Færger & Havn

Kommunen opsiger aftale med Marstal-færgen

De statstilskud som Ærø kommune sender videre til den privat-ejede Marstal-færge, skulle have været i udbud, så alle kunne byde ind på færgefarten mellem Marstal og Rudkøbing. Det skriver advokatfirmaet Horten i et notat.

Læs mere
Her er advokat-vurderingen af Marstal-færge-aftaler

Ærø Kommune har bedt advokatfirmaet Horten om at vurdere, om tilskuddene til den private Marstal-færge ÆrøXpressen er lovlige. De er blevet givet uden at have været sendt i EU-udbud. Horten vurderer, at tilskuddene fra kommunen ikke er lovlige.  

Læs mere
Motorfabrikken får 3 år mere

Den nye 2024-lokalplan for Marstal åbner op for butikker, cafeer og events ned til havnen, men den østlige side af Havnegade er ikke taget med, så derfor skal event-stedet Motorfabrikken hvert 3. år søge om dispensation for planloven.

Læs mere
Claus Skov og Hasse Larsen er stor-ejere i Marstal-færge

Marstal-færgen blev i sommeren 2023 reddet af en blanding af nye storaktionærer, billigere renter og omlægning af lån til en aktiepost i Marstal-rederiet.

Læs mere
Bygger ny stor havn i Ærøskøbing - for ellers kan færger ikke sejle

Der skal bygges en ny havn i Ærøskøbing, for at give plads til de 2 nye store færger. Det er den nye plan der præsenteres her til juni.

Læs mere
Kongeparret besøger Ærø

Tirsdag den 20. august går Kongen og Dronningen i land på Ærø som led i det årlige sensommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Læs mere
Transportminister: Søby Havn får 105 millioner - byg til 150 millioner i gang

Transportminister Thomas Danielsen og Folketinget kommer nu med ekstra 30 millioner til udbygningen af Søby Havn. Det fortalte transportministeren i Folketinget i dag.

Læs mere
Ombygning af Marstal-færge for 30 millioner sættes på pause

Trafikstyrelsen gav Marstal-færgen det største tilskud af alle dieselfærger der skulle omstilles til el-drift,på 7,5 millioner. Men nu er projektet ikke mere i proces.  

Læs mere
Dommen om Netto-grunden i Marstal - se den her

Bådeværftet HCC ved Marstal-færgen er nabo til grunden hvor den nye Netto skal bygges - her har Ejgil Clausen sit oliefirma. Men værftet mente det have en forkøbsret, så den kunne bruge grunden til sine værfts-aktiviteter. Ærø Dagblad bringer her Dommen fra Svendborg Ret.

Læs mere
Ærø får godkendt aluminiumsfærger til Ærøskøbing

Ærø må gerne bygge sine egne 2 færger og Transportministeren har nu også godkendt at de må bygges i aluminium. Begge dele skulle godkendes af Trafikstyrelsen.

Læs mere
Marstal-færge får million fra Ærøfærgerne

Der var bred tilslutning i kommunalbestyrelsen til at give de samme afgifter og støtte til kommunens Ærøfærger som til den private Marstal-færge, ÆrøXpressen. Hvor meget af statsstøtten der skulle gå til Marstal-færgen har været et kamp-område siden færgen startede i slutningen af 2019.

Læs mere
Lovlige og ulovlige tilskud til Marstal-færgen

Kommunalbestyrelsen skal onsdag diskutere om Marstal-færgen ÆrøXpressen skal have et større tilskud - eller om det overhovedet er lovligt at give kommunepenge til det private færgeselskab. 

Læs mere
Marstal og Søby: Nyt tilskud til kystfiskeri - op til 5 millioner

Kystfiskere og havnene i Marstal og Søby kan nu få op op til 80 % i tilskud til bedre fangstredskaber, både, forbedringer af havnene. Der gives op til 5 millioner kr.

Læs mere
Dom: Ejgil Clausen kan sælge til Netto i Marstal

Svendborg Ret har med sin nye dom gjort det muligt for Ejgil Clausen at sælge sit lejemål i Marstal til Netto. Godt nok afgjorde dommeren, at værftet, som er nabo, havde en forkøbsret, men det er til et gammelt selskab, som ikke længere har lejemålet. 

Læs mere
Færger bliver ikke længere end 70 m - kommunalvalg truer

Selvom det vil være næsten gratis at forlænge de 2 nye Ærøskøbing elfærger fra 70 til 75 m, så fastholdes den korte model. Den lange model ville ellers give bedre drifts-økonomi, fordi bredde-længden vil give bedre fremdrift i vandet. Men kommunens færgeudvalg har på sit april-møde besluttet at fastholde den korte model.

Læs mere
25 sommerhuse i Jørbæk ved Søby får grønt lys

De planlagte 25 sommerhuse ved Søby kan se frem til at få tilladelse til juni, eller senest henover sommeren, ifølge Ærø Dagblads oplysninger. Projektet har været sat på pause, fordi området støjmæssigt lå for tæt på Søby Værft. Kontrolmyndigheden i Svendborg vil nedsætte værftets støj-tilladelse.

Læs mere
Skal Ærøfærgerne sælges - 3 modeller

Ærø Kommune ejer og driver Ærøfærgerne, som sejler med 4 færger fra Søby og Ærøskøbing. Det skal nu besluttes om færgerne skal sælges til fx Molslinjen, der driver flere lokale færger, om det skal sælges til et kommunalt aktieselskab eller blive i kommunens regi som nu.

Læs mere
Markant fald i besøgende - Ærøskøbing ramt

Der kom 6 % færre gæster og 10 % færre biler til Ærø frem til 1. marts 2024. Det viser nye tal fra Ærøfærgerne, der sejler til Søby og Ærøskøbing.

Læs mere
3 forslag til ombygning af havnen i Ærøskøbing

De 2 nye elfærger skal have en større kaj og mere plads til ventende biler. Derfor er der udarbejdet 3 forslag til ombygning af havnen i Ærøskøbing.

Læs mere
Gratis at forlænge færger til 75 m

Det vil i praksis være næsten gratis at sejle med færger der er 75 m lange i stedet for de 70 m, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Det vurderer kommunens færgerådgiver, fordi bredde-længe passer bedre for fremdriften.

Læs mere
Nye elfærger: Færgegruppe skal vurdere norsk bilfærge

Ærøs færgegruppe skal til Norge for at se nærmere på el-bilfærgen Ampere, som har været i drift siden 2015. Færgen er lavet af aluminium, som også er planen for de planlagte 2 nye Ærøskøbing-færger. Og det er erfaringerne med denne færgemodel, som skal vurderes.

Læs mere
Ærø får det største færgetilskud - 58 millioner

Ærø er den ø-kommune der får det største færgetilskud på 58 millioner kr, ifølge indenrigsminister Sophie Løhde i et svar til Folketingets Udvalg forLanddistrikter og Øer.

Læs mere
Stormfloden på Ærø: Skader dækkes ikke, hvis de er betalt

Efter stormfloden i oktober kom der en stats-støttepulje på 121 millioner og mulighed for lån på 325 millioner til 27 kommuner. Men det særlige er, at de skader der var akutte og blev udført straks ikke dækkes af puljen, hvis entreprenørerne sendte regningen i november eller december.

Læs mere
Ærøs Ellen-færgehavn bygges om til ny elfærge til 600 passagerer

Ombygningen af havnen Fynshav på Als er gået i gang - det er også her at Søby-færgen Ellen lægger til. Det er entreprenørfirmaet Munck og ejeren Molslinjen, som står for ombygningen, da færgelejet skal ombygges for at give plads til en ny elfærge.

Læs mere
Udvalg: Ærøs nye færger skal være større end planlagt

Færgeudvalget lægger nu op til, at de 2 nye el-færger bliver længere end de knap 70 m, som blev vedtaget i december 2022 af kommunalbestyrelsen. Et kompromis med afgifter og tilskud til Marstal-færgen kan blive muligheden.

Læs mere
Færgekampen vokser - Konservative sidder med nøglen

Efter den seneste splittelse i lokallisten Ærø Plus, hvor Knud Borch har meldt sig ud, så er færgekampen trådt ind i en ny fase. Det er nu de Marstal-baserede Konservative, der sidder med nøglen til færgerne. 

Læs mere
Svendborg: Fremover skal alt betales af Ærø

Svendborg er forpligtet til at lægge plads til de nuværende Ærø-færger, men ikke til den planlagte udvidelse. Det fremgår af Havneloven og et juridisk notat. På den baggrund har Svendborg besluttet, at Ærø-færgerne kan anløbe en forlænget kaj, men understreger samtidig, at Svendborg ikke vil betale. 

Læs mere
200 søfolk på Ærø vil rammes af Folketings-plan - katastrofe for Ærø

Det vil være en katastrofe for Ærø som samfund hvis planerne om at afskaffe sømandsskatten gennemføres, som det såkaldte Frigast-udvalg foreslår i en rapport udarbejdet for Folketinget. 

Læs mere
Folketings-rapport: Ærøs søfolk skal droppe skibe og gå i land

Søfolk der sejler på udlandet skal ikke længere være undtaget for at betale skat. Det vil betyde, at de dropper sølivet og går i land. Det er planen i en ny rapport om Fremtidens Erhvervsstøtte, kaldet Frigast-rapporten, som er blevet forelagt Folketinget.

Læs mere
Ærø får 10 millioner til sommerbilletter på færger - ialt 30 millioner

Det direkte statstilskud til at nedsætte billetpriserne til Ærø er på 20 millioner, nu kommer der ekstra lidt over 10 millioner kr, så der i alt kommer 30 millioner kr. Pengene administreres af det kommunele Ærøfærgerne, som giver et beløb videre til den private Marstal-færge.

Læs mere
Overskud på 10 % i Søby Havn

Søby Havn har igen fremlagt et fornuftigt regnskab med en omsætning på 4 millioner og et overskud på 400.000 kr. Havnen er en selvejende institution, som har til formål at drive havnen både med lystbåde og erhverv.

Læs mere
Svendborg Havn udvides til de nye Ærøfærger

Planerne om at inddrage større arealer af Svendborg Havn til opmarch-pladser til bilerne til Ærø-færgerne er droppet. I stedet går Svendborg efter en forlængelse af færgehavnen.

Læs mere
Marstalfærgen omsætter 13 millioner og har 148.000 passagerer

I 2023 tog 148.000 med færgen som sejler mellem Marstal og Rudkøbing, svarende til 400 per dag. Der blev færget 47.000 personbiler og knap 3.000 varevogne, lastbiler og busser.  Da Marstal-færgen genåbnede i privat regi i december 2019 blev der samtidigt åbnet op for en kamp om tilskud og priser mellem det nye rederi og kommunens eget rederi Ærøfærgerne.

Læs mere
Økonomichef bliver ny topchef for Ærøfærgerne

- Thomas Johannes Norrild er blevet konstitueret som transportdirektør med virkning fra 1. marts 2024, hvor Keld Møller stopper, siger kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg.  

Læs mere
Topchef for Ærøfærgerne stopper

Keld Møller fratræder posten som transportdirektør i Ærø Kommune og i kommunens rederi Ærøfærgerne, der driver 4 færger. Keld Møller stopper allerede den 29. februar 2024. I Ærø Kommune arbejdes der på en ny plan for ledelsen af Ærøfærgerne. Planen meldes ud, når den er endeligt fastlagt.

Læs mere
Trafikstyrelsen: Ærø kan beholde 72 millioner til nye el-færger

Det var en forudsætning for et statstilskud på 72 millioner til 2 nye elfærger, at Ærø købte dem som Standardfærger. Det var en pakke der var strikket sammen af det fælleskommunale Færgesekretariatet, Pension Danmark og Odense Marine Technology, OMT.

Læs mere
Svendborg: Ærø har et problem med sine nye færger

Den samlede kommunalbestyrelse i Svendborg er ikke begejstrede for det nye pladsbehov til Ærøs nye store el-færger. På et møde den 30. januar blev det vedtaget, at sende et brev til Ærø, hvor der står, at Svendborgs rekreative udvikling er vigtigst. Og at Ærø selv skal betale for en udvidelse af havneområdet.

Læs mere
Elfærge fra Søby til Als sejler igen efter et 1/2 års pause

- Ellen er frigivet til sejlads, siger økonomichef Thomas Johannes Norrild fra det kommunale rederi Ærøfærgerne. Færgen har ligget stille siden juli, da en række batterier brændte sammen. De seneste måneder er gået med at finde årsagen og isætte bedre batterier. I alt er der brugt omkring 15 millioner kr i reparation og forbedringer.

Læs mere
Advokat-undersøgelse: Ærø kan ikke kræve plads til de nye færger i Svendborg

Ærø skal betale for ombygningen af Svendborg Havn når de nye elfærger sættes i drift. Og Svendborg er ikke forpligtet til at udvide til 95 parkeringspladser og et større kaj-område. Det fremgår af en notat fra advokatfirmaet Horten, som de 2 kommuner har fået udarbejdet.

Læs mere
Foketinget: Åben høring om færgedrift til Ærø og øer

Alle er velkomne til at deltage i Folketingets åbne høring om færgedriften til de danske øer den 31. januar. 

Læs mere
Vedtaget: Marstal by skal udvides ned til færgeområdet - ja til Netto

Den 17. januar vedtog kommunalbestyrelsen, at bylivet skal udvikle sig yderligere på havnen i Marstal. Fremover kan butikker, cafeer og gallerier bosætte sig i området omkring færgen - det vil også muliggøre en Netto-butik.

Læs mere
Ekstra betaling til Marstal-færgen udskudt

Endnu en gang har Kommunalbestyelsen udskudt beslutningen om at give Marstal-færgen en større andel af statens tilskud til Ærøs færgedrift.

Læs mere
Ærøskøbing udvides ned til havnen - lokalplan skrottes

Lokalplanen, der muliggjorde 10.000 kvm byggeri på havnen i Ærøskøbing, er blevet vraget på januars kommunalbestyrelsesmøde. I stedet fastlægges det, at den ny bymidte, hvor der må være butikker og restauranter, må omfatte området ned til Jomfruvejen, henover området ved Lendas Grill og Netto.

Læs mere
Reparation af Søbys el-færge koster op mod 15 millioner kr

Først i februar kommer elfærgen Ellen, der sejler mellem Søby og Als, igang igen. Den har ligget stille siden juli, da en række batterier brændte sammen. De seneste måneder er gået med at finde årsagen og isætte bedre batterier. I alt skal der bruges op mod 15 millioner kr før Ellen sejler igen.

Læs mere
Ærøskøbing-plan: Færger glemt, Netto bliver lovlig og 10.000 kvm byg fjernes

Udviklingen af Ærøskøbing skal fremover gå helt ned til havnen, men i det bymidte-forslag, som kommunalbestyrelsen skal vedtage til februar, har man  ikke taget de 2 nye store færger med i planen. Samtidig fjerner man den nye lokalplan fra 2021, der gav lov til 10.000 kvm byggeri på havnen.

Læs mere
Hvem ejer Netto-grunden - retssag og forkøbsret

Når kommunalbestyrelsen den 17. januar vedtager, at udviklingen af Marstals centrum skal foregå ned mod færge-lejet, så er det afgørende hvem der ejer grundene og dermed kan sælge til fx en ny Netto. Eller om der er en forkøbsret der forhindrer det.

Læs mere
Stort flertal: Marstal havn skal have butikker, caféer, gallerier og mere museum

Den 17. januar vedtager kommunalbestyrelsen, at bylivet skal udvikle sig yderligere på havnen i Marstal. Fyns Amts Avis har spurgt de 15 medlemmer, og 2/3 støtter, at butikker, cafeer og gallerier kan bosætte sig i området omkring færgen - det vil også muliggøre en Netto-butik.  

Læs mere
Nu afgøres Marstal-færgens økonomiske fremtid

Her i januar bliver det afgjort om rederiet Ærøxpressen, der driver Marstal-Rudkøbing-færgen, skal have en større del af det tilskud som gives til færgefarten og Ærø.

Læs mere
Havneudvidelse i Ærøskøbing skal miljø-undersøges i 2024-2025

Udvidelsen af Ærøskøbing Havn til de 2 nye større færger og et dobbelt så stort areal til biler skal nu miljø-undersøges, for at se på virkningerne af hele området.

Læs mere
Ny uddannelse til småfærger i Marstal

Marstal Navigationsskole er som det eneste sted i Danmark blevet godkendt til at uddanne Færgenavigatører. Sammen med det nye mini-universitet Campus Ærø vil det øge Marstals status som uddannelsescentrum.

Læs mere
Transportminister: Ærøfærger kan gøre cykler eller biler gratis

Fra 2024 giver staten tilskud til at nedsætte billetprisen på færgerne hele året. Men Transportministeren skriver i et internt notat, at færgerne selv kan bestemme hvornår og hvad der skal være dyrt og billigt eller gratis.

Læs mere
Ærøs 2 nye færger sejler først i 2028

Designet af de 2 nye el-færger skulle efter planen have været gennemført her op omkring juletid, men i den nye tidsplan er det først klar op mod sommerferien 2024. Så en tilpasset tidsplan siger 2028 for de nye færger - kommunens færgegruppe forventer dog at færgerne sejler i slutningen af 2027.

Læs mere
Fyns Amts Avis sælger bladhus i Ærøskøbing

Fyns Amts Avis får ingen annoncer fra Ærøs virksomheder og antallet af abonnenter falder, derfor sælges bladhuset på havnen i Ærøskøbing. Avisens nu enlige journalist er flyttet til kontorfællesskabet Motorfabrikken i Marstal. 

Læs mere
Ny uddannelse til småfærger i Marstal

Marstal Navigationsskole er som det eneste sted i Danmark blevet godkendt til at uddanne Færgenavigatører. Sammne med det nye mini-unoversitet Campus Ærø vil det øge Marstals status som uddannelsescentrum

Læs mere
Ærø vedtager at bygge sine egne færger for 500-800 millioner

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Ærø selv skal bygge 2 elfærger til Ærøskøbing-Svendborg ruten.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev