Erhverv

Fusion med 463 Ærø-boliger og Svendborg-selskaber vakler

Fusionen af Ærøs største ejendomsbesidder, Det Ærøske Boligselskab, med Svendborgs 2 store boligselskaber går ikke efter planen. 

Læs mere
Fald i beskæftigelsen på Ærø

Ærø er blandt de 19 kommuner hvor beskæftigelsen det seneste år er faldet, samtidig med at antallet af beskæftigede i Danmark som helhed har passeret 3 millioner. 79 kommuner har fremgang.

Læs mere
Lavprissmedejern i Ærøskøbing får 3 investorer ind - ekspansion i udlandet

Lavprissmedejern i Ærøskøbing har specialiseret sig i porte og låger til det rige segment i Danmark - til en billig pris. Nu skal konceptet bredes ud til resten af Europa. 3 nye investorer træder ind og en af grundlæggerne træder ud.

Læs mere
EU uddeler 2,5 millioner til 11 Ærø virksomheder

EUs midler til udkantsområder, LAG-midler, er blevet uddelt til 11 virksomheder på Ærø.

Læs mere
Vingård i Søby til salg for 4,5 millioner

I den sydlige del af Søby er en lille vingaard på Buevej 28B sat til salg af Øbolig for ejeren Leif Hadberg.

Læs mere
Forbudt at bygge Netto ved Stark eller ved Brugsen

Kampen om en Netto i Marstal bølger. På et borgermøde blev det foreslået, at Netto placeres ved Stark på Reberbanen eller ved Brugsen. Men begge steder er ulovlige.

Læs mere
Private må køre taxa på Birkholm - og på Ærø - fra 1. januar

Det bliver nu lovligt for private at køre taxa på øer hvor der ikke er taxa-tjeneste. Transportministeriet lægger op til, at Birkholm - og eventuelt hele Ærø - kan lade privatbiler være taxaer, fordi der ikke er økonomi i en lokal taxa-service.

Læs mere
Ejendomsmæglere kæmper om Marstal og Ærøskøbing - Ø-bolig sidder på 70 %

Ærøs største ejendomsmægler er Ø-Bolig i Marstal som sidder tungt på markedet i Ærøs hovedby. I Ærøskøbing har det været EDC med Ole Iskau der har været storsælgeren. Ude omkring på øen har det været mere blandet. Men det har kun været Ø-Bolig der haft en decideret ejendomsbutik - med 4 ansatte.

Læs mere
Navigationsskolen opkøber bil- og båd-ejendom

Navigationsskolen i Marstal har købt ejendommen Bil- og Bådservice af Flemming Groth Hansen for at udbygge skolens værksteds-facilteter.

Læs mere
Rise Sparekasse har 2.800 kunder på Ærø - og har 1 milliard stående

Der er gode tal i Rise Sparekasses nye regnskab for den 1. halvdel af i år: Indtægterne stiger mere end udgifterne og der kommer stadig flere kunder til, ikke mindst i de sydfynske afdelinger. På Ærø er næsten halvdelen af alle på øen kunder: 2.800 personer og virksomheder.

Læs mere
Hattesens Konfektfabrik udvider på havnen i Ærøskøbing

Der skal bruges mere plads til den fremgangsrige Hattesens Konfektfabrik, der ligger ved havnen i Ærøskøbing. Derfor vil selskabet nu bygge en ekstra etage oven på deres lagerbygning overfor café Aroma.

Læs mere
220.000 kvm ved Søby bliver udviklingsområde til 88.000 kvm byggeri

Området mellem Søndervejen og Søby Nørremarksvej, som grænser op til den tidligere Søby Skole, skal udvikles med boliger og erhverv. Til januar skal det vedtages som en del af Ærøs nye Planstrategi.

Læs mere
Nye Ærø-projekter søges - 10 millioner afsat

Den 25. august er der ansøgningsfrist for ansøgninger på Ærø til projekter der skaber jobs og udvikling.

Læs mere
Nu udvides byen ned til Marstal Havn

Byen i Marstal er allerede flyttet ned på havnen med caféer, butikker og museum. Nu skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen der formelt gør dele af havneområdet til en del af byen - det vil også muliggøre, at der kommer større butikker på havnen (Læs: Fx en Netto).

Læs mere
Andel: Vi opgiver vindmøllepark syd for Ærø

Energiselsakbets Andels planer om en vindmøllepark syd for Ærø er nu endelig opgivet. Årsagen er Folketingets beslutning om at droppe den såkaldte Åben-Dør-ordning, hvor energiselskaber selv kunne udvælge og investere i områder til havvindparker. I stedet er der udlagt få store områder vest for Jylland, nord for Sjælland og over mod Bornholm.

Læs mere
Rekord-resultat for Søby Værft: Tjente 18 millioner

Efter mange års dårlig drift har den nye direktør Tejs Beltov fået vendt skuden og kan præsentere et overskud på 18 millioner kr før skat. Det er rekord for værftet.

Læs mere
10 projekter på Ærø får 3 millioner fra EU

Der er afsat 30 millioner til Ærø-projekter og heraf er de 20 millioner allerede uddelt - der er senest givet 3 milioner til 10 projekter under EUs såkaldte LAG-midler.

Læs mere
Færre konkurser på Ærø end i resten af landet

Tiden efter Corona har været præget af høje konkurstal. En af årsagerne er selve Corona-tiden med dens konsekvenser for omsætning, indtjening og gældsætning. Fænomener som forsyningsproblemer, energikrise og stigende inputpriser har også presset mange virksomheder.

Læs mere
Michael Nielsen stopper som direktør i Ærø Whisky og sælger aktier

Et af Ærøs store brands, Ærø Whisky, får ny direktør. Stifter og medejer Michael Nielsen træder tilbage efter 10 år.

Læs mere
Fiskeriområder får 5,8 millioner til projekter - Marstal fik 401.000

For at understøtte udviklingen af fiskeriområder i Danmark er der blevet udddelt 5,8 millioner kr, heraf gik de 401.000 kr til 3 projekter i Marstal.

Læs mere
36 % af Ærøs ufaglærte mænd bor alene - flest i Marstal

Blandt de 10 kommuner med den største andel af ufaglærte mænd, der bor alene, er kun 2 kommuner ikke fra Fyn eller Jylland, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ærø er nr 8 ud af Danmarks 98 kommuner.

Læs mere
Støtte til lokale bagere og købmænd på Ærø er åbnet - 100.000 per butik

Den støtteordning, som skal hjælpe den lokale købmand, bager eller slagter på Ærø, er nu åben.

Læs mere
Dyrere at køre varer til Ærø - 1,30 kr per km

Det bliver dyrere at køre varer til Ærø, da lastbiler skal betale 1,3 kr per km fra 2025. I første omgang er det kun de større over 12 tons, men fra 2027 bliver det også varebiler over 3,5 tons. Afgiften svarer til en stigning på 3-4 kr per liter diesel, ifølge Dansk Industri.

Læs mere
Ny lov kan give gratis strøm til Ærøs elfærger

Der kommer 1. april en ny lov der lægger op til, at havvindmøller og solparker placeres tæt på hvor strømmen skal bruges. 

Læs mere
Vindmøllepark vest for Ærø på vej - OK fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen af Lillebælt Syd Havvindmøllepark, som ligger 21 km vest for golfbanen på Ærøs spids. Her skal stilles 23 havvindmøller op.

Læs mere
Kommer bankkrisen til Ærø

Øens lokale bank er Rise Sparekasse, som fik et underskud på 8 millioner i 2022, fordi bankens investeringer i obligationer har været en dårlig forretning: Det gav et tab på 22 milllioner.

Læs mere
Rise Sparekasse tabte 8 millioner - 1.000 nye kunder

Selve bankforretningen gik godt i Rise Sparekasse, men finanshuset har en stor beholdning af obligationer, der gav et kurstab på 22 millioner. Så samlet kom sparekassen ud med et tab på 8 millioner før skat.

Læs mere
Kæmper for ejerskabet af 2 museumsbygninger i Ærøskøbing

Advokaten Mads Kromann er blevet engageret til at redde Hammerichs Hus og Ærø Museums udstillingsbygning. For de 2 værdifulde ejendomme ejes af 2 nedlagte selskaber.

Læs mere
2 fitness-centre lukker - ejer rejser fra øen - optiker består

De 2 fitnesscentre Fit Ærø i Marstal og Søby er lukket og selskabet er under tvangsopløsning. Ejeren Henning Møller forlader øen, men brille-butikken, som han drev sammen med sin søster, består.

Læs mere
Hattesens Konfektfabrik får pris for Ærøstang

Den 6 år gamle Hattesens Konfektfabrik fortsætter med at få priser: På Lakridsfestivalen i København vandt firmaets Ærøstang med ananas og kokos en bronzemedalje. 

Læs mere
112 milliarder for at tilslutte vindmøller og sol til elnet - Ærøs chance

En ny analyse fra rådgivningsvirksomheden Rambøll viser der er behov for investeringer i elnettet på 112 milliarder kr frem mod 2040. Det er for stort et beløb og derfor vil Folketinget have investeringerne i vind og sol til at ligge tættere ved forbrugsstederne, altså større byer, elfærger og store fabrikker. Eller Tyskland.

Læs mere
De 20 største jordbesiddere ejer 40 % af Ærø

De største jordbesiddere har hovedsageligt deres ejendomme på den østlige del af Ærø og det er primært landbrugere, men Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Naturfond ejer samlet 2,5 millioner kvm. Ærø er på 88 millioner kvm.

Læs mere
Vindmøllepark til 5 milliarder til Ærø - 1 milliard udbydes til ærøboere

4 km fra kysten i Bregninge vil energiselskabet Andel opføre en havvindmøllepark. Den skal opføres på det lavbundede område Voderup Flak.

Læs mere
Folketinget: Op til 50.000 i støtte til Tranderup-købmand og Finns bageri i Søby

Folketinget har indgået en aftale om 75 millioner i støtte til mindre købmænd og bagere i små byer: Det vil gælde købmanden i Tranderup og Finns Bageri i Søby, men også andre af øens små butikker med store energiudgifter kan få del i pengene.

Læs mere
Ærøs landmænd får 7 millioner for at tage 700.000 kvm jord ud af drift

Der er nu indgået aftaler med en række landmænd på Ærø om at tage 700.000 kvm jord ud af normal drift. Formålet er at sikre områderne omkring Ærøs 30 vandboringer for nedsivning fra gødning og sprøjtning.

Læs mere
Landbruget: 15 millioner kvm ligger i strandbeskyttelses-zone på Ærø

Ærø er 6 km på det bredeste sted og det betyder, at store landbrugsaraler ligger i den 300 m strandbeskyttelses-zone på hver side af øen, hvor der mere eller mindre ikke må foretages nogen ændringer. 

Læs mere
Ærø har Danmarks ældste biler: 14 år

På Ærø kører bilerne ikke særlig meget, så de bliver ikke slidt og bliver derfor ikke skiftet ud. Det er da også typisk på øerne at bilerne er gamle (og forurenende): Ærø har Danmarks-rekorden med 13,6 år fulgt af Samsø med 13,4 år og Bornholm med 11,4 år.

Læs mere
Ærøs største landbrug sælger 900 kvæg og omlægger til planteavl

Øens største landmand, Bent Juul Sørensen, lægger nu sin bedrift om: De 900 stykker kvæg er i salgsproces primært til engelske, tyske og hollandske landmænd. Her ved juletid er der 440 enheder tilbage.

Læs mere
Ny bestyrelse skal styrke private firmaer på Ærø

På Ærø er turisme og erhvev under samme hat, men det kan give modsætninger. Planen er nu, at oprette en rådgivende bestyrelse, der skal styrke de private virksomheder.

Læs mere
Energistyrelsen giver 750.000 til Ærøs nye solparker og vindmøller

- Ærøfonden får tilskud på 750.000 kr fra Energistyrelsen til et Borgerenergi-fællesskab på Ærø, siger Henrik Hagbarth Mikkelsen fra Ærøfonden.

Læs mere
Ærø: Taxavognmand og kommunalbestyrelsesmedlem får 600.000 i erstatning

FynBus, Sydtrafik og Midttrafik skal betale 600.000 kr til Paul Erik Düring Pedersen i erstatning for at have ændret i betingelserne for et udbud efter det var afgjort. Det har Klagenævnet for Udbud bestemt.

Læs mere
Ærø Kommune ejer 297 bygninger fordelt på 2 millioner kvm - og mange boliggrunde

Kommunen har 297 bygninger, men bruger kun 20 % til kommunale formål, svarende til 58 bygninger. Samlet ejer Ærø Kommune 347 ejendomme (matrikler) på ialt 2 milllioner kvm.

Læs mere
Fortsat rod i Ærøskøbings boliger - lovlige og ulovlige

Planklagenævnet har afgjort, at der ikke kan gives tilladelse til fritidsboliger i det gamle Ærøskøbing, men det er fordi der slet ikke er boligtilladelse i den gamle bydel. Årsag: Ved en skrivefejl blev boliger ikke skrevet ind i lokalplanen i 2016.

Læs mere
Netto på Ærø vil konkurrere om billig strøm til elbiler

Der skal opsættes 2 elladere ved Netto i Ærøskøbing. De skal konkurrere på prisen med Ærøfondens ladestandere, som står ved tennisbanen i Ærøskøbing og ved feriecentret Marinaen - bare 100 m fra Netto.

Læs mere
Netto: Vi bygger i Marstal eller i Ærøskøbing

- Vi skal enten udvide Netto på havnen i Ærøskøbing eller udvide med en Netto i Marstal, for det går fantastisk godt i Ærøskøbing, siger Carsten Hadsbjerg fra Salling Group, som ejer Netto.

Læs mere
Netto åbner i Marstal i 2025

Netto har købt den 1. ejendom på havnen i Marstal i forberedelserne til at åbne deres supermarked. Oprindeligt var planen, at Netto skulle åbne til næste år, men nu er påsken 2025 det realistiske bud.  

Læs mere
Virksomheder er tilfredse med kommunen og turistchefen

Både Ærø Kommune og Turist- og Erhvervschefen får pæne ord med på vejen, når virksomhederne på Ærø bliver spurgt om erhvervsklimaet på øen. Men der mangler helårs-omsætning (Læs: turisme udenfor højsæson).

Læs mere
Internationalt konsortium køber Arnfeldt Hotel for 10 millioner

Den tyske investor Mathias Bösselmann har sammen med dansk-fransk par købt Arnfeldt Hotel i Ærøskøbing for 10 millioner kr.

Læs mere
Udvikler nye Novo-fabrikker på Ærø

Der skal opføres Novo-fabrikker, hvor der skal påfyldes medicin. Projekteringen foregår i Ærøskøbing.

Læs mere
Ø-støtte for 2023-2027 til Ærø, Halmø og Birkholms marker

EU giver en særlig Ø-støtte til arealer over 20.000 kvm, som anvendes til landbrug.

Læs mere
Ærø Bryggeri omsætter for 15 millioner og tjener 1 million

Efter 18 års slid er Ærø Bryggeri blevet en god forretning de sidste par år - senest er der tjent 1 million og i 2020 var overskuddet på 1,1 million.

Læs mere
Ærø skal betale lille bøde for brud på udbudsregler - bøde på 2,4 millioner

Fynbus skal betale 2,4 millioner i bøde, fordi byretten i Svendborg vurderede at opgaven med flextrafik blev givet til de sædvanlige, mens man afviste Ærø-firmaet Øens Taxa og Alsvognen fra Sønderborg, der var de eneste der opfyldte kravet i udbuddet. I alt er der uddelt bøder på 10 millioner til Fynbus, Midttrafik og Sydtrafik.

Læs mere
Har uddelt 20 millioner til 60 Ærø-projekter - giver nu 9,5 millioner ekstra

Der er hidtil uddelt 20 milioner til Ærø-projekter under EUs støtteprogram LAG, Lokale AktionsGrupper.  Og nu kommer yderligere 1,9 millioner hvert år frem til 2027 til at udvikle virksomheder og ideer på Ærø. 

Læs mere
Ærøs største private arbejdsplads går i 0 efter flere års underskud

Genopretningen efter flere års dårlig drift på Søby Værft viser nu resultater: Det nye årsregnskab viser et lille overskud på 178.000 kr - året før var underskuddet på 5 millioner.

Læs mere
3.000 ærøboerne skal være medejere af nye vindmøller på Ærø

Halvdelen af Ærøs borgere skal være medejere i et nyt borger-energifællesskab, som øens store energi-operatør Ærøfonden vil oprette.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev