Erhverv

Ærø har Danmarks ældste biler: 14 år

På Ærø kører bilerne ikke særlig meget, så de bliver ikke slidt og bliver derfor ikke skiftet ud. Det er da også typisk på øerne at bilerne er gamle (og forurenende): Ærø har Danmarks-rekorden med 13,6 år fulgt af Samsø med 13,4 år og Bornholm med 11,4 år.

Læs mere
Ærøs største landbrug sælger 900 kvæg og omlægger til planteavl

Øens største landmand, Bent Juul Sørensen, lægger nu sin bedrift om: De 900 stykker kvæg er i salgsproces primært til engelske, tyske og hollandske landmænd. Her ved juletid er der 440 enheder tilbage.

Læs mere
Ny bestyrelse skal styrke private firmaer på Ærø

På Ærø er turisme og erhvev under samme hat, men det kan give modsætninger. Planen er nu, at oprette en rådgivende bestyrelse, der skal styrke de private virksomheder.

Læs mere
Energistyrelsen giver 750.000 til Ærøs nye solparker og vindmøller

- Ærøfonden får tilskud på 750.000 kr fra Energistyrelsen til et Borgerenergi-fællesskab på Ærø, siger Henrik Hagbarth Mikkelsen fra Ærøfonden.

Læs mere
Ærø: Taxavognmand og kommunalbestyrelsesmedlem får 600.000 i erstatning

FynBus, Sydtrafik og Midttrafik skal betale 600.000 kr til Paul Erik Düring Pedersen i erstatning for at have ændret i betingelserne for et udbud efter det var afgjort. Det har Klagenævnet for Udbud bestemt.

Læs mere
Ærø Kommune ejer 297 bygninger fordelt på 2 millioner kvm - og mange boliggrunde

Kommunen har 297 bygninger, men bruger kun 20 % til kommunale formål, svarende til 58 bygninger. Samlet ejer Ærø Kommune 347 ejendomme (matrikler) på ialt 2 milllioner kvm.

Læs mere
Fortsat rod i Ærøskøbings boliger - lovlige og ulovlige

Planklagenævnet har afgjort, at der ikke kan gives tilladelse til fritidsboliger i det gamle Ærøskøbing, men det er fordi der slet ikke er boligtilladelse i den gamle bydel. Årsag: Ved en skrivefejl blev boliger ikke skrevet ind i lokalplanen i 2016.

Læs mere
Netto på Ærø vil konkurrere om billig strøm til elbiler

Der skal opsættes 2 elladere ved Netto i Ærøskøbing. De skal konkurrere på prisen med Ærøfondens ladestandere, som står ved tennisbanen i Ærøskøbing og ved feriecentret Marinaen - bare 100 m fra Netto.

Læs mere
Netto: Vi bygger i Marstal eller i Ærøskøbing

- Vi skal enten udvide Netto på havnen i Ærøskøbing eller udvide med en Netto i Marstal, for det går fantastisk godt i Ærøskøbing, siger Carsten Hadsbjerg fra Salling Group, som ejer Netto.

Læs mere
Netto åbner i Marstal i 2025

Netto har købt den 1. ejendom på havnen i Marstal i forberedelserne til at åbne deres supermarked. Oprindeligt var planen, at Netto skulle åbne til næste år, men nu er påsken 2025 det realistiske bud.  

Læs mere
Virksomheder er tilfredse med kommunen og turistchefen

Både Ærø Kommune og Turist- og Erhvervschefen får pæne ord med på vejen, når virksomhederne på Ærø bliver spurgt om erhvervsklimaet på øen. Men der mangler helårs-omsætning (Læs: turisme udenfor højsæson).

Læs mere
Internationalt konsortium køber Arnfeldt Hotel for 10 millioner

Den tyske investor Mathias Bösselmann har sammen med dansk-fransk par købt Arnfeldt Hotel i Ærøskøbing for 10 millioner kr.

Læs mere
Udvikler nye Novo-fabrikker på Ærø

Der skal opføres Novo-fabrikker, hvor der skal påfyldes medicin. Projekteringen foregår i Ærøskøbing.

Læs mere
Ø-støtte for 2023-2027 til Ærø, Halmø og Birkholms marker

EU giver en særlig Ø-støtte til arealer over 20.000 kvm, som anvendes til landbrug.

Læs mere
Ærø Bryggeri omsætter for 15 millioner og tjener 1 million

Efter 18 års slid er Ærø Bryggeri blevet en god forretning de sidste par år - senest er der tjent 1 million og i 2020 var overskuddet på 1,1 million.

Læs mere
Ærø skal betale lille bøde for brud på udbudsregler - bøde på 2,4 millioner

Fynbus skal betale 2,4 millioner i bøde, fordi byretten i Svendborg vurderede at opgaven med flextrafik blev givet til de sædvanlige, mens man afviste Ærø-firmaet Øens Taxa og Alsvognen fra Sønderborg, der var de eneste der opfyldte kravet i udbuddet. I alt er der uddelt bøder på 10 millioner til Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik.

Læs mere
Har uddelt 20 millioner til 60 Ærø-projekter - giver nu 9,5 millioner ekstra

Der er hidtil uddelt 20 milioner til Ærø-projekter under EUs støtteprogram LAG, Lokale AktionsGrupper.  Og nu kommer yderligere 1,9 millioner hvert år frem til 2027 til at udvikle virksomheder og ideer på Ærø. 

Læs mere
Ærøs største private arbejdsplads går i 0 efter flere års underskud

Genopretningen efter flere års dårlig drift på Søby Værft viser nu resultater: Det nye årsregnskab viser et lille overskud på 178.000 kr - året før var underskuddet på 5 millioner.

Læs mere
3.000 ærøboerne skal være medejere af nye vindmøller på Ærø

Halvdelen af Ærøs borgere skal være medejere i et nyt borger-energifællesskab, som øens store energi-operatør Ærøfonden vil oprette.

Læs mere
Hattesen trækker ny investor ind - har solgt 42 %

Lakridskonfekt-fabrikanten Claus Hattesen har fået en ny investor med i sit konfektprojekt, for at sætte gang i væksten for alvor. Der er nu 3 investorer med som samlet ejer 42 %.

Læs mere
Brugsen i Søby overtages af Marstal Brugs - ny bygning skal sælges

Coop-koncernen dropper nu sit direkte ejerskab af Brugsen i Søby. Ny ejer af driften bliver Marstal Brugsen. Der er langt fra hovedkontoret i Albertslund vest for København til Søby på en ø. Derfor sker overtagelsen - og for at spare penge i koncernen.

Læs mere
Bregninge-musiker vinder 50.000 for meditation på Ærø

Musikeren Kristian Humaidan har vundet prisen for den den mest lovende og skalerbare virksomhed med sit Soundwheel-projekt der kombinener musik og meditation.

Læs mere
Whisky fra Ærø giver overskud på 1/2 million

- Vi kan tydeligt mærke en stigende interesse for vores whisky med efterspørgsel fra verdensberømte restauranter i Danmark og fra udenlandske distributører der ønsker at bringe Ærø Whisky ud på nogle af de største markeder for luksus-whisky i verden, siger direktør Michael Nielsen.

Læs mere
EU: Millionstøtte til projekter på Ærø

Hvert år giver EU millionstøtte til projekter på Ærø, under den såkaldte LAG-ordning, der skal få ideer og igangværende projekter til at udvikle sig yderligere.

Læs mere
Ærø-landmænd får 7 millioner i erstatning for omlægning ved drikkevandsboringer - eller 700.000 i leje

Inden året er gået skal 650.000 kvm jord på Ærø være omlagt for at beskytte drikkevandet. For landmændene vil det betyde økonomiske tab når arealer skal omlægges til fx græs. Kommunen har derfor den 18. maj vedtaget at erstatningen bliver skattefri. Det sker ved såkaldt frivillig ekspropriation.  

Læs mere
Marstal-hotel med overskud på 7,5 millioner

Selv i et år hvor coronaen hærgede kunne Ærø Hotel i Marstal tjene gode penge. Konceptet er et børnefrit hotel, som samtidigt afholder diverse arrangementer. Overskuddet kommer dels fra driften med 6,5 millioner og 1 million fra ejendomsselskabet FHS, som udlejer til hotellet. Det hele ejes af Flemming Skov.

Læs mere
Kommunalbestyrelsesmedlem vinder sag - bøder på 10 millioner

Det nu lukkede Øens Taxa-selskab blev omgået ulovligt da 3 busselskaber udbød kørsel. Der er givet bøder på i alt 10 millioner. Svendborg Ret har nu stadfæstet bøderne.

Læs mere
20 landmænd skal omlægge 650.000 kvm jord for at beskytte drikkevand

20 landmænd skal her i 2022 sælge eller omlægge 650.000 kvm jord på Ærø for at beskytte grundvandet. 

Læs mere
Kommunen kræver 660.000 tilbage fra Ærø Whisky-Den Gl Købmandsgårds-projekt

"Teknik-, miljø- og havneudvalget ønsker tilskuddet tilbagebetalt. Sagen overdrages til advokat." Det er ordene fra Teknikudvalget, som afviser at eftergive de 660.000 som Torvet 5, med Den Gl. Købmandsgård og Ærø Whisky, fik til at nedrive et baghus.

Læs mere
660.000 krs nedrivning i den Gl. Købmandsgård presser Ærø Whisky

I 2018 betalte kommunen 660.000 for nedrivningen af en bagbygning i Den Gl. Købmandsgård i Ærøskøbing. Forudsætningen var dog, at materialerne blev gemt og bygningen genopført senest i 2029.

Læs mere
Ærø fastlægger 607 km diger, men staten gør op med planen

Den 15. april udløb Ærø Kommunes nye frist for husejere og landmænds indsigelser mod de 133 km nye diger der er blevet fundet frem på Ærø. Projektet er dog i modstrid med Kulturministeriets nye plan for diger, som blev sat i værk i december.

Læs mere
Ærø Kommune må nu sætte ladestandere op med tilskud

I januar sidste år fik Ærø Kommune besked om at sløjfe sine ladestandere til elbiler, fordi det var konkurrenceforvridende overfor private aktører. Nu er der vedtaget ny lov der opfordrer kommunen til at indgå i partnerskaber om flere ladestandere.

Læs mere
EU giver 4,4 millioner i støtte til 12 Ærø-virksomheder

Brint-mølle, fodpleje, industrikøkken og en Karlsvogn får nu 1,3 millioner fra EU til at sætte gang i deres projekter til Ærø. Det blev beslutttet den 24. marts i EUs lokale aktionsgruppe, LAG.

Læs mere
Marstal får del af 65 millioner til nye hurtigladere

Der er nu givet penge til et hurtigladerprojekt i Marstal. Der er bevilget 65 millioner til 316 ladestandere rundt om i landet. Hvem der har fået pengene i Marstal er endnu uklart men pilen peger på OK.

Læs mere
Ærøs største bank tjente 14 millioner - halvdelen på Ærøfolk

Rise Sparekasse kan igen vise et smukt resultat med 14 millioner på bundlinien. Halvdelen af bankens kunder bor på Ærø eller er fraflyttere.

Læs mere
Det gamle værft skifter ud - Leerskov ny leder

Det Gamle Værft i Ærøskøbing har igen fået ny daglig leder. Det er filmproducenten Julie Leerskov, som nu står i spidsen for projektet, der blandt andet består af en butik, et værksted, udstiling og lejrskole-skibet Fylla. 

Læs mere
Ærø har aktier i Ruslands største bank og supermarkedskæde

Ærø Kommune har bedt sin bankforbindelse Nordea om at sælge aktierne i Ruslands største bank Sberbank og den største supermarkeds- og butikskæde Magnit, som har 22.000 butikker.  

Læs mere
Arnfeldts hotel og restaurant til salg for 10,5 millioner

Det lille luksushotel Arnfeldt i Smedegade i Ærøskøbing er til salg for 10,5 millioner. 

Læs mere
OK til 12 m højt erhvervsbyg ved Stark - fejl i lokalplan

Lokalplanen for erhvervsområdet ved Stark kan ikke kræve, at der bygges i en bestemt rækkefølge, derfor har den "ikke hjemmel i planloven, og er derfor uden virkning", skriver Planankenævnet i en ny reprimande til Ærø Kommmunes tekniske afdeling.

Læs mere
Vækstfonden: Lån under 1 million på Ærø

Erhvervsdrivende på Ærø kan nu låne også mindre beløb af den statslige Vækstfonden - før var det mindst 1 million.

Læs mere
Ærø springer fra 87. plads til 52. plads i virksomhedsstarter

På Ærø startede 28 et aktieselskab eller et anpartsselskab i 2021, året før var det 23 og i 2019 var det 18. Der er en kraftig vækst koncentreret især omkring turismen med butikker, restauranter og overnatningssteder.

Læs mere
Erhvervshus skal opdele turist- & erhvervschef

Antallet af private arbejdspladser på Ærø falder - det skal et nyt erhvervshus rette op på.  Der er nu kun 950 private arbejdspladser på Ærø.

Læs mere
Dropper Marstal-café og køber Vindeballe Kro

Den Næstved-baserede bilforhandler Torben Drostgaard har solgt Vindeballe Kro til forpagterne af Den Lille Café i Marstal, Rasmus Bechgaard og Marie Louise Langeland.

Læs mere
Måske-diger skal også beskyttes

Også uafklarede diger på Ærø skal fremover beskyttes. Det kræver Slots- og Kulturstyrelsen. Ærø kommune har kortlagt alle diger på øen.

Læs mere
Vil købe 5.000 kvm til sejl-fabrik ved Stark

Sejl- og Presenningsservice vil bygge en 1.000 kvm hal på erhvervsarealerne på Reberbanen i det vestlige Marstal til produktion af sejl.

Læs mere
Ny investor i Ærø Whisky - Frøhlich sælger aktiepost

Marketingsmanden Peter Frøhlich har solgt sin aktiepost i Ærø Whisky til Lise og Thomas Stadager fra Dragør og Ærøskøbing.

Læs mere
Fabricius køber 50 % af lille Marstal-fabrik

Siden 2014 har Jørgen Lundsgaard ejet halvdelen af Maritime Woodcraft, som laver trædele til sejlskibe, en såkaldt blokfabrik. Men det har vist sig svært at tjene penge på projektet, så nu ejer HCC Bådeværft i Marstal hele virksomheden.

Læs mere
Hvem vil drive bowlingcenter i Ærøskøbing

Bowlingcentret ved sportscentret Arrebohallen i det vestlige Ærøskøbing er nu sendt i udbud. Hidtil har det været sportsforeningen ÆIK der har drevet bowlinghallen sammen med fitnesscentret.

Læs mere
Jobvækst på Ærø siden sidste kommunevalg: 1,3 %

Ærø ligger på 74. pladsen i at skabe jobs siden sidste kommunalvalg for 4 år siden. Det fremgår af en analyse som Danske Bank har udarbejdet over jobvæksten i Danmarks kommuner.

Læs mere
892.000 kvm græs udbydes i Borgnæs, Voderup Klint og Gråsten Nor

Naturstyrelsen udbyder 3 arealer på 892.000 kvm med græs. Frist for afgivelse af tilbud er den 15. november.

Læs mere
Turist- og Erhvervschef skal deles i 2

Der er stor opbakning til Turistchefens indsats for turismen, mens der, med de stadig færre private arbejdspladser på Ærø, er mindre glæde for Erhvervschefen. Lige nu er begge opgaver samlet i 1 person, Chris Hammeken, som arbejder tæt sammen med lokallisten Ærø Plus om sine agendaer.

Læs mere
Turistforeningen fik overskud på 229.000

Turistforeningen fik gennem tilbageholdenhed et pænt overskud på 229.000 kr for 2020. Det var de mange op- og nedture i corona-året, der fik turistforeningen til at holde igen med aktiviteter, for at undgå underskud: Hvis det gik corona-galt for det ærøske erhvervsliv ville kontigenterne til foreningen falde.

Læs mere
Kaotisk overtagelse får Stark-direktør i Marstal til at stoppe

Thomas Skovlund Madsen har forladt direktørposten for Stark på Ærø, Svendborg og Rudkøbing efter 10 år. 

Læs mere
Lovkrav udskudt for 3. gang, men Ærø får ny net-handel

Lovkravet om nethandel for kommuner skulle være trådt i kraft den 1. januar, men det udskydes forventeligt til 2024. Ærø kommune har netop indgået en aftale med en it-leverandør, så kommunen fortsætter med at indføre e-handelsløsningen.

Læs mere
Erhvervschef vil stoppe udvikling af erhvervsfiskeri

Noget usædvanligt har Ærøs erhvervschef Chris Hammeken udarbejdet et skarpt skriv, der skal stoppe udvikling af fiskeri-erhvervet på Ærø, og dermed maritime helårs-arbejdspladser. Det har nu fået opbakning i kommunalbestyrelsen, som sender det til Søfartsstyrelsen.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev