaring på fritidsbrug af helårsboliger i det gamle Ærøskøbing. En af overvejelserne har været muligheden for at give en flex-boligtilladelse - som giver mulighed for både at bruge huset som fritidsbolig og som helårsbolig.

Læs mere
8 plejeboliger til 17 millioner på vej i Marstal

Ærø Kommune vil lukke Rise Plejehjem og i stedet  opføre 8 plejeboliger på Marstal Ældre Center. Formålet er, at samle ressourerne og dermed spare penge.

Læs mere
98 huse til salg på Ærø

Der er 4.700 boliger på Ærø og 98 er nu til salg, svarende til 2 % af alle huse. Antallet af huse stiger altid når foråret kommer, for det er her køberne får lyst til at købe nyt. 

Læs mere
Grund til 36 boliger i Marstal til salg for 3 millioner

- Vi har købt grunden for 650.000 kr, men har haft store udgifter til at udvikle arealet, så vi ser gerne, at vi får 3 millioner, så vi ikke taber på projektet, siger daglig leder af Det Ærøske Boligselskab Lars Andersen.

Læs mere
Boligsalg på Ærø ligger 55 % over før-corona-tiden

Boligsalget på Ærø er godt nok faldet 4 % i 1. kvartal sammenlignet med de 3 måneder op til jul, men hvis der måles på boligsalget fra før corona-tiden og til i dag, så er det gået stærkt frem med 55 % flere solgte huse. Ærø ligger som nr 7 på landsplan, så øen er inde i en meget positiv trend, selvom der er små skvulp.

Læs mere
28. maj afgøres fremtiden for 466 Ærø-boliger

Ærøs største boligejer, Det Ærøske Boligselskab, DÆB, skal den 28. maj beslutte, om selskabet og dets 466 boliger på Ærø skal fusioneres ind i et fælles selskab med Svendborgs store almene boligselskaber. Det bliver samtidig et farvel til DÆBs leder Lars Andersen, som vil gå på pension i 2024.

Læs mere
650 Ærø-boliger i fare for oversvømmelser - se din egen bolig

På Ærø er 14 % af boliger i fare for vandskader, enten ved direkte oversvømmelse eller stigende grundvand. Det fremgår af en undersøgelse som Boliga har foretaget for TV2.

Læs mere
Ærøs boligpriser er faldet med 8 % på 15 år

De høje boligpriser på Ærø har været kraftigt omtalt, og brugt som en løftestang for at stoppe fritidshus-brugen. Men virkeligheden er anderledes: Sammenlignet med boligpriserne før finanskrisen indtraf for 15 år siden, så er Ærøs priser 8 % lavere nu end dengang. Det viser tal fra bankportalen MyBanker.

Læs mere
Rekord: Ærøs dyreste bolig til salg for 10 millioner

På hjørnet af Sluttergyden og Vestergade i Ærøskøbing er øens dyreste hus nu kommet til salg for 10 millioner kr. Det er dermed den dyreste bolig nogensinde på Ærø.

Læs mere
Dropper Ærøs eneste boligbyggeri med 36 boliger

Det Ærøske Boligselskabs byggeri af 36 almene boliger i det sydlige Marstal på Ellenet droppes af økonomiske årsager. 

Læs mere
Anmelder ulovlige vinduer og døre i Marstal

Der er begyndt at komme anmeldelser til kommunen om, at flere Marstals huse har fået vinduer og døre, som bryder med lokalplanen for det gamle Marstal.  

Læs mere
Nedslag i priserne på Ærøs boliger - uroen om helårs-fritidsboliger

I efteråret 2022 toppede boligpriserne på Ærø og nåede op på over 10.000 kr per kvm - med top i Æsrøkøbing hvor priserne var omkring det dobbelte, mens Marstal lå midt imellem.

Læs mere
Justisminister: Der skal drives virksomhed, før en udlænding må købe hus på Ærø

Det er ikke tilladt for udlændinge at købe huse til fritidsbrug, men en model for at omgå det er ved at oprette et virksomhedsnummer, CVR. For virksomheder må gerne bosætte sig i Danmark. 

Læs mere
Politisk uro halverer boligsalg på Ærø - kun 104 solgte

Konflikten omkring fritidsboliger i Ærøskøbing er slået voldsomt igennem på boligsalget på Ærø Det er næsten halveret viser nye tal  . Rekordsalget var i 2021 med 192 solgte enheder på Ærø,mens det i 2023 er faldet til bare 104 boliger.  

Læs mere
2 statslån - ingen på Ærø

Selvom priserne er steget markant, så bliver det stadig sværere at få realkreditlån i landdistriker og øer, fordi frygten for affolkning får Nej-hatten frem. Det viser en ny opgørelse fra Finanstilsynet.

Læs mere
Sådan bliver boligbyggeriet Skovbrynet i Marstal

Der er nu givet tilladelse til naturområdet syd for boligbyggeriet Skovbrynet 1-37, som bliver en stikvej fra Ellenet. Hele projektet samles på en 36.000 kvm grund, hvoraf knap 1/3 udlægges til natur.

Læs mere
Marstals storinvestor køber 2 nye boliger - nu 45 ejendomme

Hasse Kjærsgaard Larsen forsætter sine opkøb i Marstal-området og har nu 45 ejendomme. Det er primært boliger som lejes ud.

Læs mere
4 solgte huse på Ærø i oktober

Når sommer-drømmene på Ærø er forbi, så falder interessen for at købe bolig på øen. Fra september til oktober faldt boligsalget til bare 4 huse. Hovedparten af Danmarks kommuner oplevede et stigende salg fra september til oktober.

Læs mere
Politisk uro får Ærøs boligsalg til at droppe drastisk - fald på 31 %

Ærø har den kedelige rekord, at boligsalget er faldet med 31 % i 3 måneders perioden frem til 1. oktober. Det viser tal fra Boligsiden.dk. Ærø har ellers ligger med fine tal igennem flere år, men kampen i kommunalbestyrelsen om fritidsboliger kontra helårsboliger får køberne til at stoppe op.

Læs mere
Det tager 4 måneder at sælge en bolig på Ærø

Ærø og Danmark ligger nu på samme niveau når der måles på liggetid før en bolig er solgt: 125-126 dage. Men hvor før boliger på Ærø blev revet væk, så stiger liggetiden med 20 %, mens den generelt falder i Danmark med 3 %.

Læs mere
Pulje på ekstra 10 millioner til lejeboliger på Ærø

Ærø har fået et tilskud på 15 millioner til at bygge flere lejeboliger, men staten har afsat ekstra 10 millioner til projekter på Ærø og de andre ø-kommuner, men ingen har søgt.

Læs mere
Salg af fritidshjem i Marstal giver mulighed for 18 rækkehuse

Det nedlagte SFO-fritidshjem i Peder Skramsgade er sat til salg af kommunen og samtidigt ændres lokalplanen, så der kan bygges op til 18 rækkehuse på den 3.600 kvm grund.

Læs mere
Vingård i Søby til salg for 4,5 millioner

I den sydlige del af Søby er en lille vingaard på Buevej 28B sat til salg af Øbolig for ejeren Leif Hadberg.

Læs mere
Udbud af boliger på Ærø vokser med 13 %

Udbuddet af boliger på Ærø ligger 13 % højere end samme tid sidste år. Der er i dag 78 boliger til salg, mens tallet sidste år lå på 69 boliger i starten af oktober.

Læs mere
Udryddelsen af fritidsboliger i Ærøskøbing i høring til 27. november

Udryddelsen af fritidsboliger i Ærøskøbing er nu sendt i høring frem til den 27. november. Herefter vedtager kommunalbestyrelsen i december-januar, at der kun må være helårsbeboelse i den gamle del af Ærøskøbing.

Læs mere
Ejendomsmæglere kæmper om Marstal og Ærøskøbing - Ø-bolig sidder på 70 %

Ærøs største ejendomsmægler er Ø-Bolig i Marstal som sidder tungt på markedet i Ærøs hovedby. I Ærøskøbing har det været EDC med Ole Iskau der har været storsælgeren. Ude omkring på øen har det været mere blandet. Men det har kun været Ø-Bolig der haft en decideret ejendomsbutik - med 4 ansatte.

Læs mere
463 boliger på Ærø bliver en del af sydfynsk boligselskab

Det Ærøske Boligselskab, som ejer 10 % af alle boliger på Ærø, fusioneres ind i et nyt boligselskab på Sydfyn, der består af Svendborg AndelsBoligforening og Boligselskabet Sydfyn, der administreres af Domea i København.

Læs mere
Hasse Larsen fortsætter opkøb i Marstal - 40 ejendomme

Hasse Larsen er nu oppe på 40 ejendomme i Marstal og øen Birkholm, efter købet af Havnegade 2 i Marstal for 650.000 kroner. 

Læs mere
Stop for fritidsboliger i Ærøskøbing - i høring frem til november

Det endelige stop for fritidsboliger i Ærøskøbing kommer nu i høring frem til slutningen af november. Det sker i form af et tillæg til lokalplanen for det gamle Ærøskøbing, 9-9b.

Læs mere
220.000 kvm ved Søby bliver udviklingsområde til 88.000 kvm byggeri

Området mellem Søndervejen og Søby Nørremarksvej, som grænser op til den tidligere Søby Skole, skal udvikles med boliger og erhverv. Til januar skal det vedtages som en del af Ærøs nye Planstrategi.

Læs mere
Boligsalg falder 25 % på Ærø - priser stiger 32 %

Der er kun solgt 62 huse på Ærø i de første 7 måneder af i år, så boligsalget må forventes at ligge væsentligt under 2022, hvor der i alt blev solgt 120 boliger.

Læs mere
Krav om helårsboliger i Ærøskøbing i høring

Efter kommunalbestyrelsen i juni omgjorde sin beslutning fra januar om at slå en streg i sandet og acceptere den nuværende brug af Ærøskøbing huse, så sendes helårskravet nu i høring.

Læs mere
Plejehjemmet Gilleballehus ombygges til 15 boliger

Plejehjemmet Gilleballehus ved havnen i Ærøskøbing bliver nu ombygget til 15 lejeboliger. Det har kommunalbestyrelsen vedtaget - der var usikkerhed om økonomien, fordi den samlede gæld vil være på 50 millioner når det står færdigt.

Læs mere
36 husbåde i Marstal havn

3 flydende husbådskolonier med 36 studieboliger i den sydlige del af Marstal havn har fået det første grønne lys fra Havneudvalget. De er tegnet af Bjarne Ingels Group, BIG, og i København ligger der 72 studieboliger af denne type på vandet.

Læs mere
Der åbnes nu op for husbåde i Ærøskøbing og Marstal

Det har hidtil været meget svært at få lov til at lave områder til husbåde i de danske havne, for det er stødt sammen med havnevirksomheder og Kystdirektoratet  - og her taber man. Men nu bliver planloven ændret så husbåde bliver mulige i Ærøskøbing og Marstal.

Læs mere
Øen Birkholm får lov til at bygge - restriktive regler blødes op

Det er i praksis umuligt at få lov til at bygge i den 300 m strandbeskyttelseszone som omfatter hovedparten af Danmarks kyster - for sommerhusområder er grænsen på 100 m. Derfor har Danmarks små øer meget få udviklingsmuligheder, men det ændres med en tilpasning af Planloven, som skal træde i kraft 1. januar 2024.

Læs mere
Ærø indfører flexboliger

Det er nu besluttet, at flexbolig-ordningen indføres på Ærø. Det betyder, at helårsboliger må bruges som fritidshuse. Dog bliver der begrænsninger for især Marstal og Ærøskøbing.

Læs mere
Stop for fritidshuse i Ærøskøbing - helårspligt genindføres

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at husene i det gamle Ærøskøbing ikke må bruges til fritidsbrug. Der er 450 boliger i Ærøskøbing og heraf anvendes cirka halvdelen som fritidshuse.  

Læs mere
Her er de 4 løsninger for fritidsboliger i Ærøskøbing

Hvis de 200 boliger i det gamle Ærøskøbing, der bruges som fritidshuse, skal ændre status til helårshuse skal de efter Byggeloven gennemgå en total energirenovering, da det er en anvendelses-ændring. Men Social- og Boligstyrelsen udtaler, at der er en kattelem for at undgå det. 

Læs mere
Byggeri af 36 boliger i det sydlige Marstal sættes i gang

Efter kommunalbestyrelsen har vedtaget en mindre ekstra støtte til de 36 almene boliger, der skal bygges i det sydlige Marstal ved Egehovedskoven, kan byggeporcessen nu sættes i gang.

Læs mere
Lovligt at give tilladelse til fritidsboliger i Ærøskøbing - advokat informerer skævt

Uroen om boligerne i det gamle Ærøskøbing fortsætter. Flere af politikerne er usikre på, om det vil være lovligt at give tilladelse til, at de nuværende ejere fortsat kan bruge deres huse som fritidsboliger.   

Læs mere
Slagsmål om fritidsboliger i Ærøskøbing fortsætter

Flertallet for at slå en streg i sandet og give tilladelse til de nuværende fritidsboliger i det gamle Ærøskøbing smuldrer, efter lokallisten Ærø i Centrum er skiftet over til holdet der vil forbyde fritidsboligerne.

Læs mere
Langeland løser Ærøskøbings problemer med fritidshuse

Med en enkel sætning har Langeland løst de juridiske problemer med fritidsboliger i det gamle Rudkøbing. Byen har helårspligt, men har ligesom Ærøskøbing et stort antal boliger der bruges som fritidshuse. Og regler og tilladelser til fritidsbrug har i praksis været noget rod, ligesom i det gamle Ærøskøbing. 

Læs mere
Byggeudgifter for 15 boliger i Ærøskøbing stiger 55 % til 37 millioner

Det nedlagte plejehjem Gilleballehus ved havnen i Ærøskøbing skal ombygges til 15 lejeboliger af det almene boligselskab, Det Ærøske Boligselskab. Billigst ved licitationen var Odense-entreprenøren Hansson & Knudsen med et bud på 37 millioner. Det oprindelige budget sagde 24 millioner.

Læs mere
Kommunalbestyrelsen: Vi fastholder 36 boliger i Marstal

Der var lagt op til, at byggeriet af 36 almene boliger på Ellenet i det sydlige Marstal skulle skæres ned til 32 boliger, fordi byggepriserne er steget kraftigt. Kommunalbetstyrelsen har dog besluttet at komme med ekstra 1/2 million for at fastholde de 36 boliger.

Læs mere
Flexboliger skal afløse fritidshuse i Ærøskøbing

De mange fritidshusejere i Ærøskøbing, som igennem årene har fået mere eller mindre explicitte tilladelser til at bruge deres hus til weekend- og feriebrug, vil nu blive tilbudt flexbolig-tilladelser.

Læs mere
Statsgaranti for boligkøb virker ikke - der er kun givet 1 lån på 10 måneder

Det er i bedste fald svært at få et boliglån i udkantsområder, derfor vedtog Folketinget en 90 % statsgaranti for boliglån, som skulle få banker og realkredit til at åbne op. 

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev