Politik-Samfund

Kystdirektoratet: OK til det forbudte badehus i Marstal efter 23 år

Det forbudte badehus nr 5 på Eriks Hale i Marstal kan nu genopføres, efter Kystdirektoratet har givet grønt lys. Dermed er der sat punktum for den daværende tekniske direktørs årelange kamp mod familien Folmer, der endte i en retssag, som teknisk forvaltning tabte.

Læs mere
Ærø Museum lukker og direktøren stopper

Direktøren for Ærø Museum stopper og museet lukker efter mange års økonomiske problemer.

Læs mere
De nye 2023-krav for det gamle Ærøskøbing

De nye krav til det gamle Ærøskøbing er på vej i form af et 2023-tillæg til den fejlbehæftede lokalplan 9-9B. Fremover bliver det også tilladt med boliger i den centrale del af byen. Og de skal bruges til helårsbrug.

Læs mere
Ærø: Fra misdrift til fremgang

Søby Værft var elendigt drevet, de 2 museer overlever på arv og ekstraordinær kommunestøtte, Søbygaard stod halvtom, Det Gl. Værft fik 21 millioner, men gik stødt ned, campingpladserne fik færre og færre besøgende. Og folk flyttede fra Ærø.

Læs mere
Fyns Amts Avis må ikke lukke på Ærø

Redaktøren Holger Jepsen forsvinder efter få måneder på øen og der kommer ikke nogen ny redaktør, for aviskoncernen bag Fyns Amts Avis skal spare 60 stillinger - og her står underskudsforretningen Ærø for skud.

Læs mere
Ærø topper nye energifællesskaber med 100 % og får topstøtte

Staten har afsat 16 millioner fra 2022-25 til lokale energifællesskaber og klimaomstilling. For større projekter gælder, at Energistyrelsen vurderer projekterne og Ærø kom ud med 100 point af 100 mulige.

Læs mere
Kommunalbestyrelsen: Stop for jagt på ejere af fritidshuse i Ærøskøbing

Kommunalbestyrelsen har besluttet at stoppe kommunens jagt på de husejere i det gamle Ærøskøbing, der bruger husene til fritidsbrug.  

Læs mere
Kommunen må ikke administrere ulovligt, selvom den plejede at gøre det

Kommunen har i mange år givet grønt lys til at købe huse til fritidsbrug i Ærøskøbing efter devisen: Vi ved godt at det officielt skal være helårsbrug, men vi er bare glade for, at I vil investere her på øen, som er præget af afvikling.  

Læs mere
Ærø udleder 50.000 tons CO2

Det er færgerne, køerne og grisene der står for 87 % af CO2-udledningerne på Ærø. Samlet afgav Ærø 50.000 tons CO2 hvilket er en stigning på 2 %, ifølge Ærø Energi- og Miljøkontor. 

Læs mere
Ærø Efterskole har behov for 1,4 millioner fra kommunen

Ærø Efterskole i Tranderup er kommet i problemer både efter oprydningen i den gamle efterskole for svage elever og fordi skolen er en fortsættelse - og så siger loven, at der skal være dobbelt så mange elever, som hvis den var nystartet.

Læs mere
Ommel og Drejø i opløb om at blive frilandsby og fri ø

39 landsbyer og småøer har ansøgt om at blive frisat for snærende myndighedsbånd. Folketinget vil udvælge 10 til forsøgsordningen. Ommel og Drejø er blandt ansøgerne.

Læs mere
Ærø har mange tilflyttere og for mange fraflyttere

Hvert år kommer der 8 % nye indbyggere til Ærø. Det er den største tilflytningsprocent i Danmark. Så der er ikke behov for flere tilflyttere, men at færre opgiver ø-livet igen.

Læs mere
Derfor stopper de hvide Ærøs vækst

Halvdelen af Ærøs befolkning er pensionister eller tæt på pensionsalderen. Deres interesse er ikke vækst og at blive rigere, men at støtte sundhed og sociale forhold, som er til gavn for dem selv - de hvidhårede. Derfor er støtten til øens vækstmotorer ofte mindre positive.

Læs mere
Energistyrelsen giver 750.000 til Ærøs nye solparker og vindmøller

- Ærøfonden får tilskud på 750.000 kr fra Energistyrelsen til et Borgerenergi-fællesskab på Ærø, siger Henrik Hagbarth Mikkelsen fra Ærøfonden.

Læs mere
Permanent gågade i Marstal fra 1. marts

For at gøre det mere attraktivt at handle og sidde på fortovscafeerne bliver Kirkestræde lavet om til gågade hele året. 

Læs mere
Politiet om pullerter: Færre må køre i Ærøskøbing i 2023 - for mange fik lov

De nye pullerter til 1,2 millioner kr, der omringer det gamle Ærøskøbing, skal i 2023 stå imod flere biler, for Fyns Politi mener der er givet for mange kørsels-tilladelser.

Læs mere
Rekord: 10 % døde og tilflyttere til Ærø - hele befolkningen er udskiftet på 10 år

På 10 år er hele befolkningen på Ærø udskiftet, for hvert år tilvandrer 500 og 100 dør - den samlede befolkning er på 6.000. Nu er der dog også en vis afvandring af unge der skal til fastlandet for at læse eller arbejde + de folk der fortryder deres ø-liv. 

Læs mere
Borgerrådgiver: Ingen sager med utilfredse borgere

Ærøs nye borgerrådgiver står til rådighed for borgere, hvis de er utillfredse med forvaltningen eller er i tvivl om hvor de skal henvende sig. Der er afsat 2,4 millioner til ordningen, som løber frem til december 2024.

Læs mere
698 huse i Marstal og Ommel rammes også af Ærøskøbing-forbud mod fritidsbrug

I Ærøskøbing anvendes omkring 1/3 af byens 450 huse til fritidsbrug. Det har kommunen forsøgt at stoppe ved en række prøvesager igennem det sidste års tid. Men forbuddet mod fritidsbrug gælder også for 698 huse i Marstal og Ommel-områderne.

Læs mere
Ærø Kommune ejer 297 bygninger fordelt på 2 millioner kvm - og mange boliggrunde

Kommunen har 297 bygninger, men bruger kun 20 % til kommunale formål, svarende til 58 bygninger. Samlet ejer Ærø Kommune 347 ejendomme (matrikler) på ialt 2 milllioner kvm.

Læs mere
Planklagenævnet: Huse i det gamle Ærøskøbing må ikke bruges til bolig

Da de centrale dele af det gamle Ærøskøbing er udlagt til butikker, restauranter og hotel, så betyder det, at husene ikke må bruges hverken til helårsbrug eller feriebrug. Det fremgår af en afgørelse fra Planklagenævnet den 23. november.

Læs mere
Hver husstand skal betale 1.200 ekstra for skraldespande

For en gennemsnitlig husstand vil prisen stige med 1.200 kr om året når det nye 10-delte skraldesystem starter - der skal betales fra 1. januar og i april kommer systemet i gang i praksis.

Læs mere
11.000 affaldsbeholdere står nu på Ærø og skal i brug 1. april

Fra den 1. april skal Ærø-boerne sortere deres affald i 10 forskellige dele. Til formålet er der kommet 11.000 affaldscontainere der kan rumme 240 l, som nu skal ud til Ærøs husstande. De store 370 liters containere kommer til december og 660 liters affaldscontainere leveres til februar.

Læs mere
Magtkamp hos Ærøs Konservative er afgjort

Magtkampen hos Ærøs Konservative er afgjort og det blev traditionalisterne der vandt med Mads Boeberg i spidsen. Den hidtidige formand Peter Frøhlich takker af efter 3 år på formandsposten - som midlertidig formand er indsat Mads Boebergs far, Gregers.

Læs mere
Her er de 67 besparelser på Ærø - største besparelser på færger

Her er en oversigt over de 67 indgreb, som skal redde Ærøs økonomi. Største besparelse kommer fra færgerne med nye og færre afgange og ombytning af færger. Frem til den 2. december kan der kommenteres på besparelserne.

Læs mere
25 opgaver skåret væk og 1 godkendt

Kommunalbestyrelsen har vedtaget at droppe 25 opgaver for 2023, da der ikke er penge i kassen til opgaverne. Kun 1 klima-medarbejder blev vedtaget.

Læs mere
Natur, mad og kunst skal få 70.000 til at besøge Søbygaard

Fra 1. januar er Ærø Museum fortid på udstillingscentret Søbygaard og i stedet overtager den nye Driftsforeningen Søbygaard stedet. Formålet er at få flere aktiviteter og langt flere gæster til at besøge øens borganlæg. Det nye Søbygaard åbner 1. april.

Læs mere
Det Gamle Værft i Ærøskøbing skæres med 68 % - kritisk situation

Det Gamle Værft i Ærøskøbing skal i 2023 kun bruges i begrænset omfang af kommunen til at hjælpe svage borgere igang. 

Læs mere
Virksomheder er tilfredse med kommunen og turistchefen

Både Ærø Kommune og Turist- og Erhvervschefen får pæne ord med på vejen, når virksomhederne på Ærø bliver spurgt om erhvervsklimaet på øen. Men der mangler helårs-omsætning (Læs: turisme udenfor højsæson).

Læs mere
Ærø: Halvdelen af stemmerne går til 2 partier

Næsten halvdelen af stemmerne på Ærø er gået til 2 partier: Socialdemokratiet med 30 % og Danmarksdemokraterne med 18 %. Landpartierne (Venstre, Danmarksdemokraterne og Moderaterne) trækker godt på midt og vest-Ærø, mens de ikke har større opbakning i det østlige Ærø med Marstal i centrum - øens traditionele skillelinjer består.

Læs mere
Søby er Ærøs højborg for Danmarksdemokraterne med 23 %

På det vestlige Ærø med hovedbyen Søby fik Socialdemokratiet 27 % af stemmerne, fulgt af Danmarksdemokraterne med 23 %.

Læs mere
Marstal: Socialdemokratisk højborg med 33 %, mens Danmarksdemokraterne fik 12 %

Marstal-området er det mest socialdemokratiske område på Ærø med 33 % af stemmerne, mens det næststørste parti blev Danmarksdemokraterne, der har kommunalbestyrelsesmedlem Bent Juul Sørensen som frontmand.

Læs mere
Ærøskøbing: Over halvdelen stemte på Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne

Over halvdelen af stemmerne på Midt-Ærø med hovedstaden Ærøskøbing gik til Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne med henholdsvis 28 % og 24 %. I alt 708 stemmer.

Læs mere
Erhvervslivet betaler ikke skat på Ærø

Der er åbenbart ikke penge i at drive virksomhed på Ærø, for skattebetalingen fra øens virksomheder er samlet på symbolske 1 million kr. Til sammenligning betaler Ærøs befolkning 264 millioner i skat. Desuden betales der 19 millioner i ejendomsskatter.

Læs mere
Ærøs arbejdsløse skal på arbejde

I 2022 har Ærø oplevet et markant fald i ledigheden både hos dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Faldet i ledigheden hænger sammen med kommunens indsatser og manglen på arbejdskaft på øen.

Læs mere
Ærø: Bruger 1,3 millioner til 12 advokater

Ærø kommune køber specialist-ydelser for 5,2 millioner, heraf 1,3 millioner til advokater. Lidt usædvanligt har kommunen nemlig ikke en intern advokat. Det er en hovedårsag til de mange møgsager som den tekniske afdeling har været involveret i, fordi de tekniske medarbejdere uforvarende kommer til at overtræde love og regler, herunder lokalplaner.

Læs mere
Kommunen opfører sig ordentligt - klagere fik ikke medhold

Ærø kommune har administreret socialsager efter reglerne og klagesagerne har vist sig grundløse. 0 % af sagerne krævede genbehandling eller blev ophævet, mens det til sammenligning var 32 % af sagerne på landsplan hvor det skete.  

Læs mere
Justitsministeriet: Ærøskøbing Fonden må ikke overtage grunde og badehuse i Ærøskøbing

Justitsministeriet har afslået at Vilhelm Andersens fondens grunde og penge kan overgå til Ærøskøbing Fonden. Det var den oprindelige plan, men da Ærø Dagblad kiggede ind i fonden viste det sig, at den ikke var registreret og ikke havde lavet regnskaber i årevis. Det gav lidt turbulens.

Læs mere
Vækst i dødsfald og færre fødsler på Ærø

2022 bliver året hvor antallet af døde på Ærø når det højeste tal igennem de sidste 3 år, med 125-130 døde, svarende til 2 % af befolkningen. samtidig falder fødslerne til 22-23 børn. Da tilflytningen nu er aftagende, så ender befolkningstallet med udgangen af i år på omkring 6.020 - det er nogenlunde det samme som da året startede.

Læs mere
EU giver 3,1 millioner til projekter på Ærø

EUs pulje til lokale projekter på Ærø har givet 3,1 millioner til Foreningen Expedition Kindness, Marstal Camping, Rise Bryggeri, Ejendomsselskabet Ærø, Ambech Ejendomme, Skovfryd Snedkeri, Ærø Efterskole, Ved Roret og Annes Fodpleje.

Læs mere
Stadig 72 millioner i tilskud selvom storfærger skrottes

Trafikstyrelsens tilskud på 72 millioner til Ærøs 2 nye el-færger bliver ikke sat ned selvom storfærgerne med 80 biler skrottes. For Trafikstyrelsen vil kun give tilskud til samme størrelse færger som de nuværende - en udvidelse måtte Ærø selv betale for.

Læs mere
Søby Vandværk skal betale 1,6 millioner for jord - vandregninger stiger

Søby Vandværk skal betale cirka 1,6 millioner til de landmænd der får inddraget deres jord i de områder hvor der indvindes  drikkevand, BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO. Beboerne på det vestlige Ærø skal samlet betale ekstra 250.000 kr om året. Det forventes, at vandregningen stiger med 3-400 kr årligt per bolig.

Læs mere
Ærødagen nedlægges - tilflyttere deltager ikke i foreninger

Ærødagen har været Ærø-foreningernes udstillingsvindue, som skulle få tilflyttere til at melde sig ind. Men de rige og veluddannede tilflyttere deltager typisk ikke i foreningsliv - det er en trend over hele landet.

Læs mere
Varmepriser stiger med 40 % i Marstal og 0 i Ærøskøbing

Den folkelige modstand der stoppede solvarmeanlægget i Thorup betyder, at det østlige Ærø får markante fjernvarmestigninger, for Marstal og Rise Fjernvarme er afhængig af flis og træpiller, mens Ærøskøbing Fjernvarme klarer sig med halm og sol - hvor priserne er i ro.

Læs mere
Kommunalbestyrelsen: Ærø 2023 kræver besparelser - budget vedtaget

Alle 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen står bag 2023-budgettet for Ærø. Det er et sparebudget, for der er flere udfordringer - i alt skal der spares 62 millioner frem til 2026.

Læs mere
Ærø når 2.000 bryllupper i 2022

Ærø er ved at genvinde sin position som Danmarks bryllups-ø: I år bliver 2000 par viet på rådhuset i Ærøskøbing. Det er 50 % mere end sidste år hvor der var 1.392 bryllupper.

Læs mere
Ingen afsløringer af kritiske forhold i Ærø Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2021 at etablere en whistleblowerordning i Ærø Kommune. Altså en mulighed for anonymt at påpege problematiske forhold. Whistleblowerordningen trådte i kraft den 17. december 2021.

Læs mere
Lokal fond skal udvikle solparker og vindmøller på Ærø

Med en 1/2 million fra Ærø Kommune og forventeligt et tilsvarende beløb fra Energistyrelsen vil Ærøfonden nu sætte en borgerfællesskab i gang der skal stå for udbygningen af vindmøller og solparker på Ærø. Fonden bidrager selv med 250.000 kr.

Læs mere
Planchef afløser Kirsten som teknisk direktør - der genansættes

Afløseren for den problemramte tekniske direktør Kirsten Johansen er fundet: Det bliver Plan- og Kulturchef Peter Nielsen fra den fynske Assens Kommune.

Læs mere
Overtager Marstal-svømmehal og center for 0 kr

Den statslige Civilstyrelsen har givet tilladelse til, at den nødlidende Ærø Ungdomsfond må sælge fondens andel af Torvecentret, med øens eneste svømmehal, til Ærø Kommune. Prisen er sat til 0 kr.

Læs mere
Teknisk direktør Kirsten Johansen vender tilbage til teknisk forvaltning

Efter utallige problemsager besluttede teknisk direktør Kirsten Johansen at gå med sidste dag den 31. august. Her 14 dage efter er hun blevet ansat af kommunen igen i samme afdeling. 

Læs mere
Ærø Museum: Vi har ikke fået frataget Søbygaard

- Ærø Dagblad har skrevet en artikel om Ærø Museum, hvor det hedder: ”Museet har med udgangen af 2022 fået frataget retten til at drive udstillingsstedet Søbygaard, fordi aktivitetsniveauet var for lavt”. Dette er faktuelt forkert, udtaler museumsleder Kim Furdal.

Læs mere
Halvdelen af teknisk forvaltning er væk

Problemerne i teknisk forvaltning har vokset sig så store, at halvdelen af afdelingen er væk. Baggrunden er et større rod i de lovgivningsmæssige forhold. Mange sager er blevet afgjort ud fra ledelsen af teknisk afdelings ønsker fremfor de lokalplaner og politikker, som kommunalbestyrelsen fastlagde.

Læs mere
Bedre brylluper på Ærø - fra katastrofe til ny fremgang

Selvom det kun var 7 % der fuppede med deres bryllupper for at få adgang til Danmark eller EU, så greb Folketinget i 2018 ind mod bryllupsindustrien, som især var stor på Ærø og i Sydjylland.  

Læs mere
Ærø-boere sparer 2.150 kr i ejendomsskat

Ejendomsskatterne på Ærø sættes ned med 25 % fra 1. januar 2024 - i gennemsnit giver det en besparelse på 2.150 kr.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev