Politik-Samfund

Søby Vandværk skal betale 1,6 millioner for jord - vandregninger stiger

Søby Vandværk skal betale cirka 1,6 millioner til de landmænd der får inddraget deres jord i de områder hvor der indvindes  drikkevand, BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO. Beboerne på det vestlige Ærø skal samlet betale ekstra 250.000 kr om året. Det forventes, at vandregningen stiger med 3-400 kr årligt per bolig.

Læs mere
Ærødagen nedlægges - tilflyttere deltager ikke i foreninger

Ærødagen har været Ærø-foreningernes udstillingsvindue, som skulle få tilflyttere til at melde sig ind. Men de rige og veluddannede tilflyttere deltager typisk ikke i foreningsliv - det er en trend over hele landet.

Læs mere
Varmepriser stiger med 40 % i Marstal og 0 i Ærøskøbing

Den folkelige modstand der stoppede solvarmeanlægget i Thorup betyder, at det østlige Ærø får markante fjernvarmestigninger, for Marstal og Rise Fjernvarme er afhængig af flis og træpiller, mens Ærøskøbing Fjernvarme klarer sig med halm og sol - hvor priserne er i ro.

Læs mere
Kommunalbestyrelsen: Ærø 2023 kræver besparelser - budget vedtaget

Alle 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag 2023-budgettet for Ærø. Det er et sparebudget, for der er flere udfordringer - i alt skal der spares 62 millioner frem til 2026.

Læs mere
Ærø når 2.000 bryllupper i 2022

Ærø er ved at genvinde sin position som Danmarks bryllups-ø: I år bliver 2000 par viet på rådhuset i Ærøskøbing. Det er 50 % mere end sidste år hvor der var 1.392 bryllupper.

Læs mere
Ingen afsløringer af kritiske forhold i Ærø Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2021 at etablere en whistleblowerordning i Ærø Kommune. Altså en mulighed for anonymt at påpege problematiske forhold. Whistleblowerordningen trådte i kraft den 17. december 2021.

Læs mere
Lokal fond skal udvikle solparker og vindmøller på Ærø

Med en 1/2 million fra Ærø Kommune og forventeligt et tilsvarende beløb fra Energistyrelsen vil Ærøfonden nu sætte en borgerfællesskab i gang der skal stå for udbygningen af vindmøller og solparker på Ærø. Fonden bidrager selv med 250.000 kr.

Læs mere
Planchef afløser Kirsten som teknisk direktør - der genansættes

Afløseren for den problemramte tekniske direktør Kirsten Johansen er fundet: Det bliver Plan- og Kulturchef Peter Nielsen fra den fynske Assens Kommune.

Læs mere
Overtager Marstal-svømmehal og center for 0 kr

Den statslige Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at den nødlidende Ærø Ungdomsfond må sælge fondens andel af Torvecentret, med øens eneste svømmehal, til Ærø Kommune. Prisen er sat til 0 kr.

Læs mere
Teknisk direktør Kirsten Johansen vender tilbage til teknisk forvaltning

Efter utallige problemsager besluttede teknisk direktør Kirsten Johansen at gå med sidste dag den 31. august. Her 14 dage efter er hun blevet ansat af kommunen igen i samme afdeling. 

Læs mere
Ærø Museum: Vi har ikke fået frataget Søbygaard

- Ærø Dagblad har skrevet en artikel om Ærø Museum, hvor det hedder: ”Museet har med udgangen af 2022 fået frataget retten til at drive udstillingsstedet Søbygaard, fordi aktivitetsniveauet var for lavt”. Dette er faktuelt forkert, udtaler museumsleder Kim Furdal.

Læs mere
Halvdelen af teknisk forvaltning er væk

Problemerne i teknisk forvaltning har vokset sig så store, at halvdelen af afdelingen er væk. Baggrunden er et større rod i de lovgivningsmæssige forhold. Mange sager er blevet afgjort ud fra ledelsen af teknisk afdelings ønsker fremfor de lokalplaner og politikker, som kommunalbestyrelsen fastlagde.

Læs mere
Bedre brylluper på Ærø - fra katastrofe til ny fremgang

Selvom det kun var 7 % der fuppede med deres bryllupper for at få adgang til Danmark eller EU, så greb Folketinget i 2018 ind mod bryllupsindustrien, som især var stor på Ærø og i Sydjylland.  

Læs mere
Ærø-boere sparer 2.150 kr i ejendomsskat

Ejendomsskatterne på Ærø sættes ned med 25 % fra 1. januar 2024 - i gennemsnit giver det en besparelse på 2.150 kr.

Læs mere
Det går for godt på Ærø - får kun 8 millioner

Der er for få tabere i samfundsspillet på Ærø, så kommunen får kun 8 millioner ud af de 620 millioner der deles ud til 18 vanskeligt stillede kommuner.

Læs mere
Investerer 19 millioner i solvarme

Ærøskøbing Fjernvarme investerer 19 millioner i udvidelse af solvarme-anlægget i den østlige del af Ærøskøbing. Der opsættes 1.500 kvm ekstra solpaneler.

Læs mere
Kommunalbestyrelsesmedlem skifter til Inger Støjbergs parti

En af Ærø kommunalbestyrelses mest markante medlemmer skifter både sin formandspost og sit partimedlemsskab ud med Inger Støjbergs nye Danmarksdemokraterne.

Læs mere
Borgerrådgiver har haft 30 henvendelser

Ærøs nye borgerrådgiver Tine Noack har hidtil fået 30 henvendelser. Det er Ærøs første borgerrådgiver, som skal hjælpe borgerne gennem systemet.

Læs mere
Justitsministeriet: Ærø og Læsø er landets tryggeste

Justitsministeriet har undersøgt hvor det opleves som tryggest at være og her kommer Ærø med 96 % trygge og Læsø med 98 % trygge ind som landets bedste steder.  På de næstfølgende pladser er Fanø, Odder og Silkeborg kommuner.

Læs mere
Store skattelettelser for huse på Ærø - 135 millioner

Den nye ejendomsskat er ved at være på plads og det betyder 135 millioner tilbage til husejerne på Ærø - i snit får hver husejere 30.000 kr. Og i fremtiden slipper Ærøs husejerne 2.300 kr billigere i ejendomsskat hvert år.

Læs mere
Opgiver kampen for lovlige vinduer i Ærøskøbing

Du har ret i følge lokalplanen og Planklagenævnet, men derfor får du alligevel ikke lov til at isætte de oprindelige vinduer i dit hus i Ærøskøbing. For det syntes vi ikke. 

Læs mere
Bosætningshuset i Bregninge åbner til september-oktober

Der er nu blevet lovligt for kommuner at udleje bosætningshuse. Det betyder, at bosætningshuset på Bregninges hovedgade kan genåbne for familier der vil afprøve livet på Ærø. 

Læs mere
Inga Blom Thomas vender tilbage - Klaus Fynsk Norup går ud

I marts udtrådte Inga Blom Thomas fra Ærø Plus af kommunalbestyrelsen på grund af stress. Baggrunden var en stor arbejdsmængde, famlie med 8 børn og en lang og succesrig valgkamp, der endte med 3 mandater til Ærø Plus ved kommunalvalget.

Læs mere
Leo Holm, Karin Thumilaire og Inga Blom Thomas skal lede opgaven med at finde ny teknisk direktør

Leo Holm, Karin Thumilaire og Inga Blom Thomas står i spidsen for udvalget der skal finde afløseren for teknisk direktør Kirsten Johansen. Udfordringen er, at Leo tilhører udviklingsfløjen, mens Karin og Inga tilhører lad-Ærø-blive-som den-er. Så kandidaten skal favne bredt.

Læs mere
530 millioner får Ærø ind i skatter og tilskud

Ærø har 530 millioner at gøre godt med - det er netop meldt ud hvor meget der gives til kommunen fra statens side. 

Læs mere
Påbud og politianmeldelser mod husejerne i Ærøskøbing trækkes tilbage

Vi trækker i dag de meddelte påbud tilbage. Det er ordene fra teknisk direktør Kirsten Johansen, efter kommunen har givet en række husejere i Ærøskøbing et påbud om at de ikke må bruge deres huse som fritidsbolig.

Læs mere
Analyse: Derfor gik teknisk direktør Kirsten Johansen

Da Kirsten Johansen blev forfremmet til direktør i 2016 var det samtidig indledningen til en epoke, hvor Ærø gik fra afvikling til ny udvikling. Og det var ikke Kirsten Johansens største interesse eller faglige styrke, for pludselig eksploderede det med plansager, som gav stadig flere hak i både kommunens omdømme i almindelighed og i Kirsten Johansens i særdeleshed.  

Læs mere
Teknik- og miljødirektør Kirsten Johansen har sagt op

Teknik- og miljødirektør Kirsten Johansen forlader Ærø Kommune den 31. august. Kirsten Johansen har været direktør i en periode hvor Ærø er gået fra stilstand til vækst, ikke mindst på miljø- og teknikområdet. Det har givet store udfordringer i forvaltningen med en kraftigt voksende opgavemængde.

Læs mere
Lokalplan for 53 badehuse på Vestre strand udskudt

Mængden af opgaver i Teknisk Forvaltning er så stor, at den er blevet nødt til at udskyde flere lokalplaner. En af dem er lokalplanen for badehusene på Vestre strand i Ærøskøbing. Arbejdet med planen blev sat i gang for 3,5 år siden. 

Læs mere
Kamp mod badehuse og hybenroser i Ærøskøbing

Om det var symbolpolitik mod badehus-ejere på Vesterstrand i Ærøskøbing eller et mislykket forsøg på at bekæmpe hybenrosen mellem badehusene står hen i det uvisse: 6 måneder efter gravemaskinernes afskrabning omkring badehusene er hybenrosen tilbage igen.

Læs mere
Ærøskøbing lukkes af fra 30. juni-31. august

Der blokeres for indkørsel i den gamle del af Ærøskøbing fra kl 10-23. Det vil være gældende frem til 31. august. Formålet er at stoppe ferie-trafikanter i at køre ind i gaderne.

Læs mere
3. forsøg på at få vedtaget byggeri af 36 boliger i det sydlige Marstal

Frem til den 27. juli er byggeriet af 36 boliger på en grund mellem Ellenet og Egehovedskoven sendt i høring for 3. gang.

Læs mere
Har uddelt 20 millioner til 60 Ærø-projekter - giver nu 9,5 millioner ekstra

Der er hidtil uddelt 20 milioner til Ærø-projekter under EUs støtteprogram LAG, Lokale AktionsGrupper.  Og nu kommer yderligere 1,9 millioner hvert år frem til 2027 til at udvikle virksomheder og ideer på Ærø. 

Læs mere
Byggeri bliver tilladt ved Ærøs landsbyer, Sommerlyst kan få lov

For Ærø er det den største udvidelse af mulighederne som et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om. Aftalen gør det muligt at udvikle Ærøs landsbyer: Fremover kan der bygges i kanterne af landsbyerne med boliger og turistfaciliteter.

Læs mere
Kommunen vil bryde loven for Ærøs landsbyer

I 2018 blev der vedtaget en ny lov, som pålagde Ærø at udarbejde planer for landsbyerne på øen, så der skete forbedringer. Lovkravet er, at det skal ske sammen med Ærøs Kommuneplan 2021-2033, men det er ikke sket - og nu planlægges det at udskyde det yderligere i 3 år til 2024.

Læs mere
Ærøs fremtid: Disse 8 områder skal forandres

Kommunalbestyrelsen har sammen med kommunens chefer afholdt et temamøde hvor Ærøs mål og udvikling var sat på dagsorden.

Læs mere
P-vagter vender tilbage til Ærø

Der var P-vagter 3 gange på Ærø i 2019. Nu vender de tilbage efter en 2 årig pause. Kommunen har bedt P-vagter fra Sønderborg om at patruljere igen på øen.

Læs mere
Revisor: Ærø har en sund økonomi

Samlet set, er det vores vurdering, at kommunen har en sund driftsøkonomi, siger revisionsfirmaet BDO, som har revideret Ærøs regnskab.

Læs mere
Krav om helårsbolig i Ærøskøbing - men tvivl om lovlighed af kravet

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at de sidste 5 års officielle accept af, at bruge huse i Ærøskøbing som fritidsbolig skal stoppes. Det skal ske ved at få en tydelig helårs-paragraf i lokalplanen for det gamle Ærøskøbing.

Læs mere
Jens Weiss er fortsat for syg til at træde ind i kommunalbestyrelsen

Den sygemeldte Jens Weiss har fået forlænget sin orlov fra kommunalbestyrelsen frem til 1. december.

Læs mere
38 ukrainere sendes til Ærø

Der er i alt kommet 28.000 ukrainere til Danmark og af dem skal Ærø tage sig af de 38 per dags dato. Der er dog kommet flere til Ærø, men de har gennem familie og venner fundet job og bopæl - der har igennem mange år arbejdet ukrainere i landbruget på Ærø - Ukraine er en af Europas største landbrugsnationer.

Læs mere
Stor JA-forskel: Ærøskøbing med 73 %, Søby lavest med 64 % og Marstal med 66 %

Beboerne på Ærø stemte for 68 % vedkommende ja til at droppe forsvars-forbeholdet - da der blev stemt for 7 år siden var der kun 46 % positive. I alt 3.319 % stemte og det svarer til 70 %.

Læs mere
Ærø fik afslag på cykelsti til 25 millioner: Bregninge-Olde-Ærøskøbing-Dunkær

Der er uddelt 200 millioner til nye cykelprojekter, men Ærø fik afslag på sin ansøgning om tilskud til et cykelprojekt til 25 millioner. Så der kommer ikke nogen cykelsti fra Bregninge til Dunkær og fra Olde til Ærøskøbing foreløbigt.

Læs mere
Europas første sundhedsdroner flyver til Ærø - 31 millioner kr

Europas første sundhedsdrone, der skal flyve med medicin og blodprøver, har fløjet sin første tur: 23 km fra Svendborg Sygehus til Ærø-hospitalet i Ærøskøbing. Den tur kan dronen tilbagelægge på 40 minutter.

Læs mere
Tysk sejler anmelder 26 tyskere for boligkøb på Ærø

Kampen mod danskere og tyskere der bruger deres huse til fritidsbrug skærpes. Senest med en tysk sejler, som har gennemsøgt tingbøgerne for at finde 26 tyskere der bruger deres Ærø-huse til fritid og ferier. Også kommunalbestyrelsesmedlem Jens Weiss har anmeldt 28 danske boligejere i Ærøskøbing for kun at bruge husene delvist.

Læs mere
Nyt forsøg på at få 36 boliger i Marstal vedtaget

Byggeriet af 36 almene boliger på et landbrugsområde i det sydlige Marstal blev stoppet af Planklagenævnet, fordi kommunen først skal bruge de mange boliggrunde der er til rådighed, før man inddrager land-arealer.

Læs mere
Stadig flere flytter til Ærø - coronaen gav vækst - 587 tilflyttere

Der flyttede 142 til Ærø frem til 1. maj, sidste år var det 175, mens der kom 122 til øen i samme periode i 2020. Og i 2019 var der bare 94 som bosatte sig.  

Læs mere
Pullerterne kommer - skal stoppe trafik i Ærøskøbing

Fra den 25. juni til 31. august vil der stå automatiske pullerter 5 steder i Ærøskøbing og stoppe turister og Ærøboere der ikke bor i den gamle bydel.

Læs mere
Garderobe i Ærøskøbing vil koste 10 millioner - pavilloner på vej

Der var afsat 6 millioner til en ny garderobe-bygning til hjemmeplejens medarbejdere, men byggepriserne er steget så meget, at det forventes at det nu vil koste mindst 10 millioner. Derfor er tanken nu, at indrette det i flytbare pavilloner.

Læs mere
Nedskæringer i hjemmeplejen på Ærø - ikke mit bord

Der kan ikke skaffes nok personale til hjemmeplejen og derfor må der skæres i servicen. Den ubehagelige opgave skulle udføres af Kultur- og Socialudvalget, men den er nu skudt over til Kommmunalbestyrelsen. 

Læs mere
29 ukrainere er sendt til Ærø - hertil kommer 2 andre flygtninge

Ærø har nu fået visiteret 29 ukrainere. Til sammenligning er der sendt 130 ukrainere til Svendborg, 51 til Langeland, 4 til Fanø og 11 til Samsø.

Læs mere
Minister: Ærø bør opkøbe nedslidte huse til bosættere

Indenrigs- og boligministeriet anbefaler, at kommunen omdanner nedslidte boliger til bosætterhuse.  Kommunen har fået 5 millioner til opkøb af ruiner og stærkt nedslidte huse igennem puljen til landbyfornyelse.

Læs mere
Ærø: 6 nye bosætterhuse - Bregninge-hus bliver lovligt. Her er reglerne

Fra 1. juli bliver det lovligt på Ærø for kommunen at lave op til 6 bosætterhuse, så nye familier kan teste ø-livet før de beslutter sig at bosætte sig på øen. Ærø Kommunes bosætterhus i Bregninge blev kendt ulovligt af Indenrigs- og Boligministeriet i december 2020 - men nu gør en ny lov det legalt.

Læs mere
Fyrtårn til 15 millioner står færdig i Marstal

Motorfabrikken Marstal startede som både idé og ruin for 5 år siden, men nu står stedet skarpt. Den 711 kvm bygning er blevet renoveret og sideløbende med ombygningen er stedet blevet et kulturelt fyrtårn for Marstal.

Læs mere
1. juli bliver bosætningshuset i Bregninge lovligt

Bosætningshuset i Bregninge blev kendt ulovligt i 2020, fordi kommunen ikke måtte drive udlejningsvirksomhed. Men fra 1. juli bliver det lovligt for udkants-kommuner at oprette bosætningshuse.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev