Politik-Samfund

1.246 Ærø-husejere får 26.000 kr tilbage

Vurderingsstyrelsen har nu sendt tilbgebetalings-forslag ud til 1/3 af Ærøs husejere. De skal i snit have 26.000 kr tilbage fordi de har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011. Samlet kommer der i løbet af 2024-25 omkring 100 millioner tilbage til husejerne på Ærø.

Læs mere
Ærø Kommune: Vi overvåger ikke de rejsende på Ærøfærgerne

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg tilbageviser, at Ærø Kommune overvåger rejsende på de 4 kommunale færger. Kun i ganske få tilfælde er der indhentet oplysninger. Det vurderer kommunaldirektøren er tilladt, da færgerne ejes af kommunen.  

Læs mere
Rambøll: Skal lave plan for biler og cykler på Ærø

Det blev ingeniørfirmaet Rambøll som vandt opgaven om en trafiksikkerhedsplan for Ærø, hvor der skal komme løsninger for især trafikken i landsbyerne. 4 firmaer havde budt ind på opgaven.  

Læs mere
Ærø: Danmarksdemokraterne vandt fulgt af SF og Socialdemokratiet

Ærø er fyldt med løsgængere og lokallister, men i fraværet af dem til EU-valget, blev Danmarksdemokraterne størst, fulgt af SF og Socialdemokratiet.

Læs mere
Revisor: Ærø Kommune har god pengekasse

Ærø Kommune tjener flere penge end forventet. Der er rosende ord fra revisionsfirmaet BDO, der har kontrolleret kommunens regnskab. 

Læs mere
Ærø Park og Vej: Nedlægges helt, delvist eller ikke - kun toiletrens

På Ærø er vedligeholdelsen af veje, parker, toiletter osv lagt i det kommunale Park & Vej, som beskæftiger 15 personer. Kommunalbestyrelsen har nu fået et notat om fordele og ulemper ved en udlicitering af opgaverne helt eller delvist.

Læs mere
Anmeldelser af fritid: 9 sider med husejere på Ærø skal kontrolleres

9 sider med navne på husejere på Ærø  - ejerne skal nu undersøges for om de bruger deres hus som fritidsbolig. Det fremgår af en aktindsigt som Ærø Dagblad har fået stillet til rådighed. Der er 50 sider med anmeldelser. 

Læs mere
Lokallisten Ærøs Fremtid lukker

Lokallisten Ærøs Fremtid har haft 1 medlem i Kommunalbestyrelsen i form at Bent Juul Sørensen, men han er skiftet til DanmarksDemokraterne. Derfor er planen nu at lukke lokallisten ned.

Læs mere
Bygger dige på Birkholm

Øen Birkholm ved Marstal blev ramt af oversvømmelse mellem det indre og ydre dige. Det har medført et behov for renovering af det indre dige.

Læs mere
Ærø: Kystsikring - Folketinget bevilger 150 millioner

Foketinget afsætter 150 millioner kr til kystsikring målrettet de steder, hvor risikoen er størst (Læs: Ærø).

Læs mere
Kongeparret besøger Ærø

Tirsdag den 20. august går Kongen og Dronningen i land på Ærø som led i det årlige sensommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Læs mere
Ærø Efterskole får tilskud på 1,2 millioner fra kommunen

Ærø Efterskole havde brugt for mange penge, men en ny ledelse og et bedre budget betyder, at både bank og kommunalbestyrelsen bakker om den nye plan. Konkret giver kommunen et tilskud på 1,2 millioner, ifølge Fyns Amts Avis.

Læs mere
48 m telemast i Vindeballe

Poul Birk Rasmussen i Vindeballe har truffet aftale med Cibicom om opsætning af en 48  m høj telemast i Vindeballe. Formålet er at give bedre mobil- og net-dækning. 

Læs mere
Folketinget dropper Ommel som frilandsby

Folketinget har besluttet at droppe Ommel og 16 andre, som var udvalgt til at blive Frilandsbyer. Tanken var, at landsbyerne skulle få nye muligheder for at udvikle sig, og ikke blive begrænset af de mange snærende regler, som ofte er indført for at styre storbyerne.

Læs mere
Ærø Efterskole overlever - bank og kommunalbestyrelse godkender budget

Ærø Efterskole i Vindeballe får lov til at overleve, selvom der ikke er det elevtal, der skal være. Efterskolen har med sin nye ledelse fået skåret i udgifterne, så det tilpasses antal elever.

Læs mere
Danmarksrekord: Ærø har flest unge mænd og færrest unge kvinder

Ærø har suverænt flest unge mænd i forhold til unge kvinder i hele landet - der er mere end dobbelt så mange mænd som kvinder mellem 20-29 år. Helt præcist 119 % flere.

Læs mere
Ærø: Søger om 6 storm-projekter til 26 millioner

I starten af maj er der deadline for ansøgning om støtte til reparation af de steder på Ærø der blev ramt af stormfloden i oktober. Kommmunen har nu udpeget de 6 projekter der skal fokuseres på.

Læs mere
2 Teslaer som delebiler på Ærø

De første 2 Teslaer er kommet til Ærø og skal være kernen i den nye delebils-service, som Ø-Power har startet. I spidsen for selskabet er Jim Toft eller Lars Rahbek.

Læs mere
3.816 Ærø-borgere skal have penge tilbage i skat

3.816 borgere på Ærø skal have penge tilbage i skat - i snit er det 5.577 kr, ifølge Skattestyrelsen. 

Læs mere
Mindeord om Jes Jørgensen - Ærøs tidligere børne-ungechef

Mindeord om Jes Jørgensen, der døde den 22. marts. Oplæst ved mindekomsammen i Ommel Forsamlingshus.

Læs mere
20 millioner kvm udlagt til vindmøller og solparker på Ærø

Når den overordnede kommuneplan for Ærø bliver vedtaget i starten af 2025, så har enhver ejer, der har jord i de udpegede områder til vedvarende energi, ret til at opføre en solpark eller vindmøller, ifølge ministeren for landdistrikter (Læs: Ærø). Lige nu er 20 millioner kvm udpeget.

Læs mere
Oprørere vandt i Byhistorisk Forening i Ærøskøbing

Med nød og næppe blev den mangeårige formand for Byhistorisk Forening, Birger Kristensen, valgt til bestyrelsen, mens de 2 øvrige poster gik til en oprørsgruppe. 

Læs mere
Stormfloden på Ærø: Skader dækkes ikke, hvis de er betalt

Efter stormfloden i oktober kom der en stats-støttepulje på 121 millioner og mulighed for lån på 325 millioner til 27 kommuner. Men det særlige er, at de skader der var akutte og blev udført straks ikke dækkes af puljen, hvis entreprenørerne sendte regningen i november eller december.

Læs mere
Ærø skal have 200.000 kvm solparker og 2 vindmøller - eller endnu flere

Der skal udlægges 200.000 kvm solparker rundt på Ærø for at opfylde behovet. Det fremgår af det nye årsregnskab for Ærø kommune. Desuden skal der opføres 2 større vindmøller.

Læs mere
5 vindmølle-områder og 4 solparker udvalgt på Ærø

Ærø kommune har udpeget 5 områder til nye vindmøller og 4 steder til solparker. Med Folketingets nye Klimaaftale om mere energi fra sol og vind på land bliver Ærø kommune forpligtet til at lave en lokalplan der tillader det.

Læs mere
Politi: OK til beboerkørsel i gågader i Ærøskøbing

Forbuddet mod at beboere kan køre ind i Ærøskøbing i dagtimerne i sommerperioden fjernes her i 2024. Det er aftalt med Fyns Politi. 

Læs mere
Flot udvikling på Ærø - kun 49 kontanthjælpsmodtagere

Der er nu under 50 kontanthjælpsmodtagere på Ærø. Tilbage i 2018 toppede antallet med 146 personer, så antallet er faldet med 2/3. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Læs mere
Voldsomt fald i Ærøs befolkning - nu kun 5.950 - de 9 årsager

Der bor nu kun 5.950 personer på Ærø. Det er et fald på over 2 % siden befolkningstallet toppede for halvandet år siden, hvor der boede 6.080. Til sammenligning ville det betyde et fald i Danmarks befolkning på 120.000 mennesker. For Ærø betyder faldet i befolkningstallet, at statstilskuddet falder med omkring 5 millioner kr.

Læs mere
Færgekampen vokser - Konservative sidder med nøglen

Efter den seneste splittelse i lokallisten Ærø Plus, hvor Knud Borch har meldt sig ud, så er færgekampen trådt ind i en ny fase. Det er nu de Marstal-baserede Konservative, der sidder med nøglen til færgerne. 

Læs mere
Ny udbryder i Ærøs kommunalbestyrelse

Ærø har Danmarksrekord i splittelse når der tales om kommunens ledelse: Der er nu 10 partier, lokalister og løsgængere. Senest har Knud Borck forladt lokallisten Ærø Plus. Årsag: Færger.

Læs mere
Kampdag: Kun 4 kvinder ud af 15 i Ærøs ledelse

På kvindernes kampdag den 8. marts bliver der målt på kvindernes fremskridt i samfundet - på Ærø er der kun 25 % kvinder i komunalbestyrelsen, selvom halvdelen af øens befolkning er af hunkøn. 

Læs mere
Succes med 30 småjobs på Ærø til de tunge arbejdsløse

Det har været overraskende positivt at få de langtids-ledige på Ærø i småjobs i kommunen og på den måde opbygge både selvtillid og kontakt til arbejdsmarkedet.

Læs mere
Ærø bliver en del af ny turismeplan

En ny turismeplan for Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner skal forløse Geopark Det Sydfynske Øhavs turismepotentiale. Den bliver en del af en fælles indsats for Fyns-området for at øge turismen frem til 2030.

Læs mere
Ærø og Fanø har færrest dårlige betalere

Mens 3,6 % af danskerne er reistreret som dårlige skylnere i RKI, så gælder det kun for 2,5 % af Ærø-boerne. Sammen med Fanø er de Syddanmarks bedste. Det viser en ny analyse fra Experian, der ejer RKI-registret, i gamle dage kendt som Riebers.

Læs mere
Ærø Dagblad fylder 3 år - pæn succes

Ærø Dagblad har nu 11.000 læsere - det er opnået på 3 år på en ø med 6.000 indbyggere. Behovet for facts og analyse var tilstede - og læserne er både Ærø-boere, fraflyttere og turister. Hertil kommer rigtig mange politikere og ledere på landsplan, som interesserer sig for Udkantsdanmark - og en ø med bare 6.000 indbyggere, der gør det ganske godt.

Læs mere
Milliardær er medejer af Købmandsgården

Stifteren af en af verdens største kapitalfonde med virksomheder for 1.000 milliarder kr er Hardy McLain, som sammen med sin danske kone Helle bor på Ommelshoved, når de er i Danmark. Herhjemme er det kun blevet til et 45 % ejerskab af Den Gamle Købmandsgård i Ærøskøbing.

Læs mere
Gågaden i Ærøskøbing udvides alligevel ikke

Gågaderne i Ærøskøbing fastholdes i samme omfang som i 2023, altså fra starten af skolernes sommerferie i slut juni til den 31. august. Det vedtog et bredt flertal i teknikudvalget - det skal endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen til marts. 

Læs mere
Sikker Ærø: 1 trafikdræbt og 55 kvæstede på 15 år

Der har de sidste 15 år været i alt 192 trafikuheld på Ærø, heraf har der været 56 med personskade, mens resten har været større eller mindre buler. Man skal helt tilbage til 2012 for at finde et dødsfald i traikken.

Læs mere
Lokalplanen for Ærøskøbing fungerer ikke - skal nyskrives i 2024-25

Loven for det gamle Ærøskøbing, lokalplanen, fungerer ikke, da dens paragraffer hovedsageligt er løse betragninger. Det har siden 2016 betydet, at et 6-mands udvalg har besluttet hvad der var lovligt og hvad der var ulovligt, uden at der var et retsgrundlag for det.

Læs mere
6 forslag skal frisætte Ærø

Indenfor de næste par måneder afgøres grundlaget for Ærø og de andre ø-kommuner, når det Landdistriktpolitiske Udspil fremlægges af ministeren for byer og landdistrikter Morten Dahlin.

Læs mere
Varmeplan for Ærø færdig i efteråret 2024

Folketinget vil have udfaset olie og gas og har derfor pålagt kommunerne at lave en varmeplan, hvor især mulighederne for fjernvarme skal ind i billedet. Der gives 148 millioner i tilskud her i 2024, men det når Ærø ikke.

Læs mere
Trafikplan for Ærøs landsbyer på vej - og måske Marstal, Ærøskøbing og Søby

Der bliver nu sat skub i en trafikplan for Ærøs landsbyer og måske for Marstal og Ærøskøbing. Især fra Bregninges lokalråd har der de sidste 4-5 år været et pres for at få lavet vejbump eller andet der kan nedsætte farten.

Læs mere
Udskiftning af lys i Ærøskøbing og Marstal

I 2024 bliver lyset i Ærøskøbing og Marstal udskiftet. Der er afsat 13 millioner til at skifte vejlys over hele Ærø og udenfor de 2 hovedbyer er arbejdet næsten færdigt.

Læs mere
Her er 31 forslag til en bedre fremtid for Ærø

Konkurrencen fra storbyer er hård ved Ærø og andre landdistrikter. Derfor foreslår Landdistrikternes Fællesråd 31 forandringer der kan sætte gang i udviklingen igen.

Læs mere
Ærø får først stormflodspenge til efteråret - 8 millioner

Først til foråret kan Ærø søge om stormflodspenge, og vil efterfølgende få svar op til sommerferien. Ærø var en af de hårdest ramte kommuner den 20-21. oktober. I alt 27 kommuner skal det dele 125 millioner kr.

Læs mere
Nu 9 grupper i Ærøs kommunalbestyrelse - Venstre taber mandat

Der var ikke meget Venstre-grundholdning i Iza Alfredsen og nu betyder det også farvel til partiet, som hun har repræsenteret i i Ærøs kommunalbestyrelse siden januar 2022.

Læs mere
Fyns Amts Avis og kampen mod Ærø Dagblad

Det er 3 år siden, at Ærø Dagblad startede på Ærø, og siden da har Fyns Amts Avis med jævne mellemrum forsøgt at få ÆD undergravet. Ikke ved at lave inspirerende journalistik, som overflødiggjorde ÆD, men ved at skrive grimt om redaktøren Carsten Lehrskov Schmidt.

Læs mere
90.000 timers fravær og sygdom i kommunen

Sygdom og fravær i Ærø kommune er steget markant - i sommer var forventningen at der ville være forfald i 80.000 timer. Men sygdom og fravær er vokst til 90.000 timer i 2023.

Læs mere
Privatisering af Park og Vej

Der er relativt mange ansatte i kommunens Park og Vej i forhold til opgaveløsningen. Derfor er kommunens ledelse gået i gang med at vurdere mulighederne for en privatisering.

Læs mere
Ærøs pendlere får fremover 2,47 kr pr. kilometer

Fra 2024 så stiger transportfradraget for Ærøs pendelere til 2,47 kr per kilometer - det er 11 % mere end nu. Lovforslaget er for øjeblikket på vej gennem Folketinget, men der er bred opbakning.

Læs mere
Vedtaget: 400 nye parkeringspladser i Ærøskøbing

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at den 13.000 kvm grund på hjørnet af omfartsvejen Vestre Allé og Vråvejen skal udlægges til parkering. Arealet ejes af den 87-årige landmand Jens Christian Madsen.

Læs mere
Vedtaget: Marstal by skal udvides ned til færgeområdet - ja til Netto

Den 17. januar vedtog kommunalbestyrelsen, at bylivet skal udvikle sig yderligere på havnen i Marstal. Fremover kan butikker, cafeer og gallerier bosætte sig i området omkring færgen - det vil også muliggøre en Netto-butik.

Læs mere
Ærøskøbing udvides ned til havnen - lokalplan skrottes

Lokalplanen, der muliggjorde 10.000 kvm byggeri på havnen i Ærøskøbing, er blevet vraget på januars kommunalbestyrelsesmøde. I stedet fastlægges det, at den ny bymidte, hvor der må være butikker og restauranter, må omfatte området ned til Jomfruvejen, henover området ved Lendas Grill og Netto.

Læs mere
Kystdirektoratet: Marstal overlever nye stormfloder - undtagen Eriks Hale

Kystdirektoratet har analyseret alle Danmarks kyststrækninger og deres risiko for oversvømmelser og erosion (Læs: Vandet bider stykker af landet). For Marstal er risikoen begrænset og forslaget er, at man ikke gør noget for det eksisterende, men ikke lægger nye bygggerier i lavtliggende områder.

Læs mere
Kystdirektoratet: Ærøskøbing overlever nye stormfloder

Stormfloder vil ikke ramme området der starter ved Ærøskøbing Camping og Strandskoven ud omkring Uhrehoved og slutter ved Ærøskøbing Lystbådehavn. Strækningen er 9 km lang.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev