Politik-Samfund

Kontrol af det gamle Ærøskøbing og Marstal mangler faglighed

Ærø Kommune har oprettet 2 udvalg der skal sikre, at arkitekturen og lokalplanen for det gamle Ærøskøbing og Marstal fastholdes. Udvalgene har behjertede medlemmer, men ingen med faglig kompetence.

Læs mere
Glade for at arbejde i Ærø Kommune

Der er en høj tilfredshed blandt medarbejderne i Ærø Kommune. En ny trivselsanalyse rapporterer om en betydelig grad af meningsfuldhed i deres arbejde.

Læs mere
Ærø er sat på bænken i ny milliard-aftale om vindmøller

Energiselskabet Andel har planer om 2-3 havvindparker syd og øst for Ærø, men med den nye gigantplan for udbygningen af havvindmøller er øens nye guldminer sat på midlertidig pause.

Læs mere
Slagsmål om fritidsboliger i Ærøskøbing fortsætter

Flertallet for at slå en streg i sandet og give tilladelse til de nuværende fritidsboliger i det gamle Ærøskøbing smuldrer, efter lokallisten Ærø i Centrum er skiftet over til holdet der vil forbyde fritidsboligerne.

Læs mere
Vrede over skur i Ærøskøbing - vil skabe præcedens

Det har skabt stor lokal vrede, at ægteparret Lise og Christian Stadager har fået tilladelse til at opføre et haveskur ud mod Jomfruvejen ved havneparken i Ærøskøbing.

Læs mere
Marstal Museum stiller (umulige) krav for sammenlægning med Ærø Museum

Hvis Marstal Søfartsmuseum skal overtage Ærø Museum skal medarbejderne fyres, Hammerichs Hus droppes og museet skal være et appendix til Søfartsmuseet. Det er kravet fra søfartsmuseet side. Den hårde tone har fået Slots- og Kulturstyrelsen til at opgive tanken om en sammenlægning.

Læs mere
10 millioner afsat - åbner for projektstøtte

Der er nu åbent for ansøgninger på Ærø til projekter der skaber jobs og udvikling under de såkaldte lokale aktionsgrupper, LAG. Der er hidtil givet 20 millioner til øen og nu er der afsat yderligere 10 millioner frem til 2027.

Læs mere
Ændrer den nye skat for mindre landejendomme på Ærø

Ejendomme som har mere end 20.000 kvm jord vil ikke blive beskattet som en ejerbolig, som den nye skattelov ellers lagde op til. Man må også godt flytte en væg uden at skatten stiger voldsomt.

Læs mere
Her er de nye regler for biler i Ærøskøbing

Der var lagt op til et forbud mod nærmest alle biler i Ærøskøbing i sommeren 2023, men der er nu fundet et kompromis med Fyns Politi, så der bliver en række lempelser. Ærøskøbing bliver gågade fra 26. juni-27. august.

Læs mere
Søren Degn Laxy stopper i kommunalbestyrelsen - Frank Thorsted tager over

De konservatives kommunalbestyrelsesmedlem Søren Degn Laxy stopper i kommunalbestyelsen i forbindelse med, at han flytter til Fyn for at fortsætte sit lærerstudie.

Læs mere
10 projekter på Ærø får 3 millioner fra EU

Der er afsat 30 millioner til Ærø-projekter og heraf er de 20 millioner allerede uddelt - der er senest givet 3 milioner til 10 projekter under EUs såkaldte LAG-midler.

Læs mere
Badebro i Marstal har indsamlet 2,5 millioner og 2,5 millioner på vej

Der skal bruges 5 millioner til det store badebro-projekt Søens Folk i det sydlige Marstal og nu er halvdelen samlet ind. Og det resterende beløb er på vej fra flere fonde.

Læs mere
Fritidsboliger tilladt i vestlige del af gamle Ærøskøbing - boliger forbudt i resten af byen

Rodet omkring boliger i Ærøskøbing fortsætter: Planklagenævnet har nu godkendt, at den vestlige del af det gamle Ærøskøbing kan bruges til fritidsboliger - eller helårsboliger. Til gengæld er resten af byen udlagt til butikker, restaurant og hotel - boliger er ikke tilladt.

Læs mere
50 % bor alene på Ærø

I 2023 udgør husstande med kun 1 beboer 40 % procent af alle danske husstande, og det er rekord. På Ærø er det 50 % der bor alene, og det er det største antal i Danmark sammen med Læsø.

Læs mere
10 millioner afsat til Ærø - lettere at få tilskud til dit projekt

Det bliver nu langt lettere at få tilskud til projekter på Ærø når der til maj kommer nye regler, som skal understøtte udvikling af øer og landdistrikter. 

Læs mere
36 % af Ærøs ufaglærte mænd bor alene - flest i Marstal

Blandt de 10 kommuner med den største andel af ufaglærte mænd, der bor alene, er kun 2 kommuner ikke fra Fyn eller Jylland, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Ærø er nr 8 ud af Danmarks 98 kommuner.

Læs mere
28 % af Ærøs unge får ingen uddannelse

Ærø er den kommune i Danmark hvor allerflest unge ikke får nogen uddannelse. Det er dobbelt så meget som gennemsnittet i Danmark. 28 % af Ærøs unge får ingen uddannese, mens tallet for Danmark i gennemsnit er 14 %.

Læs mere
Unge kvinder flytter fra Ærø - rekord for Danmark

Ærø er den kommune hvor der er den største overvægt at unge mænd: Der er 88 % flere mænd end kvinder - der er 256 unge mænd mellem 20–29 år og bare 136 unge kvinder i samme alder. Tallene stammer fra Danmarks Statistik, som Dansk Industri, DI, har gennemgået.

Læs mere
Ny statsgaranti på lån til varmepumper på Ærø

Folketinget har vedtaget en ny lov om statsgaranti på lån til udskiftning af oliefyr i landdistriktsområder uden fjernvarme, altså det meste af Ærø udenfor byområderne Marstal, Ærøskøbing og Rise.

Læs mere
Nu 9 forskellige grupper i kommunalbestyrelsen der har 15 medlemmer

Carl Jørgen Heide er nu brudt ud af lokallisten Ærø Plus, fordi de ikke var trofaste støtter af redningen af den nødlidende Marstalfærge. Samtidig træder Jens Weiss ind igen efter lang tids sygdom. Der er nu 9 forskellige grupperinger i kommunalbestyrlesne der har 15 medlemmer.

Læs mere
Ingen kontakt om fusion mellem de 2 museer på Ærø

Ærø Museum har meldt ud, at det ikke kan overleve som selvstændigt museum og at det oplagte vil være en fusion med Søfartsmuseet i Marstal. Men der er ikke kommet gang i forhandlingerne.

Læs mere
Borgerrådgiver - for få klager

Hvis Facebook og Fyns Amts Avis skulle tages for pålydende, så er der store problemer i kommunen Ærø, men den nye Borgerrådgiver har efter 1 års arbejde oplevet det modsatte: Der er yderst få klager.

Læs mere
Ny lov kan give gratis strøm til Ærøs elfærger

Der kommer 1. april en ny lov der lægger op til, at havvindmøller og solparker placeres tæt på hvor strømmen skal bruges. 

Læs mere
Udenfor: Nye skraldespande på hele Ærø

Den 1. april 2023 træder den nye affaldsordning i kraft. Det betyder derfor, at de nuværende skraldespande ved blandt andet busstoppesteder fjernes. I stedet sætter Ærø Kommune 30 til 40 sorteringsstationer op på hele Ærø, hvor det er muligt at aflevere sit skrald.

Læs mere
Kommer bankkrisen til Ærø

Øens lokale bank er Rise Sparekasse, som fik et underskud på 8 millioner i 2022, fordi bankens investeringer i obligationer har været en dårlig forretning: Det gav et tab på 22 milllioner.

Læs mere
Parkeringsforbud og indkørsel forbudt i Ærøskøbing - fra 26. juni til 31. august

Der vil kun være 3 parkeringspladser i Ærøskøbing når gågade-perioden starter til juni. Og det vil ikke være tilladt at køre ind i byen for turister. Beboere kan køre ind før 10  om morgenen og efter kl 23 om aftenen, men kun med parkering på deres egen grund.

Læs mere
Utilfredshed med magtfuld forening i Ærøskøbing ulmer

Den magtfulde og kontroversielle Ærøskøbing Byhistoriske Forening holdt årsmøde, hvor en række utilfredse Ærøskøbing-borgere forsøgte at udskifte ledelsen.

Læs mere
Kæmper for ejerskabet af 2 museumsbygninger i Ærøskøbing

Advokaten Mads Kromann er blevet engageret til at redde Hammerichs Hus og Ærø Museums udstillingsbygning. For de 2 værdifulde ejendomme ejes af 2 nedlagte selskaber.

Læs mere
Ærø Kommunes medarbejdere har 74.000 fraværstimer - det skal begrænses

Kommuner i Danmark har igennemsnit 9 % fravær - fra sygdom over pjæk til barsel. I det private erhvervsliv er fraværet på det halve: 4,5 %. Ærø Kommune har kun 7 % fravær, men nogle afdelinger har alt for mange blive-hjemme-timer. Det vil Økonomi-udvalget nu have gjort noget ved.

Læs mere
De 20 største jordbesiddere ejer 40 % af Ærø

De største jordbesiddere har hovedsageligt deres ejendomme på den østlige del af Ærø og det er primært landbrugere, men Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Naturfond ejer samlet 2,5 millioner kvm. Ærø er på 88 millioner kvm.

Læs mere
44 % flere boliger til salg på Ærø - dødsfald øger udbuddet

Der er nu 69 huse til salg på Ærø hvilket er 44 % flere end i marts 2022, hvor der kun var 48 huse til salg. Det viser tal fra ejendomsmæglernes Boligsiden.dk

Læs mere
Stop for gratis byggegrunde til havvindmøller kan give Ærø 1 milliard

Energistyrelsen har stoppet 3 Ærøprojekter og 30 andre havvindmølleprojekter, fordi byggegrundene til havvindmøller hidtil har været gratis. Tanken er nu, at staten og kommunerne skal have betaling både for grundkøbet og for den løbende indtjening. 

Læs mere
Ærøs største investor køber el-bygning i Marstal

Marstal og Ærøs største investor Hasse Larsen har købt Ærø Elforsynings bygning på Skolevej 11 i det nordlige Marstal for 1,1 millioner. Sælger er Ærø Kommune.

Læs mere
Demokratiets uønskede forfald på Ærø

Det er tradition i Ærøs kommunalbestyrelse for, at selv bitte små ting skal diskuteres og besluttes af politikerne. Problemet er, at der derfor skal læses 2-300 siders bilag til hvert møde. Politikerne skal desuden vurdere om det er objektivt, lovligt og fyldestgørende - før de kan tage en politisk beslutning. Det er der ingen mennesker der kan nå. 

Læs mere
46 ukrainere er kommet til Ærø - ud af 31.000

Der er kommet 46 ukrainere til Ærø, heraf er 34 kvinder og piger, mens 12 er drenge og mænd. Ærø har modtaget forholdsmæssigt mange ukrainske flygtninge - øens befolkning udgør 0,1 % af Danmarks indbyggere, og ville derfor forholdsmæssigt skulle huse 31 flygtninge. Det større antal skyldes, at der har været mange ukrainere i landbruget på Ærø, som har budt frænder og venner velkommen.

Læs mere
Flest rige i Tranderup og Ærøskøbing - dobbelt så mange som i i Søby

Ærø er blandt de 10 kommuner i Danmark hvor løn-væksten de sidste 10 år her været lavest med 16 %. Lavest i Danmark ligger Brøndby og Fanø med 13 % og 14 % lønvækst.  

Læs mere
23. februar: Lysprojekt til 12,8 millioner godkendes

Ærøs gadelamper skal udskiftes til en pris af 12,8 millioner for en totalrenovering eller udskiftning af de 1.494 lamper.

Læs mere
Louis Poulsen lamper sættes op på hele Ærø i 2023-2024

Ærø bliver den første kommune der indgår et samlet samarbejde med high class-lampefirmaet Lois Poulsen. I alt investeres 12,8 millioner i nye lamper.

Læs mere
17.000 fraværsdage i Ærø kommune

Der er 3 årsager til fravær på Ærøs største arbejdsplads, kommunen: Pjæk og sygdom. Dem der er mest udsat for smitte er medarbejdere i vuggestuer, børnehaver og skoler. Men der er 2 andre årsager: Dårlig ledelse, så folk mistrives, og accept af, at folk pjækker.

Læs mere
Louis Poulsen udskifter 800 gadelamper og 200 master på Ærø

Udskiftning af Ærøs gadebelysning er blevet sat igang og Louis Polsen-lamperne vil være færdigmonterede i 2024. Det er kommunen der har igangsat opgaven.

Læs mere
Bliver 2 dårligt drevne museer bedre af sammenlægning

Der er for få gæster på Marstal Museum, men langt færre på Ærø Museum. Begge museer overlever på arv og ekstraordinære tilskud fra Ærø kommune og staten. Efter Ærø Museum mistede driften og pengene fra udstillingscentret Søbygaard her i januar 2023, er der ikke økonomisk grundlag for at drive museet videre.

Læs mere
Hvad må Ærø Kommune indenfor strandbeskyttelsesområder

Ærø Kommune ejer 2 millioner kvm ejendom og en stor del ligger ud mod kysterne, især mod nord omkring Ærøskøbing og mod øst mod Marstal. Områderne ligger dermed ofte indenfor den restriktive strandbeskyttelses-zone på 300 m.

Læs mere
Med 7 kulturhuse liger Ærø i toppen i Danmark

Der er i snit 4 kulturhuse i kommunerne i Danmark, men Ærø topper med 7 kulturhuse - og det i en kommune med bare 6.000 indbyggere. Det er dog kun de ældre der bruger kulturhusene i Danmark, og det vil Nordeafonden med et tilskud på 25 millioner gøre noget ved.  

Læs mere
Kystdirektoratet: OK til det forbudte badehus i Marstal efter 23 år

Det forbudte badehus nr 5 på Eriks Hale i Marstal kan nu genopføres, efter Kystdirektoratet har givet grønt lys. Dermed er der sat punktum for den daværende tekniske direktørs årelange kamp mod familien Folmer, der endte i en retssag, som teknisk forvaltning tabte.

Læs mere
Mere frie muligheder i Ærøs strandbeskyttelseszone på 20 millioner kvm

Ærø er på 88 millioner kvm, så næsten 1/4 af øen ligger i den restriktive strandbeskyttelses-zone. Kystdirektoratet er dog langsomt ved at åbne op for, at kystområderne også skal kunne bruges. 

Læs mere
Uro får befolkningstallet på Ærø til at falde igen

Der er den store uro med inflation og energi, og så er der den lokale uro på Ærø med boligsager og besparelser.

Læs mere
Ærø Museum lukker og direktøren stopper

Direktøren for Ærø Museum stopper og museet lukker efter mange års økonomiske problemer.

Læs mere
De nye 2023-krav for det gamle Ærøskøbing

De nye krav til det gamle Ærøskøbing er på vej i form af et 2023-tillæg til den fejlbehæftede lokalplan 9-9B. Fremover bliver det også tilladt med boliger i den centrale del af byen. Og de skal bruges til helårsbrug.

Læs mere
Ærø: Fra misdrift til fremgang

Søby Værft var elendigt drevet, de 2 museer overlever på arv og ekstraordinær kommunestøtte, Søbygaard stod halvtom, Det Gl. Værft fik 21 millioner, men gik stødt ned, campingpladserne fik færre og færre besøgende. Og folk flyttede fra Ærø.

Læs mere
Fyns Amts Avis må ikke lukke på Ærø

Redaktøren Holger Jepsen forsvinder efter få måneder på øen og der kommer ikke nogen ny redaktør, for aviskoncernen bag Fyns Amts Avis skal spare 60 stillinger - og her står underskudsforretningen Ærø for skud.

Læs mere
Ærø topper nye energifællesskaber med 100 % og får topstøtte

Staten har afsat 16 millioner fra 2022-25 til lokale energifællesskaber og klimaomstilling. For større projekter gælder, at Energistyrelsen vurderer projekterne og Ærø kom ud med 100 point af 100 mulige.

Læs mere
Kommunalbestyrelsen: Stop for jagt på ejere af fritidshuse i Ærøskøbing

Kommunalbestyrelsen har besluttet at stoppe kommunens jagt på de husejere i det gamle Ærøskøbing, der bruger husene til fritidsbrug.  

Læs mere
Kommunen må ikke administrere ulovligt, selvom den plejede at gøre det

Kommunen har i mange år givet grønt lys til at købe huse til fritidsbrug i Ærøskøbing efter devisen: Vi ved godt at det officielt skal være helårsbrug, men vi er bare glade for, at I vil investere her på øen, som er præget af afvikling.  

Læs mere
Ærø udleder 50.000 tons CO2

Det er færgerne, køerne og grisene der står for 87 % af CO2-udledningerne på Ærø. Samlet afgav Ærø 50.000 tons CO2 hvilket er en stigning på 2 %, ifølge Ærø Energi- og Miljøkontor. 

Læs mere
Ærø Efterskole har behov for 1,4 millioner fra kommunen

Ærø Efterskole i Tranderup er kommet i problemer både efter oprydningen i den gamle efterskole for svage elever og fordi skolen er en fortsættelse - og så siger loven, at der skal være dobbelt så mange elever, som hvis den var nystartet.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev