Politik-Samfund

29 ukrainere er sendt til Ærø - hertil kommer 2 andre flygtninge

Ærø har nu fået visiteret 29 ukrainere. Til sammenligning er der sendt 130 ukrainere til Svendborg, 51 til Langeland, 4 til Fanø og 11 til Samsø.

Læs mere
Minister: Ærø bør opkøbe nedslidte huse til bosættere

Indenrigs- og boligministeriet anbefaler, at kommunen omdanner nedslidte boliger til bosætterhuse.  Kommunen har fået 5 millioner til opkøb af ruiner og stærkt nedslidte huse igennem puljen til landbyfornyelse.

Læs mere
Ærø: 6 nye bosætterhuse - Bregninge-hus bliver lovligt. Her er reglerne

Fra 1. juli bliver det lovligt på Ærø for kommunen at lave op til 6 bosætterhuse, så nye familier kan teste ø-livet før de beslutter sig at bosætte sig på øen. Ærø Kommunes bosætterhus i Bregninge blev kendt ulovligt af Indenrigs- og Boligministeriet i december 2020 - men nu gør en ny lov det legalt.

Læs mere
Fyrtårn til 15 millioner står færdig i Marstal

Motorfabrikken Marstal startede som både idé og ruin for 5 år siden, men nu står stedet skarpt. Den 711 kvm bygning er blevet renoveret og sideløbende med ombygningen er stedet blevet et kulturelt fyrtårn for Marstal.

Læs mere
1. juli bliver bosætningshuset i Bregninge lovligt

Bosætningshuset i Bregninge blev kendt ulovligt i 2020, fordi kommunen ikke måtte drive udlejningsvirksomhed. Men fra 1. juli bliver det lovligt for udkants-kommuner at oprette bosætningshuse.

Læs mere
90 % af borgerforslag får ikke støtte

I de sidste 2 år har borgere igangsat 11 indsamlinger af støtte til forslag der skulle op i kommunalbestyrelsen. Men de 10 fik ikke støtte fra Ærøs borgere.

Læs mere
Rise sparekasse giver penge til 33 foreninger på Ærø

På Ærø er 33 foreninger med 7.597 medlemmer blevet udvalgt til at modtage et pengebeløb ved Rise Sparekasses årlige uddeling.

Læs mere
Bent Juul Sørensen: Dyneløfteri og modstand mod tyske borgere

Læserbrev: Da jeg i 2010 kom i kommunalbestyrelsen, fandt jeg hurtigt ud af, at tilladelserne til at få fritidshus på Ærø var lemfældige: Hvis man kendte nogen eller mødte de rette på gaden gik alt glat igennem. Hvis man derimod ikke var en af de “gode” eller af den rette slægt, eller det rette parti så var det svært med tilladelse til fritidshus. Området var ren anarki og “klondyke”.

Læs mere
Ukraine-krig giver flere turister på Ærø

Der vil komme flere turister fra Tyskland, Norge, Sverige og Holland på grund af Ukraine-krigen. Det vurderer VisitDenmark i en ny analyse.

Læs mere
Giver 1 million til badeanstalt i Marstal

Realdania-fonden sender nu 1 million til et badeprojekt i det sydlige Marstal. Der var 129 ansøgninger, men kun 17 projekter blev udvalgt, herunder Marstal-projektet.

Læs mere
Beredskab Fyn: Beskyttelsesrum til 30 % af indbyggerne på Ærø

Ærø har plads til 30 % af befolkningen i beskyttelsesrum, Svendborg til 48 %, mens Langeland har plads til 33 % og Faaborg-Midtfyn kun har plads til 8 % af befolkningen. Kommunerne skulle indberette til Beredskabsstyrelsen hvor mange pladser de havde her den 1. maj. 

Læs mere
Ærø mister forkæmper ved minister-rokade

Kaare Dybvad flytter fra Indenrigs- og Boligministeriet. Dermed mister Ærø og resten af udkants-Danmark en markant fortaler og ideolog.

Læs mere
Skjuler ændring af Ærøskøbing-lov der gør forvaltning enerådende

Hidtil har borgerne kunne regne med lokalplanen for Ærøskøbing, men det bliver nu ændret ved en tilføjelse til en helt anden lokalplan.

Læs mere
Ærøskøbing-hotel kan blive dobbelt så stort

For at Hotel Ærøhus i Vestergade i Ærøskøbing kan få lov at udvide hotellet skal der vedtages en ny lokalplan. Når lokalplanen er vedtaget kan byggeriet dog vokse til mere end det dobbelte. 

Læs mere
Sådan bliver de nye cykelstier Dunkær-Bregninge og Olde-Ærøskøbing

Der er meget få cyklister på Ærøs landeveje. Det taler mod nye cykelstier, når staten skal vælge at give støtte. Omvendt skal cykelstierne give tryghed og lyst til at tage cyklen - både som øbo og som turist. Så derfor vil kommunen anlægge 2 cykelstier til 24,5 millioner kr.

Læs mere
Cykelprojekt til 25 millioner til Bregninge og Ærøskøbing åbner i 2024 - hvis støtten kommer

Ærø har nu søgt om at få 50 % tilskud til 2 nye cykelstier, som skal gå fra Dunkær til Bregninge og fra Olde til Ærøskøbing. Den samlede pris bliver på 25 millioner.

Læs mere
Ærø stopper for ukrainske flygtninge

Ærø Kommune vil ikke tage imod flere ukrainere: Der er modtaget 50 ansøgninger om opholdstilladelse fra ukrainere.

Læs mere
Kirsten Johansen administrerer efter loven, så det er forkert når ÆD skriver det modsatte

Ærø kommunes kommunaldirektør Allan Filtenborg anholder, at Ærø Dagblad citerer teknisk direktør Kirsten Johansen for at sige: " Vi påtænker at lave lokalplanen for det gamle Ærøskøbing om og derfor administrerer vi efter de kommende ændringer". 

Læs mere
20 landmænd skal omlægge 650.000 kvm jord for at beskytte drikkevand

20 landmænd skal her i 2022 sælge eller omlægge 650.000 kvm jord på Ærø for at beskytte grundvandet. 

Læs mere
Fjernvarme-anlæg til Bregninge, Søby og Vindeballe-Tranderup

Boligerne i det vestlige Ærø står for tur når fjernvarmen skal rulles længere ud. Det er kommunen der beslutter om Søby, Bregninge og Vindeballe-Tranderup skal have fjernvarme på baggrund af regeringens udmelding om at der skal turbo på udbygningen.

Læs mere
Kommunen kræver 660.000 tilbage fra Ærø Whisky-Den Gl Købmandsgårds-projekt

"Teknik-, miljø- og havneudvalget ønsker tilskuddet tilbagebetalt. Sagen overdrages til advokat." Det er ordene fra Teknikudvalget, som afviser at eftergive de 660.000 som Torvet 5, med Den Gl. Købmandsgård og Ærø Whisky, fik til at nedrive et baghus.

Læs mere
Fartskilte fjernes i Bregninge efter pres fra lokalråd

De mange forskellige fartskilte ved indkørslen til Bregninge bliver nu fjernet, så snart Fyns Politi har givet grønt lys. Det har Teknik-udvalget besluttet efter opfordring fra Lokalrådet i Bregninge.

Læs mere
Sådan bliver startpakken til ukrainere på Ærø: 16.500 kr

Startpakken til ukrainere bliver på 16.500 kr for den 1. person og 8.400 kr for ægtefællen + 1.320 kr per barn. Det har Kultur- og Socialudvalget besluttet.

Læs mere
Massivt flertal vedtager at fortsætte med 2 storfærger til 4-500 millioner

Med stemmerne 10 mod 5 har kommunalbestyrelsen vedtaget, at tage et tilskud på 72 millioner hjem til at bygge 2 nye elfærger med kapacitet på 80 biler hver.

Læs mere
Antallet af ukrainere falder fra 52 til 46 på Ærø

Det ser ikke ud til, at der kommer så mange ukrainere til Ærø som forventet. For 14 dage siden var tallet 52, men nu er tallet faldet til 46, oplyser socialdirektør Kimma Vingaard Thomsen.

Læs mere
Bevaringsudvalg afviser dom og fortsætter kamp mod originale vinduer

I må ikke sætte den type vinduer i som det originale hus havde. Og selvom Planklagenævnet har afvist vores afgørelse, så fastholder vi. Det er kommunens synspunkt overfor Jomfruvejen 2 i Ærøskøbing.

Læs mere
Ærø: Ny plan for biler og færger - 6 områder skal omlægges

23 % af CO2-udledningen på Ærø kommer fra færgerne og 16 % kommer fra bilerne der bruger øens 254 km asfaltveje. Der er nu 3.100 biler på Ærø, heraf er de 2.600 personbiler. Der er 37 el-biler og 56 hybridbiler på øen, så de nu samlet udgør 3,4 % af bilparken.

Læs mere
Ærøs campingpladser godkendes til helårs-beboelse

Et enigt Erhvervsudvalg i Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag om en 2-årig forsøgsordning, der giver mulighed for helårsbeboelse på campingpladser. På for eksempel Ærøskøbing Campingplads vil det give 11 helårs-hytter eller campingvogne da pladsen er godkendt til 220 enheder.

Læs mere
40 har fået Arne-pension på Ærø - 11 % af befolkningen kunne søge

11 % af Ærøs befolkning er berettiget til den tidlige Arne-pension, men kun 40 Ærøboere har søgt og fået det. Ærø ligger 11.-lavest af alle landets 98 kommuner.

Læs mere
Skjuler at den 12-årige planlov ikke er på plads på Ærø

Som den eneste kommune i landet har Ærø ikke fået sin Kommuneplan 2021-2033 på plads. Og samtidig overholdes kravene til lokalplaner ikke.

Læs mere
Høj fart i Bregninge - hjælper skilteskoven

Den langstrakte landsby Bregninge har i årevis haft problemer med hurtige biler på gennemfartsvejen. Det har ført til 1 skilte-forsøg, for at bringe farten ned.

Læs mere
133 km nye diger på Ærø - Bregninge er topscorer med 47 km

Ærø Museum har fundet 133 km nye sten- og jorddiger på Ærø , som nu i praksis vil blive fredet. Høringen er blevet forlænget 2 gange fordi der har været rod i materialet.  

Læs mere
Ærøs tog fra Svendborg til Odense skal rettes op

Bateritog er på dagsorenen, men lige nu er det driften der er i centrum: Punktligheden på Svendborgbanen er forbedret, men der er stadig forsinkelser og større nedbrud. I lyset af det har transportministeren bedt Arriva om at indkalde den task force, der er nedsat for Svendborgbanen.

Læs mere
52 ukrainere er kommet til Ærø - op til 250

Der er efter krigens start kommet 52 ukrainere til Ærø. Der kommer i alt 200-250 ukrainere til øen, hvis regeringens skøn på 100.000 ukrainske flygtninge holder.

Læs mere
Stærke Marstal-borgere danner lokalråd

Den 23. april bliver Marstal Lokalråd dannet. Det sker kl 14 på Torvecentret for enden af gågaden i Marstal. Dermed er der lokalråd i alle bysamfund undtagen i Ærøskøbing.

Læs mere
Beskyttelsesrum til1/4 af borgerne på Ærø

Beredskabsstyrelsen har bedt Ærø finde ud af hvor mange beskyttelseserum der er på øen: Der er beskyttelsesrum til 25 % af borgerne på Ærø, ifølge kommunens opgørelse.

Læs mere
Forvaltning vil afvise Ærø Efterskole på skævt lovgrundlag

Ærø Efterskoles grønne kulturprojekt Orangeriet bliver afvist af Ærøs forvaltning med begrundelsen, at det bryder udbudsloven. Men at støtte et kulturprojekt har intet med denne lov at gøre, men er tværtimod tilladt ifølge Kommunestyrelseloven.

Læs mere
Ærø giver ikke penge til værtsfamilier for ukrainere

Private kan få op til 500 kr i tilskud per dag for ukrainske flygtninge, ifølge Særloven for ukrainere, som trådte i kraft den 17. marts.

Læs mere
Ærø Kommunes direktører: Vi er gode nok, medarbejderne må stramme sig an

Kommunalbestyrelsens medlemmer syntes, at de ofte forledes til beslutninger, som der efterfølgende ikke er lovligt grundlag for eller hvor forvaltningens oplæg har været tendentiøst. 

Læs mere
Ledelse og medarbejdere i ældre-sundhed undersøges frem til maj

Efter hård kritik i Fyns Amts Avis og på Facebook har kommunen iværksat en undersøgelse af ledere og medarbejdere i Ældre- og Sundhedsområdet, for at få skabt et bedre samarbejde.

Læs mere
Beredskabsstyrelsen: Hvor mange beskyttelsesrum er der på Ærø

Ærø Kommune skal afdække hvor mange beskyttelsesrum der er på øen. Det ønsker Beredskabsstyrelsen, som er ansvarlig for, at der er sikringsrum nok i tilfælde af krig eller atom-kotastrofe.

Læs mere
Ærø har 128 millioner på bankbogen

Det går godt på Ærø: Der bruges færre penge end beregnet, skatteindtægterne er større og tilskuddet fra de rige kommuner fortsætter med at strømme ind i kassen. Så nytårsaften stod der 128 millioner på bankbogen - det er 39 millioner mere end sidste år.

Læs mere
Norup og Düring Pedersen afløser Inga Blom Thomas og Jens Weiss i kommunalbestyrelsen

De to sygemeldte Jens Weiss og Inga Blom Thomas er blevet afløst af Klaus Fynsk Norup og Paul Erik Düring Pedersen i kommunalbestyrelsen den 23. marts.   

Læs mere
De vandt priserne som de mest flittige ildsjæle

Hvert år uddeler Ærø Kommune 4 priser til ildsjæle indenfor handicap, idræt, kultur og frivilligområde.

Læs mere
Udskiftning af Jens Weiss og Inga Blom Thomas - Düring Pedersen træder ind

De to sygemeldte topfigurer i Ærø Centrum og Ærø Plus, Jens Weiss og Inga Blom Thomas, er på vej med deres erstatninger i kommunalbestyrelsen.

Læs mere
0 huller i behandlingen af borgerne på Ærø

Ankestyrelsen har modtaget 12 klagesager over Ærø kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2021. Men der var 0 huller.

Læs mere
Plads til 2.100 plejeboliger i Ærøskøbing - men nej til wellness-hotel

Teknisk Forvaltning vil stoppe et muligt grundsalg til et wellness-hotel med begrundelsen, at der ikke vil være plads i Ærøskøbing til plejeboliger. Men alene på nabogrunden, som kommunen ejer, er der plads til 300 plejeboliger - og samlet i Ærøskøbing 2.100 plejeboliger.

Læs mere
Så mange ukrainske flygtninge kommer til Ærø

Ærø får tildelt 8 ukrainske flygtninge hvis der kommer 5.000 til Danmark, 15 flygtninge hvis der kommer 10.000 og 31 hvis der kommer 20.000 ukrainske flygtninge.

Læs mere
Heftig kritik af direktører i Ærø Kommune

Ofte bliver kommunalbestyrelsens medlemmer sat i dårligt lys, fordi den tekniske forvaltning, TF, fremlægger ikke-lovlige eller forkerte grundlag. Det skal der nu rettes op på. 

Læs mere
2 partiledere stopper i kommunalbestyrelsen

2 af de mest markante figurer i Ærøs kommunalbestyrelse er sygemeldt og er stoppet i kommunalbestyrelsen. Om det bliver permanent eller midlertidigt må tiden vise.

Læs mere
Nye planer aflyser dele af den gamle kommuneplan for Ærø

Selvom Ærøs 12-årige kommuneplan udløb sidste år, så er den stadig gældende, bortsset fra i de områder på Ærø, hvor der i 2021-2022 er vedtaget forandringer.

Læs mere
Borgermøde om Ukraine

De første ukrainere er kommet til Ærø og mandag den 7. marts var der borgermøde på Rådhuset, hvor man kunne møde op og tilbyde boliger og anden hjælp.

Læs mere
Her kommer den bilfri by i Ærøskøbing

I april-maj bliver de nye pullerter opsat i 5 gader. De skal stoppe biltrafikken i det gamle Ærøskøbing om sommeren.

Læs mere
2022: Ærø har Danmarks højeste priser på drikkevand

Ærøs vandpriser er dobbelt så høje som hovedparten af landet: 136 kr per kubikmeter, mens gennemsntspriserne er i niveauet 65-75 kr. De billigste betaler kun 50 kr per kubikmeter.

Læs mere
19.februar: Ærø Dagblad har 1 års fødselsdag

Ærø Dagblad startede den 19. februar 2021. Håbet var 2.000 læsere - i dag er vi oppe på 11.000 unikke læsere - og i nogle måneder er vi tæt ved 20.000 læsere.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev