Færger & Havn

Svendborg: Ærøfærgerne skal bruge 50 % mere plads til Ærø-biler

Når de 2 nye Ærøfærger kommer i drift i 2026, skal der bruges 50 % mere plads til biler på kajen i Svendborg - i alt 95 biler. Det er dog ikke tænkt ind i Svendborgs planer om at gøre havnen til et rekreativt område + erhverv.

Læs mere
Søby Havns udvidelse til 150 millioner er sat på pause

Der skal bruges op mod 150 millioner kr til udvidelsen af Søby Havn. Staten gav i 2019 tilsagn om 76 millioner og Ærø Kommune vil komme med 44 milioner, men prisstigninger på materialer og entreprenører gør, at der nu mangler cirka 30 millioner kr.

Læs mere
Ærøskøbing Havn skal udbygges til 95 biler

Konsulentfirmaet Niras skal nu analysere hvordan havnen i Ærøskøbing kan udbygges så der bliver plads til knap 60 % flere biler, større færger og ladestation på kajen.

Læs mere
41.000 lystbåde på Ærø

Selvom sommeren var ualmindelig regnfuld, så fortsætter væksten i lystbådehavnene i Søby, Marstal og Ærøskøbing, i år dog kun med symbolske 2 %. Der kom knap 41.000 lystbåde til øen. Lidt usædvanligt tælles autocampere med, de holder dog på kajen.

Læs mere
Stomflod koster kommuner 230 millioner - Ærø betaler 50 millioner

11 kommuner beder om hjælp fra staten efter stormfloden, men de fleste har kun skader for få millioner, mens Ærø og Vordingborg kommuner topper med 50-100 millioner kr. 

Læs mere
Søby Havn - skaderne efter stormfloden

- Vi blev rigtig hårdt ramt. Der var 205-210 cm højvande, hvilket gjorde, at vandet stod ind over vores østlige stenmole og kastede rundt med sten der vejer et ton, siger havnemester Brian Groth Hansen, Søby Havn.

Læs mere
8 opgaver før elfærgen mellem Søby-Als sættes i drift januar 2024

Elfærgen Ellen, som sejler mellem Søby-Als, har ligget stille siden midten af juli, da der skete en overophedning i en række batterier. Den automatiske skumslukning betød dog skader på 1/4 af færgens 840 batterier.

Læs mere
Ærøs hemmelige færger

Arbejdet med Ærøs 2 nye elfærger foregår i dybeste hemmelighed sammenlignet med landets øvrige færgekommuner hvor økonomi, færgedesign, havnenes udformning og forhandlinger lægges åbent frem. Hemmelighedskræmmeriet står i modsætning til "Projekt nye færger. Den grundlæggende strategi er, at vi kommunikerer med mest mulig åbenhed om projektet"

Læs mere
Svendborg vil ikke have Ærø-færger

Bilisterne fra motorvejen og fra landevejen fra Nyborg farer gennem Svendborg for at nå Ærø-færgen. Togpassager småløber fra stationen til færgen og omvendt. Et fællestræk er, at de ikke lægger handel i Svendborg. Så Svendborg har kun glæden af at have biler opmarcheret, som afskærer den gamle bydel fra havnen.

Læs mere
Elfærger: Ærø går enegang - dropper standardfærger

Ærø vil bygge sine egne el-færger, og går dermed ikke med i det store fælles-kommunale projekt med Standardfærger, som flere af landets øvrige færge-kommuner har valgt.

Læs mere
Færgetilskud på 83 millioner - heraf får Marstalfærgen 4 millioner

Ærø Kommune får samlet 83 millioner i færgestøtte fra staten, dels til at sikre stabil færgedrift til en øen og dels per sejlet kilometer. Den private ÆrøXpressen i Marstal er utilfreds med at der kun går 4 millioner til deres færgedrift.

Læs mere
Naturskaderådet: De fleste skader på Ærø dækkes ikke

Et ø-samfund som Ærø er ikke godt stillet når Naturskaderådet oplister hvilke skader fra stormfloden der ikke dækkes.

Læs mere
Forbudt at bygge Netto ved Stark eller ved Brugsen

Kampen om en Netto i Marstal bølger. På et borgermøde blev det foreslået, at Netto placeres ved Stark på Reberbanen eller ved Brugsen. Men begge steder er ulovlige.

Læs mere
De 2 elfærger til Ærø vil koste 8-900 millioner

De nye elfærger kommer til at koste 8-900 millioner kr, hvis man sammenligner med de 5 kommuner der er på vej med meget små nye elfærger - her ligger prisen på omkring 200 millioner kr. 

Læs mere
Ærø-færger til Faaborg og Als aflyst til 13. oktober

Problemerne regner ned over færgerne til Ærø. Senest er færgen Skjoldnæs, der sejler mellem Faaborg og Søby og Als og Søby, stødt ind i færgelejet på Als, og er derfor taget ud af drift frem til 13. oktober - tidligere var det forvenet at det ville vare til 20. oktober.

Læs mere
Fejlen i elfærgen Ellen er fundet - 25 % af batterier skal udskiftes

I juli blev et batteri overophedet på elfærgen Ellen, som sejler mellem Søby og Fyns Hav på Als. Det automatiske skumsystem blev udløst.

Læs mere
39.000 lystbåde besøger Ærø - især Søby vokser

Selvom regnvejret ødelagde de centrale sommeruger, så bliver sæsonen rekord med 39.000 lystbåde. Søby får igen ny rekord i besøgende.

Læs mere
Støjvold i Søby skal redde 25 sommerhuse

Der bliver ikke bygget 25 sommerhuse i Jørbæk i det sydlige Søby, hvis ikke værftet nedsætter sin støjgrænse eller der anlægges en støjvold.

Læs mere
Badeanstalten i Marstal skal nu godkendes juridisk

Der er indsamlet et mililonbeløb til sauna- og badebro-projektet Søens Folk i det sydlige Marstal ved badehusene på Eriks Hale. Nu skal det juridiske på plads i form af en lokalplan og en kommuneplan-ramme.

Læs mere
Stormøde: Udvikling af Marstals havn og Ærøskøbings butikker og p-pladser

Onsdag den 4. oktober kl 19 afholdes der borgermøde om de nye bymidter i Marstal og Ærøskøbing. Der forventes ikke de store protester i Ærøskøbing, mens bymidtens udvidelse ned til Marstal-færgen har været et kampområde, siden Netto fortalte, at de gerne ville bygge.

Læs mere
Tilskud til Ærø-færger stiger til 70 millioner

Færgerne til Ærø får knap 70 millioner i tilskud fra staten i 2024, når finansloven er blevet vedtaget.

Læs mere
Marstal-færgen og turismen på Ærø vil vokse kraftigt i 2024

Efter en elendig sommer for turismen på Ærø med indtægtsfald på 20 %, så bliver 2024 et guldrandet år for øen.

Læs mere
Ærø får billige færger i hele 2024 - også om sommeren

Ærø har været hårdt ramt af de forhøjede færgepriser om sommeren, men fra 2024 vil der være lave priser hele året. I den nye finanslov afsættes der 51 millioner kr i tilskud til nedsættelsen af priserne.

Læs mere
Køber aktier i Marstal-færge for 10 millioner

Den private færge mellem Marstal og Rudkøbing på Langeland har fået solgt nye aktier for 10 millioner kr. Dermed falder den samlede fininsieringspakke på plads for at redde ruten fra konkurs. 

Læs mere
Høring om udvidelse af Marstals bymidte ned til havnen

Arbejdet med at gøre plads til flere butikker og cafeer i havneområdet ved Marstal-færgen tager nu næste skridt og sendes i 8 ugers høring.

Læs mere
Marstal-færge udbyder aktier for 10 millioner

Rederiet der driver færgen mellem Marstal og Rudkøbing på Langeland udbyder nu aktier for 10 millioner kr. Det er en del af den overlevelsesplan for ÆrøXpressen der blev vedtaget før sommerferien.

Læs mere
36 husbåde i Marstal havn

3 flydende husbådskolonier med 36 studieboliger i den sydlige del af Marstal havn har fået det første grønne lys fra Havneudvalget. De er tegnet af Bjarne Ingels Group, BIG, og i København ligger der 72 studieboliger af denne type på vandet.

Læs mere
Der åbnes nu op for husbåde i Ærøskøbing og Marstal

Det har hidtil været meget svært at få lov til at lave områder til husbåde i de danske havne, for det er stødt sammen med havnevirksomheder og Kystdirektoratet  - og her taber man. Men nu bliver planloven ændret så husbåde bliver mulige i Ærøskøbing og Marstal.

Læs mere
Marstal-færgen reddet - bedre lån og indskud af ny kapital

Rederiet ÆrøXpressen, der driver Marstal-færgen, har indgået en aftale med sine 2 store långivere, som redder færgedriften. Selskabets store rentebyrde har siden færgestarten i december 2019 været for voldsom til at skabe en lønsom drift.

Læs mere
Marstal-færgens fremtid afgøres i Ringkjøbing - og måske i Marstal

Det er Ringkjøbing Landbobank som sidder med nøglen til Marstal-færgen ÆrøXpressens overlevelse. Banken står først i kreditorrækken, da banken har 1. pant i færgen, som har en bogført værdi på 50 millioner. Der skyldes cirka 24 millioner til banken.

Læs mere
Færgedirektør: Her er planen for 2 elfærger til Ærøskøbing-Svendborg

Projektet med Ærøs 2 store el-færger til op mod 500 millioner kr er nu så langt, at færgedirektør Keld Møller kan give en status. Undersøgelserne vil danne grundlag for den endelige beslutning i kommunalbestyrelsen i  det sene efterår.

Læs mere
Færgelov: Marstal-færgen skulle i udbud for at få tilskud fra kommunen

Marstal-færgen ÆrøXpressen kæmper en hård kamp for overlevelse, ved at rette skytset mod kommunen og dens rederi Ærøefærgerne. Men rent juridisk er det en dødssejler hvis færgeloven skal følges.

Læs mere
Ny fremdrift i køb af 2 færger til Ærø

De 2 nye Ærøskøbing-færger kræver, at færgelejerne i Ærøskøbing og Svendborg skal udvides. Færgedesign er klart og i november-december skal kommunalbestyrelsen lave den endelige købsbeslutning.

Læs mere
Trafikstyrelsen godkender, at de 2 Ærøskøbing-færger skrumper til 70 m

Ærø får 72 millioner i tilskud til at bygge 2 el-færger, som skal sejle mellem Ærøskøbing og Svendborg, men der var søgt om færger på 80 m.

Læs mere
Tysk færge vil sejle Kiel-Marstal - og måske også Langeland-Svendborg

Tyske investorer har fået foretræde for teknisk udvalg for at få tilladelse til at oprette en færgerute fra Kiel til Marstal og eventuelt videre til Langeland og Svendborg. Kiel ligger 90 km nord for Hamborg, som har 2 millioner indbyggere.

Læs mere
Ærø Kommune: ÆrøXpressen skal ikke have del af færgetilskud på 55 millioner

Den nødlidende private Marstal-færge, ÆrøXpressen, vil have del i statens tilskud til Ærøs færgedrift med tilbagevirkende kraft fra 2020, i alt cirka 50 millioner. Det afviser Ærø Kommune, som fremfører, at hovedtilskuddet til færgedrift er beregnet til ø-kommuner, som har store ekstra-udgifter til at drive færger året rundt.  

Læs mere
Kassen klappes i for Marstal-færgen - forbudt at give kommunestøtte

Indenrigsminsiteriet skriver i en udtalelse, at Ærø ikke må give den private Marstal-færge en del af sit basistilskud til færgefart på 55 millioner kr.   

Læs mere
Søby Havn-udbygning bliver skudt til 2024-2025 af nyt partnerskab

Søby Havn og andre erhvervshavne i Danmark er målet for et nyt privat-offentligt partnerskab, som skal komme med sin indstilling i slutningen af 2023 eller starten af 2024. Før den foreligger skal Søby Havn ikke forvente, at få det nødvendige ekstra tilskud på 30 millioner der skal dække stigende byggeudgifter ved havneudbygningen.

Læs mere
2 veje for de nye færger - her er tilbuddet fra fællesfærgerne

Ærø kommunes færgegruppe overvejer stadig, om de skal gå med de andre færgekommuner og bygge efter en fælles standard og finanspakke, eller lave sin egen Ærø-model.

Læs mere
De 2 nye elfærger vil koste bare 5 millioner om året

Med en byggepris på 500 millioner for de 2 nye eldrevne Ærøskøbing-færger, så vil den årlige udgift til renter og afdrag blive 25 milllioner kr. Herfra skal trækkes de mindre udgifter til personale og til diesel. Og de 72 millioner som staten bidrager med.

Læs mere
Kommunalbestyrelsesmedlem: Ikke redning af Marstal-færgen, men lige konkurrence

Carl Jørgen Heide, som nu er løsgænger i kommunalbestyrelsen, er uenig i Ærø Dagblads udlægning af hans støtte til ÆrøXpressen-færgen.

Læs mere
Kystdirektoratet giver tilladelse til 77 m mole på Birkholm

Kystdirektoratet giver tilladelse til at forlænge molen ved Birkholm Havn med 77 m og uddybning af sejlrenden. Øen Birkholm nord for Ærø har stigende problemer med tilsanding af havnen.

Læs mere
Stadig forhandlinger om 2 elfærger til Ærø - 5 færger i købsfase

- Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Aalborg, Odder og Slagelse kommuner har indgået indkøbsaftaler med leverandørkonsortiet OMT-PensionDanmark, siger sekretariatsleder Jan Fritz Hansen fra det fælles-kommunale Færgesekretariatet.

Læs mere
Magtkamp mellem rådhuset og Marstal-gruppe: Færge, museum og Netto

Marstal-færgens 2 långivere er utilfredse med, at rederiet ikke forlængst har forsøgt at ændre forholdene, så renter og afdrag kunne betales. 

Læs mere
Splittelse mellem Marstal og Ærøskøbing

Det var ikke det smarteste da de magtfulde i Marstal sagde NEJ til en fusion mellem museet i Marstal og det nødlidende museum i Ærøskøbing, for nu står de med hatten i hånden og vil have rådhuset i Ærøskøbing til at overtage den nødlidende Marstal-færge.

Læs mere
Marstal-færgen sat til salg hos Hagland Shipbrokers i Esbjerg

Banken, der har lånt penge til byggeriet af Marstal-færgen, vil nu have skibet solgt, alternativt at nye investorer eller kommunen kommer på banen og skyder penge ind eller overtager den.

Læs mere
10 % i renter kvæler Marstal-færgen - koster 4,5 millioner - kun 3 udveje

Nok mangler ÆrøXpressen kunder, men det helt store problem er, at lånene er alt for dyre: Der er gæld på 45 millioner. Den årlige rente er på 4,5 millioner.

Læs mere
Boye Kromann stopper som direktør for Marstal-færgen - Schlotfeldt tiltræder

Boye Bromann stopper efter 3 år i direktørstolen og Henrik Sindal Schlotfeldt tiltræder som ny direktør for ÆrøXpressen, der sejler mellem Marstal og Rudkøbing på Langeland. Formålet er at spare.

Læs mere
Marstal Søfartsmuseum arver 1 million

Søfartsmuseet i Marstal har igen fået en større arv, denne gang på 1 million kr.

Læs mere
Dobbelt så stor besætning på Ærø-færger som på Marstal-færgen

Mange undrer sig nok over, hvorfor der er så mange i cafeteriet på Ærøskøbing-færgerne, men det er faktisk sikkerhedsfolk. På den private Marstal-færge er der 3 medarbejdere om bord, men på de kommunalt-ejede Ærø-færger er der 6 medarbejdere om bord til det samme antal passager, dog kun 4 på elfærgen Ellen.

Læs mere
Nyt projekt for Søby Havn til 136 millioner

De 106 millioner står klar til udvidelsen af Søby Havn, men med de kraftige prisstigninger på især byggematerialer, så skal der nu findes ekstra 30 millioner.  

Læs mere
De 2 nye el-færger sejler fra foråret 2027

De 2 nye elfærger, der skal sejle fra Ærøskøbing til Svendborg, forventes nu at sejle i starten af 2027. Den kommunale Færgegruppe har netop godkendt tidsplanen.

Læs mere
5 kommuner køber nye el-færger - Ærø i 2. bølge

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Aalborg, Odder og Slagelse har nu indgået indkøbsaftaler om 5 el-færger. Ærø kommer med i 2. bølge.

Læs mere
20 nye færgenavigatører på Navigationsskolen i Marstal

- Vi har nu gennemført 2 testhold med hver cirka 10 deltagere. Et par stykker mangler lige at bestå nogle fag, men det sker her i foråret. Alle dimittender er i job på vores små færger, siger sekretariatsleder Jan Fritz Hansen fra Færgesekretariatet.

Læs mere
Ommel og Drejø i opløb om at blive frilandsby og fri ø

39 landsbyer og småøer har ansøgt om at blive frisat for snærende myndighedsbånd. Folketinget vil udvælge 10 til forsøgsordningen. Ommel og Drejø er blandt ansøgerne.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev