Færger & Havn

Færgelov: Marstal-færgen skulle i udbud for at få tilskud fra kommunen

Marstal-færgen ÆrøXpressen kæmper en hård kamp for overlevelse, ved at rette skytset mod kommunen og dens rederi Ærøefærgerne. Men rent juridisk er det en dødssejler hvis færgeloven skal følges.

Læs mere
Ny fremdrift i køb af 2 færger til Ærø

De 2 nye Ærøskøbing-færger kræver, at færgelejerne i Ærøskøbing og Svendborg skal udvides. Færgedesign er klart og i november-december skal kommunalbestyrelsen lave den endelige købsbeslutning.

Læs mere
Trafikstyrelsen godkender, at de 2 Ærøskøbing-færger skrumper til 70 m

Ærø får 72 millioner i tilskud til at bygge 2 el-færger, som skal sejle mellem Ærøskøbing og Svendborg, men der var søgt om færger på 80 m.

Læs mere
Tysk færge vil sejle Kiel-Marstal - og måske også Langeland-Svendborg

Tyske investorer har fået foretræde for teknisk udvalg for at få tilladelse til at oprette en færgerute fra Kiel til Marstal og eventuelt videre til Langeland og Svendborg. Kiel ligger 90 km nord for Hamborg, som har 2 millioner indbyggere.

Læs mere
Ærø Kommune: ÆrøXpressen skal ikke have del af færgetilskud på 55 millioner

Den nødlidende private Marstal-færge, ÆrøXpressen, vil have del i statens tilskud til Ærøs færgedrift med tilbagevirkende kraft fra 2020, i alt cirka 50 millioner. Det afviser Ærø Kommune, som fremfører, at hovedtilskuddet til færgedrift er beregnet til ø-kommuner, som har store ekstra-udgifter til at drive færger året rundt.  

Læs mere
Kassen klappes i for Marstal-færgen - forbudt at give kommunestøtte

Indenrigsminsiteriet skriver i en udtalelse, at Ærø ikke må give den private Marstal-færge en del af sit basistilskud til færgefart på 55 millioner kr.   

Læs mere
Søby Havn-udbygning bliver skudt til 2024-2025 af nyt partnerskab

Søby Havn og andre erhvervshavne i Danmark er målet for et nyt privat-offentligt partnerskab, som skal komme med sin indstilling i slutningen af 2023 eller starten af 2024. Før den foreligger skal Søby Havn ikke forvente, at få det nødvendige ekstra tilskud på 30 millioner der skal dække stigende byggeudgifter ved havneudbygningen.

Læs mere
2 veje for de nye færger - her er tilbuddet fra fællesfærgerne

Ærø kommunes færgegruppe overvejer stadig, om de skal gå med de andre færgekommuner og bygge efter en fælles standard og finanspakke, eller lave sin egen Ærø-model.

Læs mere
De 2 nye elfærger vil koste bare 5 millioner om året

Med en byggepris på 500 millioner for de 2 nye eldrevne Ærøskøbing-færger, så vil den årlige udgift til renter og afdrag blive 25 milllioner kr. Herfra skal trækkes de mindre udgifter til personale og til diesel. Og de 72 millioner som staten bidrager med.

Læs mere
Kommunalbestyrelsesmedlem: Ikke redning af Marstal-færgen, men lige konkurrence

Carl Jørgen Heide, som nu er løsgænger i kommunalbestyrelsen, er uenig i Ærø Dagblads udlægning af hans støtte til ÆrøXpressen-færgen.

Læs mere
Kystdirektoratet giver tilladelse til 77 m mole på Birkholm

Kystdirektoratet giver tilladelse til at forlænge molen ved Birkholm Havn med 77 m og uddybning af sejlrenden. Øen Birkholm nord for Ærø har stigende problemer med tilsanding af havnen.

Læs mere
Stadig forhandlinger om 2 elfærger til Ærø - 5 færger i købsfase

- Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Aalborg, Odder og Slagelse kommuner har indgået indkøbsaftaler med leverandørkonsortiet OMT-PensionDanmark, siger sekretariatsleder Jan Fritz Hansen fra det fælles-kommunale Færgesekretariatet.

Læs mere
Magtkamp mellem rådhuset og Marstal-gruppe: Færge, museum og Netto

Marstal-færgens 2 långivere er utilfredse med, at rederiet ikke forlængst har forsøgt at ændre forholdene, så renter og afdrag kunne betales. 

Læs mere
Splittelse mellem Marstal og Ærøskøbing

Det var ikke det smarteste da de magtfulde i Marstal sagde NEJ til en fusion mellem museet i Marstal og det nødlidende museum i Ærøskøbing, for nu står de med hatten i hånden og vil have rådhuset i Ærøskøbing til at overtage den nødlidende Marstal-færge.

Læs mere
Marstal-færgen sat til salg hos Hagland Shipbrokers i Esbjerg

Banken, der har lånt penge til byggeriet af Marstal-færgen, vil nu have skibet solgt, alternativt at nye investorer eller kommunen kommer på banen og skyder penge ind eller overtager den.

Læs mere
10 % i renter kvæler Marstal-færgen - koster 4,5 millioner - kun 3 udveje

Nok mangler ÆrøXpressen kunder, men det helt store problem er, at lånene er alt for dyre: Der er gæld på 45 millioner. Den årlige rente er på 4,5 millioner.

Læs mere
Boye Kromann stopper som direktør for Marstal-færgen - Schlotfeldt tiltræder

Boye Bromann stopper efter 3 år i direktørstolen og Henrik Sindal Schlotfeldt tiltræder som ny direktør for ÆrøXpressen, der sejler mellem Marstal og Rudkøbing på Langeland. Formålet er at spare.

Læs mere
Marstal Søfartsmuseum arver 1 million

Søfartsmuseet i Marstal har igen fået en større arv, denne gang på 1 million kr.

Læs mere
Dobbelt så stor besætning på Ærø-færger som på Marstal-færgen

Mange undrer sig nok over, hvorfor der er så mange i cafeteriet på Ærøskøbing-færgerne, men det er faktisk sikkerhedsfolk. På den private Marstal-færge er der 3 medarbejdere om bord, men på de kommunalt-ejede Ærø-færger er der 6 medarbejdere om bord til det samme antal passager, dog kun 4 på elfærgen Ellen.

Læs mere
Nyt projekt for Søby Havn til 136 millioner

De 106 millioner står klar til udvidelsen af Søby Havn, men med de kraftige prisstigninger på især byggematerialer, så skal der nu findes ekstra 30 millioner.  

Læs mere
De 2 nye el-færger sejler fra foråret 2027

De 2 nye elfærger, der skal sejle fra Ærøskøbing til Svendborg, forventes nu at sejle i starten af 2027. Den kommunale Færgegruppe har netop godkendt tidsplanen.

Læs mere
5 kommuner køber nye el-færger - Ærø i 2. bølge

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Aalborg, Odder og Slagelse har nu indgået indkøbsaftaler om 5 el-færger. Ærø kommer med i 2. bølge.

Læs mere
20 nye færgenavigatører på Navigationsskolen i Marstal

- Vi har nu gennemført 2 testhold med hver cirka 10 deltagere. Et par stykker mangler lige at bestå nogle fag, men det sker her i foråret. Alle dimittender er i job på vores små færger, siger sekretariatsleder Jan Fritz Hansen fra Færgesekretariatet.

Læs mere
Ommel og Drejø i opløb om at blive frilandsby og fri ø

39 landsbyer og småøer har ansøgt om at blive frisat for snærende myndighedsbånd. Folketinget vil udvælge 10 til forsøgsordningen. Ommel og Drejø er blandt ansøgerne.

Læs mere
Store færger droppes - nye færger bliver på 70 m

Det er nu vedtaget af kommunalbestyrelsen, at de 2 nye Ærøskøbing-færger kun bliver 70 m lange, i stedet for de oprindeligt planlagte 80 m. 14 ud af de 15 medlemmer stemte for og 1 undlod at stemme.

Læs mere
Færger nedskæres fra 80 til 67 biler - ny tidsplan siger 2027

Efter de Konservative er gået ud af aftalen om 2 lange nye færger i Ærøskøbing, lægges der op til, at de fremtidige færger kun skal rumme 67 biler mod de planlagte 80 biler. Kommunalbestyrelsen skal den 14. december beslutte hvad der skal ske.

Læs mere
Læsø får 539 millioner ekstra fra sin nye "Ærø-færge"

Læsø har besluttet at købe en ny elfærge fra det dansk-norske Danof og går altså udenom standard-færgerne, som det fælleskommunale Færgesekretariatet i Ærøskøbing arbejder med - og som Ærø Kommune forhandler med.

Læs mere
De 2 nye Ærø-færger koster 30 millioner årligt - gamle færger 8 millioner

Det kommer til at koste i omegnen af 30 millioner årligt for de 2 nye elfærger der skal sejle mellem Ærøskøbing og Svendborg. Kommunen har betalt 8 milllioner om året for de 2 gamle færger som sejler på ruten i dag.

Læs mere
Se de 2 nye Ærø-færger

Mens kampen om størrelsen stadig bølger frem og tilbage, så begynder Ærøskøbing-færgerne at tage form. De skal sejle i 2025 hvis alt går efter planen. 

Læs mere
Indkøbsaftale underskrives inden jul: Nye Ærøfærger sejler fra julen 2025

Ærø forventer at underskrive en indkøbsaftale om de 2 nye elfærger indenfor de næste 4 uger. Det samme gør 6 andre kommuner, som også er på vej med nye el-færger.

Læs mere
Pengene til Søby Havn - 119 millioner, heraf 44 millioner fra Ærø Kommune

Til foråret gøres der et nyt forsøg på at få udbygningen af Søby Havn igang. Baggrunden er, at der er for få penge i forhold til hvad byggeriet koster - de 119 millioner rækker ikke. Pengene kommer fra Ærø Kommune og staten.

Læs mere
Ny plan for Søby Havn: Skal stå færdig i 2025

Byggeriet af Søby Havn skal sættes i gang igen efter den første tilbudsrunde måtte aflyses - entreprenører og byggematerialer var blevet for dyre og det var ikke muligt at give en fast pris i et så usikkert marked.

Læs mere
Netto: Vi bygger i Marstal eller i Ærøskøbing

- Vi skal enten udvide Netto på havnen i Ærøskøbing eller udvide med en Netto i Marstal, for det går fantastisk godt i Ærøskøbing, siger Carsten Hadsbjerg fra Salling Group, som ejer Netto.

Læs mere
Netto åbner i Marstal i 2025

Netto har købt den 1. ejendom på havnen i Marstal i forberedelserne til at åbne deres supermarked. Oprindeligt var planen, at Netto skulle åbne til næste år, men nu er påsken 2025 det realistiske bud.  

Læs mere
33.000 sejlere kom til Ærøskøbing og Marstal - og 7.000 til Søby

Sæsonen for de 2 kommunalt-drevne havne Ærøskøbing og Marstal har været rigtig fin med næsten 33.000 sejlere. Det er 4 % mere end i superåret 2021. For Søby er væksten 9 % og i alt kom der 40.000 sejlere til Ærø.

Læs mere
Dyre cafeteria-køb på færger giver underskud på 5 millioner

Ærøfærgerne køber mad og drikkevarer for 3,2 millioner kr, men har kun 6,4 millioner i indtægter. Men regnet ud fra salgspriserne i cafeteriet burde omsætningen være 16 millioner kr. 

Læs mere
Stadig 72 millioner i tilskud selvom storfærger skrottes

Trafikstyrelsens tilskud på 72 millioner til Ærøs 2 nye el-færger bliver ikke sat ned selvom storfærgerne med 80 biler skrottes. For Trafikstyrelsen vil kun give tilskud til samme størrelse færger som de nuværende - en udvidelse måtte Ærø selv betale for.

Læs mere
Stop for udvidelse af Søby Havn - materialer stiger 65-100 %

Her i november skulle vinderen af opgaven med at udbygge Søby Havn udpeges, men i stedet bliver projektet nu stoppet. Årsagen er de voldsomme prisstininger på materialer.

Læs mere
7 udvalgt til at stå for køb af 2 nye Ærø-færger til 500 millioner

Der er nu oprettet en styregruppe, der skal stå for planlægning af købet af 2 nye elfærger til 500 millioner. Fra statens side gives der et tilskud på 72 millioner kr. De nye færger skal sejle om 4 år.

Læs mere
Købsaftaler på elfærger på plads til jul

Inden årsskiftet kan der indgås indkøbsaftaler med OMT/PensionDanmark-konsortiet om standardfærger baseret på el-drift. Det er Færgesekretariatet i Ærøskøbing der står for den direkte forhandling sammen med Ærø og andre færgekommuner.

Læs mere
Indenrigsministeriet: Lad os gøre færger til Ærø billige hele året

I en evaluering af tilskud til færgerne til Ærø og 20 andre færge-kommuner er Indenrigs- og Boligministeriet helt klar i sin anbefaling: der skal være billige færgebilletter året rundt - priserne skal ikke sættes op til et ublu niveau i de 6 sommeruger.

Læs mere
Sælger flydende sommerhus i Ærøskøbing - flere på vej i Marstal og Søby

Søby-virksomheden Nautic Wood har solgt sit første flydende sommerhus i havnen i Ærøskøbing. Der er givet tilladelse til 1 mere i byen, 2 i Marstal og eventuelt i Søby Havn.

Læs mere
Ærøfærger køber diesel til 2,93 kr og sparer 16 millioner

Ærøfærgerne har en fastpris-aftale på diesel frem til december 2023.  Det betyder, at det kommunalt-ejede færgerederi kun betaler 2,93 kr per liter diesel, selvom brændstofpriserne er steget voldsomt.

Læs mere
Ærøs største private arbejdsplads går i 0 efter flere års underskud

Genopretningen efter flere års dårlig drift på Søby Værft viser nu resultater: Det nye årsregnskab viser et lille overskud på 178.000 kr - året før var underskuddet på 5 millioner.

Læs mere
Har nogen noget imod at Søby Havn bliver mindre

Udbygningen af Søby Havn bliver mindre end oprindeligt planlagt, fordi der ikke er penge til den turistmæssige del med flere lystbådepladser og 240 m kaj til krydstogtskibe. Frem til den 24. juni er formindskelsen i offentlig høring.

Læs mere
Byggeri af Ærøskøbing-færger starter i 2024

Arbejdet med de 2 nye færger er sat i gang under ledelse af en projektgruppe der består af projektleder Cecilie Larsen, færgedirektør Keld Møller, Svend Åge Korup som teknisk chef, Frank Pedersen som sikkerheds- og godkendelsesansvarlig og Halfdan Abrahamsen som informationsansvarlig.

Læs mere
Vi vil (måske) bruge 60-80 millioner på at renovere de 2 skibsskrog på Ærøskøbing havn

Ærø Dagblad har fået oplyst, at Det Gamle Værft i Ærøskøbing vil droppe renoveringen af de 2 skibe Vito og Angelo, da det vil koste 60-80 millioner at renovere dem.

Læs mere
Havnen på Ærøskøbing udvikles med street food, legeplads og park

Det har kke været noget kønt syn, Ærøskøbing Havn: Rod og affald på det Gamle Værft, Netto og parkeringsplads til færgen. Men nu sker skiftet. Ærøskøbing Havn bliver Ærøskøbing værdigt.

Læs mere
4 af Danmarks største entreprenører valgt til at kæmpe om Søby Havn

4 af Danmarks største entreprenører har allieret sig med de største ingeniørfirmaer for at vinde Søby Havn-projektet der koster omkring 116 millioner.

Læs mere
Marstal-færgen tjente 2,7 millioner på driften, men betalte op mod 10 % i renter

Indkøringen af Marstalfærgen ÆrøXpressen har været en tungere omgang end forventet, og det har givet et underskud på 1,7 milllioner. Driften er dog rimelig god med et overskud på 2,7 millioner, men der måtte betales 4,5 millioner i renter til de 3 banker der har betalt for skibet og på lånekapital fra aktionærerne.

Læs mere
Sådan bliver købet af de 2 nye færger organiseret

Nu går processen igang med at købe og bygge de 2 nye færger til Ærøskøbing-Svendborg-ruten. Der er allerede udarbejdet et grund-design for færgerne.  

Læs mere
Massivt flertal vedtager at fortsætte med 2 storfærger til 4-500 millioner

Med stemmerne 10 mod 5 har kommunalbestyrelsen vedtaget, at tage et tilskud på 72 millioner hjem til at bygge 2 nye elfærger med kapacitet på 80 biler hver.

Læs mere
Oprydning på havnen i Ærøskøbing

Den nye leder af det Gl. Værft, Julie Leerskov, er gået igang med en større oprydning i Ærøskøbing Havn. Den har fjernet indtrykket af affaldsdepot på det fysiske plan og desuden kommer der nye initaitiver for at bringe flere penge i kassen - for ellers lukker den socialøkonomiske virksomhed.

Læs mere
Ærøfærgerne: Vi fastholder de 2 superfærger og øger egenbetaling med 30 millioner

Ærø fik i december 72 millioner i tilskud til 2 nye superfærger der skal sejle fra Ærøskøbing. Det var 30 millioner mindre end ansøgt, fordi Trafikstyrelsen ikke ville støtte større færger og desuden indeholdt ansøgningen for mange ekstra-udgifter.

Læs mere
Søby-færge aflyst til 9. april og Marstal-færge aflyst til 7. april

Frem til den 9. april er der ingen sejlads på overfarten Søby-Faaborg - og det samme gælder Marstal-færgen som ligger stille frem til og med den 7. april. Og Søby-Als-færgen sejler på nødplan.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev