Sundhed + Ældre

Ommel bliver sundhedsby

Ommel ved Marstal er blevet valgt som en af 6 landsbyer i Danmark til at blive Sundhedslandsby, et samarbejde mellem Nordea Fonden, Region Syddanmark og Landdistrikternes Fællesråd.

Læs mere
Sygefravær fordoblet til 10 % - der sættes ind på 15 områder

Sygefraværet i Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune er i de seneste 3 år steget fra 5% til 10 %. En plan med 15 punkter til nedbringelse af sygefraværet skal sættes i værk.

Læs mere
Halvt så mange dør tidligt i Tranderup som i Marstal og Ærøskøbing

Risikoen for tidlig død er markant større i Marstal og Ærøskøbing, mens Tranderup er Ærøs sunde område - her er tidlig død markant lavere end ellers på øen og for Danmark generelt.

Læs mere
Sygefravær stiger - 9 millioner til vikarer - ny handleplan skal stoppe det

Kultur- og Socialudvalget udtrykker bekymring over det stigende sygefravær på ældre og sundheds-området og vil have udarbejdet en handleplan for at reducere sygefraværet. Der blev brugt lidt over 9 millioner på vikarer i 2023.

Læs mere
Skattereform: Lavere skat til gamle arbejdere på Ærø

Næsten 50 % af Ærøs indbyggere er over 60 år, så den nye skattereform som Folketinget har vedtaget giver rigtig mange penge til øens befolkning. 

Læs mere
Ærøs ældre storbruger fysioterapi, plejeboliger og rengøring

Ærøs ældre er store forbrugere af fysioterapi, plejeboliger og rengøring, mens der ikke bruges meget på medicin, hjemmepleje og speciallæge.

Læs mere
Ambulancer - bedst i Marstal og Ærøskøbing, langsomst i Søby

På det vestlige Ærø går det langsommere med at få ambulancen frem til ulykker eller livstruende sygdom, mens det går hurtigere i Ærøskøbing og Marstal-området, fordi ambulancerne holder i Dunkær.

Læs mere
Ærø: SOSU-assistenter har det 4.-højeste fravær i Danmark

Odsherred, Morsø, Bornholm og Ærø topper listen med flest fraværsdage for social- og sundhedsassistenter - de er væk fra arbejdet mere end 1 måned om året. Det viser tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, som NB-Ældre har undersøgt.

Læs mere
1.000 fattige pensionister på Ærø får ældrecheck på 19.200 kr

1.000 pensionister på Ærø har ingen formue og får derfor årligt en ældrecheck. Fra januar 2025 stiger den med 4.800 kr til 19.200 kr.

Læs mere
9 % har dårligt reguleret sukkersyge på Ærø - 6. værst i Danmark

Af de 440 indbyggere på Ærø, der har Diabetes 2-sukkersyge, så er uforholdsmæssigt mange dårligt regulerede, så der er stærkt øget risiko for fodsår, blindhed, nyreproblemer, hjerteproblemer og nervesygdom.

Læs mere
Ærø søger om særtilskud på 15 millioner - udsat kommune

50 % af indbyggerne på Ærø er over 60 år og 33 % er 70-100 år. Det er dobbelt så mange som i resten af Danmark, og det betyder markant større større sundhedsudgifter, men langt færre skatteindtægter, fordi relativt få arbejder. Derfor får Ærø normalt et særtilskud.

Læs mere
Kontrolbesøg: Gode forhold på Ærøs plejehjem

Ved det årlige kontrolbesøg på Ærøs 3 plejehjem blev konklusionen, at det er veldrevne plejehjem med tilfredse beboere og personale. Tilsynet kommer udefra og uanmeldt.

Læs mere
Ærø Kommunes medarbejdere har 74.000 fraværstimer - det skal begrænses

Kommuner i Danmark har igennemsnit 9 % fravær - fra sygdom over pjæk til barsel. I det private erhvervsliv er fraværet på det halve: 4,5 %. Ærø Kommune har kun 7 % fravær, men nogle afdelinger har alt for mange blive-hjemme-timer. Det vil Økonomi-udvalget nu have gjort noget ved.

Læs mere
10 % får antidepressive lægemidler på Ærø

Der er flest mennesker i Vest- og Sønderjylland der får antidepressive lægemidler, men Ærø og andre ø-kommuner ligger også højt: Gennemsnittet for Danmark er på 9 %, men 10 % af Ærøs voksne befolkning fik disse midler, mens det var 8 % på Læsø og Fanø.

Læs mere
Medarbejdermangel udløser indskrænkninger på ældre-området

Det er svært at få nye medarbejdere til ældreområdet på Ærø. Det er baggrunden for, at Kommunalbestyrelsen har besluttet at reducere i personlig og praktisk hjælp.

Læs mere
Giver 1 million til sundhed på Ærø - projekter søges

Ærø får nu 1 million til nye sundhedsprojekter - alle kan søge. Den 19. januar udvælges hvem der skal have tillskud. Pengene kommer fra besparelser på lægevagten på Ærø, som trådte i kraft i februar 2021.

Læs mere
Derfor stopper de hvide Ærøs vækst

Halvdelen af Ærøs befolkning er pensionister eller tæt på pensionsalderen. Deres interesse er ikke vækst og at blive rigere, men at støtte sundhed og sociale forhold, som er til gavn for dem selv - de hvidhårede. Derfor er støtten til øens vækstmotorer ofte mindre positive.

Læs mere
Læge-droner flyver 2.500 km mellem Ærø og Svendborg

Europas første sundhedsdrone har fløjet 2.500 km mellem Svendborg Sygehus og hospitalet i Ærøskøbing. Den tur kan dronen tilbagelægge på 40 minutter - der er 23 km.

Læs mere
Kommunen opfører sig ordentligt - klagere fik ikke medhold

Ærø kommune har administreret socialsager efter reglerne og klagesagerne har vist sig grundløse. 0 % af sagerne krævede genbehandling eller blev ophævet, mens det til sammenligning var 32 % af sagerne på landsplan hvor det skete.  

Læs mere
Pullerter står og de handicappede går

Efter voldsomme udfald mod forvaltning, kommunalbestyrelsen og teknisk udvalg er Handicaprådet på Ærø blevet mildere stemt efter et møde om de ny pullerter i Ærøskøbing. 

Læs mere
Handicappede stopper afspærringen af Ærøskøbing

Afspærringen af det gamle Ærøskøbing med pullerter skal stoppe bilstrømmen, men det har også effektivt stoppet handicappedes muligheder. Handicaprådet protesterer nu voldsomt og vil have pullerterne ud af drift omgående. Og beskylder forvaltningen for fusk.

Læs mere
Usundt for turismen - Ærø har landets højeste smittetal

Ærø indtager den usunde 1. plads i antallet af coronasmittede i Danmark: 34 smittede og incidens er på 561. Udover selve sygdommen betyder det også at turister fravælger øen. Det gælder danskere, men især tyske og norske turister tjekker risici og eventuelle restriktioner før de beslutter et rejsemål.

Læs mere
Analyse: Ingen problemer på ældre- og sundhedsområdet på Ærø

Efter heftig kritik på Facebook og i Fyns Amts Avis bad kommunen analysefirmaet Moos-Bjerre om at undersøge ældre- og sundhedsområdet. Konklusionen er, at der ikke er alvorlige problemer på området, når der ses bort fra manglen på medarbejdere.

Læs mere
Danmarksrekord: 1/3 af de testede på Ærø har corona

Ærø har Danmarks højeste smittetal: Coronaen er glemt, men den er begyndt at vokse igen også på Ærø, hvor 34 % af de 47 testede havde corona. For landet som helhed er tallet under det halve med 14 %.

Læs mere
Europas første sundhedsdroner flyver til Ærø - 31 millioner kr

Europas første sundhedsdrone, der skal flyve med medicin og blodprøver, har fløjet sin første tur: 23 km fra Svendborg Sygehus til Ærø-hospitalet i Ærøskøbing. Den tur kan dronen tilbagelægge på 40 minutter.

Læs mere
Nedskæringer i hjemmeplejen på Ærø - ikke mit bord

Der kan ikke skaffes nok personale til hjemmeplejen og derfor må der skæres i servicen. Den ubehagelige opgave skulle udføres af Kultur- og Socialudvalget, men den er nu skudt over til Kommmunalbestyrelsen. 

Læs mere
Ærø-boerne skal helbredes - borgermøde den 9. maj

Ærø er delt op i en sund overklasse, koncentreret i Ærøskøbing-området og dele af Marstal-området, men der er også en stor gruppe, hvor sundhed er svag og alkohol er stærk. Det viste den store Sundhedsundersøgelse fra Region Syddanmark.

Læs mere
40 har fået Arne-pension på Ærø - 11 % af befolkningen kunne søge

11 % af Ærøs befolkning er berettiget til den tidlige Arne-pension, men kun 40 Ærøboere har søgt og fået det. Ærø ligger 11.-lavest af alle landets 98 kommuner.

Læs mere
For god service på Ærø - 13 opgaver skæres væk

Ærø Kommune har et højere serviceniveau end i andre fynske kommuner og derfor skal der nu skæres på 13 punkter. 

Læs mere
Ærø er 3. bedst til handicapsager - kun 27 % er forkerte

Selvom Ærø har 27 % sager, som Ankestyrelsen kræver omgjort, så er kommunen den 3. bedste i landet, kun Læsø og Vallensbæk er bedre.

Læs mere
Ledelse og medarbejdere i ældre-sundhed undersøges frem til maj

Efter hård kritik i Fyns Amts Avis og på Facebook har kommunen iværksat en undersøgelse af ledere og medarbejdere i Ældre- og Sundhedsområdet, for at få skabt et bedre samarbejde.

Læs mere
Cykelturen skal betales af kommunen

Ærø Kommune foreslår at cykelturen til arbejde, skal tælle som arbejdstid for medarbejderne.

Læs mere
Kun lidt arsen i drikkevand på Ærø

Et nyt studie viser, at arsen i drikkevandet kan give misdannelser hos nyfødte. Ærø har dog meget lavt niveau af arsen - lavest i Marstal-området, højest i det vestlige Ærø.

Læs mere
Sofa og alkohol er Ærøs foretrukne aktivitet

De 2 øer Ærø og Fanø kæmper om flere af bundplaceringerne i Region Syddanmarks nye sundhedsundersøgelse. Det spejler dog også at Ærø har mange ældre med gamle vaner - 61 % af den voksne befolkning er over 55 år. 

Læs mere
Ærø har Danmarks højeste corona-smittetal

Det er svært at få bugt med coronaen på Ærø, for 4,7 % er blevet smittet i den sidste uge, mens det næsthøjeste smittetal i Morsø er på bare 3,5 %. 

Læs mere
Ærø: Danmarks næstældste befolkning må nu tjene penge

Ærø har næsten 40 % pensionister og derfor er det et nybrud når 2.400 Ærø-boere nu må tjene penge ved siden af pensionen. Uden at det går op i modregning.

Læs mere
Ærø har Danmarks næsthøjeste smittetryk

Det er de ældre der smittes mest nu - og Ærø har Danmarks næstældste befolkning. 

Læs mere
Billig analyse af ældre-sundhedsområdet på 110 millioner

Med en Netto-pris på 299.000 kr vandt analysefirmaet Moos-Bjerre opgaven med at komme med forslag til at rette op på ældreområdet, der med 110 millioner i udgifter bliver stadig dyrere.

Læs mere
Københavnerfirma skal analysere Ærøs ældre og sundheds-område

Analysefirmaet Moos-Bjerre skal nu analysere Ældre- og Sundhedsområdet i Ærø Kommune og foreslå løsningsmodeller.

Læs mere
Ærø har Danmarks næstlaveste smittetal

Kun Læsø har et lavere smittetal end Ærø målt per indbyggere. Det er dog stadig et højt tal på 157 smittede på Ærø, hvilket svarer til at 2,6 % i den seneste uge har fået corona.

Læs mere
Ærø har nu 3. færrest coronasmitttede: 118

Mens tallet i Danmark stiger, så er smitten let faldende på Ærø: Marstal og Søby er bedst. 

Læs mere
4 % af Ærøs befolkning har nu corona - men næsten bedst i Danmark

Der er nu konstateret 129 smittede på Ærø, og dertil kommer det samme antal, som ikke er blevet testet, så samlet cirka 240 personer. Så rundt regnet er 4 % af Ærøs befolkning for øjeblikket syge af corona. Men det er dog trods alt det 7. laveste tal i Danmark regnet ud fra incidens.

Læs mere
Ærø bliver repræsenteret i 2 sundhedsudvalg i Region Syddanmark

Den praktiserende læge Iza Alfredsen er blevet valgt ind i Region Syddanmarks 2 udvalg Det nære sundhedsvæsen og Det præhospitale udvalg.

Læs mere
Ærø: 88 % er vaccinerede - bedst i Danmark

Ærø topper med 88 % vaccinerede - det er det højeste tal i Danmark. Og 68 % har fået 3. stik. Der er dog fortsat høje smittetal med 105 smittede og tallet har ligget lidt over 100 de seneste mange dage.

Læs mere
Kraftig vækst: 106 smittede på Ærø

Ærø Kommune skal nu til at indføre lokale restriktioner efter de mange jule- og nytårsbesøg på fastlandet og på øen har fået smittetallet til at stige til 106 personer.

Læs mere
Ærø fordobler smitten, men Bregninge er smittefri

Med 69 smittede på Ærø er der sket en fordobling på få dage. Og der skal ske indgreb for hele kommunen fordi sognene Marstal, Ærøskøbing, Rise og Søby er over grænsen for indgreb, mens kun Tranderup og Bregninge holder sig under sogneindgreb.

Læs mere
Ærø er nu igen over indgrebsgrænsen

Med 38 smittede på Ærø ligger øen næstbedst i Danmark, men det er dog rekord i smittede - hidtil højeste tal var 32 i starten af december. 

Læs mere
Får 1 million til en sund idé på Ærø

Den 1. februar er fristen for at søge 1 million til et sundhedsprojekt på Ærø. 

Læs mere
Giver 5,5 millioner til ny type hjemmehjælpere på Ærø

Først kaffe, så pleje og omsorg. Det er det nye grundmotto, som Ærø Kommune har fået 5,5 millioner til. Projektet Borgeren Først skal i 2022-23 give faste hjemmehjælpere, så der ikke hele tiden er personaleskift.

Læs mere
Indfører restriktioner på Ærø: For høj smitte

Ærø ligger nu over grænsen for corona-smitte og der indføres straks restriktioner. Flest smittede i Marstal og Søby.

Læs mere
2.500 Ærø-borgere kan nu få 3. stik i Rise

Den 29. oktober kan Ærø-borgere over 65 år får det 3. stik i Rise Minihal. Sundhedsstyrelsen har den 15. oktober udvidet grupper der kan få det 3. stik. På Ærø er der 2.300 borgere over 65 år.

Læs mere
Slut med vaccinationer på Ærø fra 3. september

Vaccinationscentret i Rise lukker den 3. september, for der kommer praktisk talt ikke længere nogen for at blvie vaccineret - det drejer sig om 2-3 om dagen, ifølge Statens Serum Instituts daglige opgørelse.

Læs mere
74 % er nu vaccinerede på Ærø - topniveau er 80 %

På de sidste 3 uger er 11 % flere blevet vaccinerede på Ærø, så 74 % har fået 1. stik, mens 52 % er færdigvaccinerede - for bare 3 uger siden var kun 28 % færdigvaccinerede.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev