Erhverv

Motorfabrikken får 3 år mere

Den nye 2024-lokalplan for Marstal åbner op for butikker, cafeer og events ned til havnen, men den østlige side af Havnegade er ikke taget med, så derfor skal event-stedet Motorfabrikken hvert 3. år søge om dispensation for planloven.

Læs mere
Transportminister: Søby Havn får 105 millioner - byg til 150 millioner i gang

Transportminister Thomas Danielsen og Folketinget kommer nu med ekstra 30 millioner til udbygningen af Søby Havn. Det fortalte transportministeren i Folketinget i dag.

Læs mere
Dommen om Netto-grunden i Marstal - se den her

Bådeværftet HCC ved Marstal-færgen er nabo til grunden hvor den nye Netto skal bygges - her har Ejgil Clausen sit oliefirma. Men værftet mente det have en forkøbsret, så den kunne bruge grunden til sine værfts-aktiviteter. Ærø Dagblad bringer her Dommen fra Svendborg Ret.

Læs mere
Vindeballe kro til salg igen - på auktion den 8. maj

Vindeballe Kro midt på Ærø skal sælges igen, efter de nye ejere måtte opgive at få god drift i ejendommen. Kroen skal nu på tvangsauktion den 8. maj. Største kreditor er den Næstved-baserede bilforhandler Torben Drostgaard, der har ejet ejendommen i en lang årrække.

Læs mere
2 Teslaer som delebiler på Ærø

De første 2 Teslaer er kommet til Ærø og skal være kernen i den nye delebils-service, som Ø-Power har startet. I spidsen for selskabet er Jim Toft eller Lars Rahbek.

Læs mere
Marstal og Søby: Nyt tilskud til kystfiskeri - op til 5 millioner

Kystfiskere og havnene i Marstal og Søby kan nu få op op til 80 % i tilskud til bedre fangstredskaber, både, forbedringer af havnene. Der gives op til 5 millioner kr.

Læs mere
Dom: Ejgil Clausen kan sælge til Netto i Marstal

Svendborg Ret har med sin nye dom gjort det muligt for Ejgil Clausen at sælge sit lejemål i Marstal til Netto. Godt nok afgjorde dommeren, at værftet, som er nabo, havde en forkøbsret, men det er til et gammelt selskab, som ikke længere har lejemålet. 

Læs mere
Udvidelse af solpark i Ærøskøbing vedtaget

Udvidelsen af Ærøskøbing Fjernvarmes område med solpaneler i den østlige del af byen er nu blevet vedtaget i en ny lokalplan. 

Læs mere
200 søfolk på Ærø vil rammes af Folketings-plan - katastrofe for Ærø

Det vil være en katastrofe for Ærø som samfund hvis planerne om at afskaffe sømandsskatten gennemføres, som det såkaldte Frigast-udvalg foreslår i en rapport udarbejdet for Folketinget. 

Læs mere
Hattesens Konfektfabrik vinder guld på lakridsfestival

Hattesens Konfektfabrik i Ærøskøbing vandt guld for Ærøstangen på Lakridsfestivalen i København. Det vil understøtte salget og den planlagte udvidelse af fabrikken på havnen.

Læs mere
Folketings-rapport: Ærøs søfolk skal droppe skibe og gå i land

Søfolk der sejler på udlandet skal ikke længere være undtaget for at betale skat. Det vil betyde, at de dropper sølivet og går i land. Det er planen i en ny rapport om Fremtidens Erhvervsstøtte, kaldet Frigast-rapporten, som er blevet forelagt Folketinget.

Læs mere
Derfor får Ærøs landmænd 5 øre i støtte per kvm

Det er mere bøvlet at drive landbrug på Ærø end på fastlandet, derfor gives der en særlig Ø-støtte på 5 øre per kvm, eller omregnet til 500 kr per hektar. Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har spurgt ind til (den lille) støtte.  

Læs mere
Netto i Ærøskøbing skal udvides til 1.200 kvm

Netto i Ærøskøbing er så stor en succes, at butikken nu skal udvides med 200 kvm til i alt 1.200 kvm. Netto ligger på havnehjørnet på Vestre Allé 4 og blev opført i 2002.

Læs mere
2 statslån - ingen på Ærø

Selvom priserne er steget markant, så bliver det stadig sværere at få realkreditlån i landdistriker og øer, fordi frygten for affolkning får Nej-hatten frem. Det viser en ny opgørelse fra Finanstilsynet.

Læs mere
Fyns Amts Avis sælger bladhus i Ærøskøbing

Fyns Amts Avis får ingen annoncer fra Ærøs virksomheder og antallet af abonnenter falder, derfor sælges bladhuset på havnen i Ærøskøbing. Avisens nu enlige journalist er flyttet til kontorfællesskabet Motorfabrikken i Marstal. 

Læs mere
Opgravning af sand, grus og sten fastholdes ved Ærø - skal indskrænkes

Syd for Ærø er det eneste sted til opgravning af sand, grus og sten omkring Fyn og Sønderjylland. Det fastholdes i tilretningerne til den nye Havplan for Danmark. Området starter 3 km syd for Ærøs sydspids.

Læs mere
Muslinge- og østers-opdræt ved Ærø fjernes

Området til muslinge- og østers-opdræt ved Ærø skal fjernes i en ændring til den nye Havplan, der trådte i kraft så sent som i september 2023. 

Læs mere
Fusion med 463 Ærø-boliger og Svendborg-selskaber trækker ud

Fusionen af Ærøs største ejendomsbesidder, Det Ærøske Boligselskab, med Svendborgs 2 store boligselskaber går ikke efter planen. 

Læs mere
Fald i beskæftigelsen på Ærø

Ærø er blandt de 19 kommuner hvor beskæftigelsen det seneste år er faldet, samtidig med at antallet af beskæftigede i Danmark som helhed har passeret 3 millioner. 79 kommuner har fremgang.

Læs mere
Lavprissmedejern i Ærøskøbing får 3 investorer ind - ekspansion i udlandet

Lavprissmedejern i Ærøskøbing har specialiseret sig i porte og låger til det rige segment i Danmark - til en billig pris. Nu skal konceptet bredes ud til resten af Europa. 3 nye investorer træder ind og en af grundlæggerne træder ud.

Læs mere
EU uddeler 2,5 millioner til 11 Ærø virksomheder

EUs midler til udkantsområder, LAG-midler, er blevet uddelt til 11 virksomheder på Ærø.

Læs mere
Vingård i Søby til salg for 4,5 millioner

I den sydlige del af Søby er en lille vingaard på Buevej 28B sat til salg af Øbolig for ejeren Leif Hadberg.

Læs mere
Forbudt at bygge Netto ved Stark eller ved Brugsen

Kampen om en Netto i Marstal bølger. På et borgermøde blev det foreslået, at Netto placeres ved Stark på Reberbanen eller ved Brugsen. Men begge steder er ulovlige.

Læs mere
Private må køre taxa på Birkholm - og på Ærø - fra 1. januar

Det bliver nu lovligt for private at køre taxa på øer hvor der ikke er taxa-tjeneste. Transportministeriet lægger op til, at Birkholm - og eventuelt hele Ærø - kan lade privatbiler være taxaer, fordi der ikke er økonomi i en lokal taxa-service.

Læs mere
Ejendomsmæglere kæmper om Marstal og Ærøskøbing - Ø-bolig sidder på 70 %

Ærøs største ejendomsmægler er Ø-Bolig i Marstal som sidder tungt på markedet i Ærøs hovedby. I Ærøskøbing har det været EDC med Ole Iskau der har været storsælgeren. Ude omkring på øen har det været mere blandet. Men det har kun været Ø-Bolig der haft en decideret ejendomsbutik - med 4 ansatte.

Læs mere
Navigationsskolen opkøber bil- og båd-ejendom

Navigationsskolen i Marstal har købt ejendommen Bil- og Bådservice af Flemming Groth Hansen for at udbygge skolens værksteds-facilteter.

Læs mere
Rise Sparekasse har 2.800 kunder på Ærø - og har 1 milliard stående

Der er gode tal i Rise Sparekasses nye regnskab for den 1. halvdel af i år: Indtægterne stiger mere end udgifterne og der kommer stadig flere kunder til, ikke mindst i de sydfynske afdelinger. På Ærø er næsten halvdelen af alle på øen kunder: 2.800 personer og virksomheder.

Læs mere
Hattesens Konfektfabrik udvider på havnen i Ærøskøbing

Der skal bruges mere plads til den fremgangsrige Hattesens Konfektfabrik, der ligger ved havnen i Ærøskøbing. Derfor vil selskabet nu bygge en ekstra etage oven på deres lagerbygning overfor café Aroma.

Læs mere
220.000 kvm ved Søby bliver udviklingsområde til 88.000 kvm byggeri

Området mellem Søndervejen og Søby Nørremarksvej, som grænser op til den tidligere Søby Skole, skal udvikles med boliger og erhverv. Til januar skal det vedtages som en del af Ærøs nye Planstrategi.

Læs mere
Nye Ærø-projekter søges - 10 millioner afsat

Den 25. august er der ansøgningsfrist for ansøgninger på Ærø til projekter der skaber jobs og udvikling.

Læs mere
Nu udvides byen ned til Marstal Havn

Byen i Marstal er allerede flyttet ned på havnen med caféer, butikker og museum. Nu skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen der formelt gør dele af havneområdet til en del af byen - det vil også muliggøre, at der kommer større butikker på havnen (Læs: Fx en Netto).

Læs mere
Andel: Vi opgiver vindmøllepark syd for Ærø

Energiselsakbets Andels planer om en vindmøllepark syd for Ærø er nu endelig opgivet. Årsagen er Folketingets beslutning om at droppe den såkaldte Åben-Dør-ordning, hvor energiselskaber selv kunne udvælge og investere i områder til havvindparker. I stedet er der udlagt få store områder vest for Jylland, nord for Sjælland og over mod Bornholm.

Læs mere
Rekord-resultat for Søby Værft: Tjente 18 millioner

Efter mange års dårlig drift har den nye direktør Tejs Beltov fået vendt skuden og kan præsentere et overskud på 18 millioner kr før skat. Det er rekord for værftet.

Læs mere
10 projekter på Ærø får 3 millioner fra EU

Der er afsat 30 millioner til Ærø-projekter og heraf er de 20 millioner allerede uddelt - der er senest givet 3 milioner til 10 projekter under EUs såkaldte LAG-midler.

Læs mere
Færre konkurser på Ærø end i resten af landet

Tiden efter Corona har været præget af høje konkurstal. En af årsagerne er selve Corona-tiden med dens konsekvenser for omsætning, indtjening og gældsætning. Fænomener som forsyningsproblemer, energikrise og stigende inputpriser har også presset mange virksomheder.

Læs mere
Michael Nielsen stopper som direktør i Ærø Whisky og sælger aktier

Et af Ærøs store brands, Ærø Whisky, får ny direktør. Stifter og medejer Michael Nielsen træder tilbage efter 10 år.

Læs mere
Fiskeriområder får 5,8 millioner til projekter - Marstal fik 401.000

For at understøtte udviklingen af fiskeriområder i Danmark er der blevet udddelt 5,8 millioner kr, heraf gik de 401.000 kr til 3 projekter i Marstal.

Læs mere
36 % af Ærøs ufaglærte mænd bor alene - flest i Marstal

Blandt de 10 kommuner med den største andel af ufaglærte mænd, der bor alene, er kun 2 kommuner ikke fra Fyn eller Jylland, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ærø er nr 8 ud af Danmarks 98 kommuner.

Læs mere
Støtte til lokale bagere og købmænd på Ærø er åbnet - 100.000 per butik

Den støtteordning, som skal hjælpe den lokale købmand, bager eller slagter på Ærø, er nu åben.

Læs mere
Dyrere at køre varer til Ærø - 1,30 kr per km

Det bliver dyrere at køre varer til Ærø, da lastbiler skal betale 1,3 kr per km fra 2025. I første omgang er det kun de større over 12 tons, men fra 2027 bliver det også varebiler over 3,5 tons. Afgiften svarer til en stigning på 3-4 kr per liter diesel, ifølge Dansk Industri.

Læs mere
Ny lov kan give gratis strøm til Ærøs elfærger

Der kommer 1. april en ny lov der lægger op til, at havvindmøller og solparker placeres tæt på hvor strømmen skal bruges. 

Læs mere
Vindmøllepark vest for Ærø på vej - OK fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen af Lillebælt Syd Havvindmøllepark, som ligger 21 km vest for golfbanen på Ærøs spids. Her skal stilles 23 havvindmøller op.

Læs mere
Kommer bankkrisen til Ærø

Øens lokale bank er Rise Sparekasse, som fik et underskud på 8 millioner i 2022, fordi bankens investeringer i obligationer har været en dårlig forretning: Det gav et tab på 22 milllioner.

Læs mere
Rise Sparekasse tabte 8 millioner - 1.000 nye kunder

Selve bankforretningen gik godt i Rise Sparekasse, men finanshuset har en stor beholdning af obligationer, der gav et kurstab på 22 millioner. Så samlet kom sparekassen ud med et tab på 8 millioner før skat.

Læs mere
Kæmper for ejerskabet af 2 museumsbygninger i Ærøskøbing

Advokaten Mads Kromann er blevet engageret til at redde Hammerichs Hus og Ærø Museums udstillingsbygning. For de 2 værdifulde ejendomme ejes af 2 nedlagte selskaber.

Læs mere
2 fitness-centre lukker - ejer rejser fra øen - optiker består

De 2 fitnesscentre Fit Ærø i Marstal og Søby er lukket og selskabet er under tvangsopløsning. Ejeren Henning Møller forlader øen, men brille-butikken, som han drev sammen med sin søster, består.

Læs mere
Hattesens Konfektfabrik får pris for Ærøstang

Den 6 år gamle Hattesens Konfektfabrik fortsætter med at få priser: På Lakridsfestivalen i København vandt firmaets Ærøstang med ananas og kokos en bronzemedalje. 

Læs mere
112 milliarder for at tilslutte vindmøller og sol til elnet - Ærøs chance

En ny analyse fra rådgivningsvirksomheden Rambøll viser der er behov for investeringer i elnettet på 112 milliarder kr frem mod 2040. Det er for stort et beløb og derfor vil Folketinget have investeringerne i vind og sol til at ligge tættere ved forbrugsstederne, altså større byer, elfærger og store fabrikker. Eller Tyskland.

Læs mere
De 20 største jordbesiddere ejer 40 % af Ærø

De største jordbesiddere har hovedsageligt deres ejendomme på den østlige del af Ærø og det er primært landbrugere, men Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Naturfond ejer samlet 2,5 millioner kvm. Ærø er på 88 millioner kvm.

Læs mere
Vindmøllepark til 5 milliarder til Ærø - 1 milliard udbydes til ærøboere

4 km fra kysten i Bregninge vil energiselskabet Andel opføre en havvindmøllepark. Den skal opføres på det lavbundede område Voderup Flak.

Læs mere
Folketinget: Op til 50.000 i støtte til Tranderup-købmand og Finns bageri i Søby

Folketinget har indgået en aftale om 75 millioner i støtte til mindre købmænd og bagere i små byer: Det vil gælde købmanden i Tranderup og Finns Bageri i Søby, men også andre af øens små butikker med store energiudgifter kan få del i pengene.

Læs mere
Ærøs landmænd får 7 millioner for at tage 700.000 kvm jord ud af drift

Der er nu indgået aftaler med en række landmænd på Ærø om at tage 700.000 kvm jord ud af normal drift. Formålet er at sikre områderne omkring Ærøs 30 vandboringer for nedsivning fra gødning og sprøjtning.

Læs mere
Landbruget: 15 millioner kvm ligger i strandbeskyttelses-zone på Ærø

Ærø er 6 km på det bredeste sted og det betyder, at store landbrugsaraler ligger i den 300 m strandbeskyttelses-zone på hver side af øen, hvor der mere eller mindre ikke må foretages nogen ændringer. 

Læs mere
Ærø har Danmarks ældste biler: 14 år

På Ærø kører bilerne ikke særlig meget, så de bliver ikke slidt og bliver derfor ikke skiftet ud. Det er da også typisk på øerne at bilerne er gamle (og forurenende): Ærø har Danmarks-rekorden med 13,6 år fulgt af Samsø med 13,4 år og Bornholm med 11,4 år.

Læs mere
Ærøs største landbrug sælger 900 kvæg og omlægger til planteavl

Øens største landmand, Bent Juul Sørensen, lægger nu sin bedrift om: De 900 stykker kvæg er i salgsproces primært til engelske, tyske og hollandske landmænd. Her ved juletid er der 440 enheder tilbage.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev