Miljø & Klima

Søby Vandværk skal betale 1,6 millioner for jord - vandregninger stiger

Søby Vandværk skal betale cirka 1,6 millioner til de landmænd der får inddraget deres jord i de områder hvor der indvindes  drikkevand, BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO. Beboerne på det vestlige Ærø skal samlet betale ekstra 250.000 kr om året. Det forventes, at vandregningen stiger med 3-400 kr årligt per bolig.

Læs mere
Projekt skal genoprette livet omkring Ærø

Det står skidt til under havoverfladen, og det gælder i særdeleshed omkring Ærø og Det Sydfynske Øhav. Derfor er Ærø og de sydfynske og sydjyske kommuner gået sammen om at genoprette livet på havbunden.

Læs mere
Varmepriser stiger med 40 % i Marstal og 0 i Ærøskøbing

Den folkelige modstand der stoppede solvarmeanlægget i Thorup betyder, at det østlige Ærø får markante fjernvarmestigninger, for Marstal og Rise Fjernvarme er afhængig af flis og træpiller, mens Ærøskøbing Fjernvarme klarer sig med halm og sol - hvor priserne er i ro.

Læs mere
Kommunalbestyrelsen vedtager ekspropriation af 650.000 kvm jord

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget at ekspropriere 650.000 kvm landbrugsjord for at beskytte drikkevandet. Det sker ved såkaldt frivillig ekspropriation, for så bliver betalingen skattefri.

Læs mere
Lokal fond skal udvikle solparker og vindmøller på Ærø

Med en 1/2 million fra Ærø Kommune og forventeligt et tilsvarende beløb fra Energistyrelsen vil Ærøfonden nu sætte en borgerfællesskab i gang der skal stå for udbygningen af vindmøller og solparker på Ærø. Fonden bidrager selv med 250.000 kr.

Læs mere
10 PFAS-steder: Leby, Ærøskøbing, Marstal og Rise Mark

På Ærø er der fundet 10 PFAS-steder og heraf er allerede 1 fundet med større forurening end den fastsatte grænseværdi. 

Læs mere
Giver 1 million til Geo-festival på Ærø og Sydfyn

Region Syddanmark giver 1 million til en årlig festival i 2023 på Ærø og Syddanmark.

Læs mere
653 ejendomme på Ærø skal miljø-kontrolleres - og nyt forbud fra 1. juli

Frem til oktober vil en miljø-kontrollant vandre Ærø tyndt for at kontrollere de 12 millioner kvm beskyttet natur på Ærø - og for at se om der er kommet nye naturområder til der skal ind under Naturbeskyttelsesloven.

Læs mere
Vindmølleparken Ærø Syd udgår af de nye udbygningsplaner

Havvindmølleparken Ærø Syd i havet syd for Marstal er i en ny rapport fra Cowi ikke en del af udbygningen af havvind. Vejsnæs Flak-området blev reserveret til byggeri af en vindmøllepark i 2018, men fokus er nu på Bornholm, nord for Sjælland og vest for Jylland.

Læs mere
3.000 ærøboerne skal være medejere af nye vindmøller på Ærø

Halvdelen af Ærøs borgere skal være medejere i et nyt borger-energifællesskab, som øens store energi-operatør Ærøfonden vil oprette.

Læs mere
2,2 millioner til ålegræs, skov, cykler og klimamøder

Ærø vandt i 2021 EUs pris på 3,7 millioner som Europas mest energiansvarlige ø. En styregruppe har arbejdet med en række ideer, og foreslår nu at de første 2,2 millioner bruges til skov, ålegræs, cykler og møder.

Læs mere
Ærø-landmænd får 7 millioner i erstatning for omlægning ved drikkevandsboringer - eller 700.000 i leje

Inden året er gået skal 650.000 kvm jord på Ærø være omlagt for at beskytte drikkevandet. For landmændene vil det betyde økonomiske tab når arealer skal omlægges til fx græs. Kommunen har derfor den 18. maj vedtaget at erstatningen bliver skattefri. Det sker ved såkaldt frivillig ekspropriation.  

Læs mere
4 ud af 5 boringer i Søby-området har for meget ukrudtsmiddel i vandet

Ærø kommune vuderer, at kun 1 ud af 5 vandboringer for Søby Vandværk ligger på den rigtige side af grænseværdien for ukrudtsmidlet DPC,

Læs mere
Kommunen: Vandværker skal betale for beskyttelse af vandboringer

Udgangspunktet i lovgivningen er, at omkostningerne afholdes af kommunen som myndighed, skriver Miljøstyrelsen, men på Ærø er vandselskaberne pålagt at betale.  

Læs mere
Fjernvarme-anlæg til Bregninge, Søby og Vindeballe-Tranderup

Boligerne i det vestlige Ærø står for tur når fjernvarmen skal rulles længere ud. Det er kommunen der beslutter om Søby, Bregninge og Vindeballe-Tranderup skal have fjernvarme på baggrund af regeringens udmelding om at der skal turbo på udbygningen.

Læs mere
Ærø: Ny plan for biler og færger - 6 områder skal omlægges

23 % af CO2-udledningen på Ærø kommer fra færgerne og 16 % kommer fra bilerne der bruger øens 254 km asfaltveje. Der er nu 3.100 biler på Ærø, heraf er de 2.600 personbiler. Der er 37 el-biler og 56 hybridbiler på øen, så de nu samlet udgør 3,4 % af bilparken.

Læs mere
Ærø fastlægger 607 km diger, men staten gør op med planen

Den 15. april udløb Ærø Kommunes nye frist for husejere og landmænds indsigelser mod de 133 km nye diger der er blevet fundet frem på Ærø. Projektet er dog i modstrid med Kulturministeriets nye plan for diger, som blev sat i værk i december.

Læs mere
Alle skal sortere affald i 10 dele på Ærø - elektronisk kontrol

Det nye for ærøboere er, at der skal sorteres madaffald fra restaffaldet og at mælkekartonen fremadrettet kan sorteres som plast. Tekstilaffald er nedslidt tøj, sko, sengetøj og håndklæder, som ikke kan genbruges.

Læs mere
Ærø Kommune må nu sætte ladestandere op med tilskud

I januar sidste år fik Ærø Kommune besked om at sløjfe sine ladestandere til elbiler, fordi det var konkurrenceforvridende overfor private aktører. Nu er der vedtaget ny lov der opfordrer kommunen til at indgå i partnerskaber om flere ladestandere.

Læs mere
Sætter 45.000 ørreder ud 6 steder på Ærø - vagter skal redde dem

Der er nu sat 45.000 små ørreder ud i 6 områder på Ærø - 7.500 hver sted. For at sikre at de overlever skal frivillige skræmme fugle og sæler væk i de første dage.

Læs mere
Geopark åbner i 2024 på Ærø og Sydfyn

Det første synlige skridt til en geopark på Ærø bliver en udstilling på Søbygård, som åbner op til sommerferien, siger sekretariatschef Rasmus Elmquist Casper fra Geopark Det Sydfynske Øhav. 

Læs mere
Marstal får del af 65 millioner til nye hurtigladere

Der er nu givet penge til et hurtigladerprojekt i Marstal. Der er bevilget 65 millioner til 316 ladestandere rundt om i landet. Hvem der har fået pengene i Marstal er endnu uklart men pilen peger på OK.

Læs mere
Afvist i 1. omgang : 2 millioner til ny skov, ålegræs og pyrolyse-gas

Udvalget for Bæredygtig Energi anbefaler et cykelprojekt til 350.000, men afviser i første omgang de øvrige forslag.

Læs mere
Færre beskyttede natur-områder på Ærø

Miljøstyrelsen vil frasortere naturområder ved Vindeballe, Olde, Rise og Kragenæs. De skal ikke længere være under EUs Natura 2000-restriktioner, hvor sjældne planter, fugle, frøer og andre dyr skal beskyttes bedst muligt.

Læs mere
Brugsen anlægger jordvold af forurenet jord

Grunden hvor Brugsen er ved at bygge ny butik i Søby har vist sig at være lettere og stærkt forurenet. Derfor anlægges nu en vold mod syd med jorden - foreløbigt frem til 2027.

Læs mere
Regionen igangsætter undersøgelse af Søndergade og Kulebjergsvej i Ærøskøbing og Skovby

Region Syddanmark har i marts fremsendt endelig rapport om nye undersøgelser og oprensninger i 2022.

Læs mere
Ærø er gået fra bund til top 20 med ladestandere til elbiler

Ærø er nu nummer 11 af alle landets 98 kommuner hvad angår antallet af ladestandere til elbiler. Det er især turister og fritidshusejere der kører i elbiler på Ærø, mens de lokale fortsat kører i diesel- og benzinbiler.

Læs mere
Nye lavbundsprojekter på Ærø

Det bliver nu lettere at finde de områder på Ærø, der egner sig til lavbundsprojekter.

Læs mere
"Brandskums"-forurening fundet på Vest-Ærø

Ærø har fået melding om, at der i 9 ud af 10 prøver er fundet PFAS-forurening i Skydsbæk ved Leby. Det stammer fra den nedlagte losseplads i Leby som var i drift frem til 1985.

Læs mere
Dyr og vild natur får bedre forhold fra Ærøskøbing-Vindeballe til Marstal

Der er ikke så mange fugle, frøer og natur der skal beskyttes på det vestlige Ærø, men fra Ærøskøbing-Vindeballe og mod øst bliver der fremover større krav fra Miljøministeriet.

Læs mere
Hvad skal der ske med Ærøs søer og vandløb frem til 2027

Planerne for Ærøs søer og vandløb frem til 2027 bliver fastlagt i et nyt statsligt handlingsprogram. Den 4. marts diskuteres Ærø og det fynske område.

Læs mere
Fra januar får Ærø-boerne pligt til sortering af skrald i 10 versioner

- Efter planen skal husstande, institutioner og erhverv tage nye affaldsspande i brug i starten af 2023, siger Susanne Paluszewski-Hau, som er ny projektmedarbejder hos Ærø Affald, der er kommunens affalds-firma.

Læs mere
Testzone på Ærø-Sønderborg afvist

Ærø og Sønderborgs fælles forsøg på at blive testzone for energi er blevet afvist af Energistyrelsen.

Læs mere
Vil genoplive planer for vindmøller syd for Marstal

7 km syd for Ærø ligger Vejsnæs Flak, som oprindeligt blev udvalgt til havvindmøller. Bæredygtig Energi-udvalget skal nu vurdere om projektet skal forsøges sat i gang igen. 

Læs mere
24 sprøjtefrie områder ved vandboringer på vej på Ærø

Her i 2022 er det et lovkrav at områder omkring 24 vandboringer på Ærø bliver omlagt eller opkøbt, så der fremover ikke sprøjtes på områderne.

Læs mere
10 millioner skal sætte skub i 10 affaldsbunker på Ærø

Alle skal i løbet af i år sortere deres affald i 10 dele, så mest muligt kan genbruges. Derfor skal der nu indkøbes cirka 15.000 spande til Ærø og komprimerings-anlægget på Tranderup-genbrugsstationen skal ombygges.

Læs mere
Miljøstyrelsen giver tilskud til urørt skov vest for Søby

Et projekt med urørt skov vest for Søby får støtte fra Miljøstyrelsen. Jordejere over hele Danmark får tilskud til 9,2 millioner kvm ny natur. Det er det hidtil største areal med ny privat natur på et år.

Læs mere
Brandskums-forurening i Marstal, i Dunkær og på flyvepladsen

Der er opdaget 3 pladser med fare for brandskumsforurening på Ærø - heraf er 2 i særlige drikkevands-områder. Ærø har ikke sat initiativer i gang og derfor vil Miljøstyrelsen nu tage kontakt til Teknik- og Miljødirektøren Kirsten Johansen.

Læs mere
Staten udpeger 36 vindmølleområder på Ærø

For at sætte skub i opsætning af vindmøller har Bolig- og Planstyrelsen nu lavet en ny vejledning, som går ud på borgerinddragelse, så der ikke kommer så mange protester. Der er udpeget 36 områder på Ærø hvor kommunen kan vælge at opsætte vindmøller.

Læs mere
Minister presser Ærø til at deltage i konkurrence

Ærø besluttede sidste år, at man ikke ville deltage i Vild Natur-konkurrencen, men det bryder miljøministeren sig ikke om: I et personligt brev til borgmesteren opfordres Ærø nu kraftigt til at melde sig til.

Læs mere
Pres på Ærø: Kun 5 kommuner ud af 98 er ikke med i vildt projekt

93 kommuner er tilmeldt dysten om at blive Danmarks VILDESTE kommune. Nu skriver Miljøministeriet, at Ærø og 4 andre kommuner får en ekstra chance for at tilmelde sig.

Læs mere
Forbudte Tesla-ladere udskiftes med nye

Der kommer nu ladestandere på havnen i Ærøskøbing og ved et hotel i Marstal. I Ærøskøbing afløser de Tesla-laderne, som blev forbudt, fordi det var kommunen der havde sat dem op.

Læs mere
Marstal-havnen frikendt for vandforurening - og Nettogrund skal ikke renses

Drikkevandet bliver ikke forurenet af nye og gamle aktiviteter på Marstal Havn. Det konkluderer en analyse fra ingeniørfirmaet Cowi som på opdrag fra Region Syddanmark har analyseret by- og havneområdet i Marstal.

Læs mere
Anlægger skov op mod solpark-området i Thorup

Der er nu kommet tilladelse til at plante 24.000 kvm skov op mod det område, som var planlagt til Thorup Solparken på det østlige Ærø. Der skal dog 200.000 kvm skov til, før en skovbyggelinie vil forhindre en fremtidig solpark.

Læs mere
Badehusene i Ærøskøbing skal reddes af ny kystsikring

Før var der op til 30 m fra badehusene til vandkanten, men nu er der helt ned til 8-10 m. Nu er godkendelsen kommet til at kystsikre badehusene i Ærøskøbing.

Læs mere
Genbrugsplads skal sælges, men kommunen får lov til at beholde affaldet

På fastlandet bliver det fremover et krav at virksomheder overtager affaldet fra boliger og erhverv. Men på Ærø kan kommunen fortsæt drive affaldshåndteringen. Dog skal genbrugspladsen i Tranderup sælges.

Læs mere
52 forurenede grunde, men lille risiko for grundvandet

Der er 52 forurenede grunde på Ærø. Heraf er det dog kun Marstal Gasværk-grunden og Renserigrunden i Kirkestræde i Marstal der udgør en større trussel mod grundvandet.

Læs mere
Regionen med forureningsundersøgelser i Ærøskøbing og ved Bregninge

Midt i det gamle Ærøskøbing går Region Syddanmark i 2022 i gang med at undersøge klorforurening. Og ved Bregninge skal et område med en tidligere maskinstation undersøges. Efter undersøgelsen bliver det besluttet om forureningen skal graves op i de 2 byer.

Læs mere
Aktivist indtager Ærø Forsyning

Tendensen med, at aktivister opstiller og bliver valgt til bestyrelser i centrale selskaber i samfundet har også fundet vej til Ærø: Vand-aktivisten Agnete la Cour fik flest stemmer ved valget til bestyrelsen for Ærø Forsyning, som står for affald, drikkevand og spildevand på Ærø.

Læs mere
Ærøskøbing Fjernvarme vil udvide solparken

I et område vest for den nværende solpark i det sydlige Ærøskøbing vil fjernvarmeværket udvide med 152 solpaneler.

Læs mere
Ærø har ingen giftige brandøvelses-pladser

145 steder, hvor der har været brandøvelser, skal nu undersøges for stoffet PFOS. Ærø Kommune har oplyst, at der ikke er sådanne pladser på Ærø. Fluorstoffet PFOS er kommet i søgelyset, efter der er gjort store fund i køer, som har græsset tæt ved brandskolen i Korsør.

Læs mere
Mini-vådområde på 250.000 kvm anlægges på Ærø

Ærø får nu sit 1. minivådområde ved Dunkær sydvest for Marstal. Det dækker 250.000 kvm og selve anlægget bliver på 4.900 kvm. Det er nu sendt i høring frem til den 20. oktober.

Læs mere
Staten på vej med opkøb af 455.000 kvm ved Stokkeby og Marstal

Staten vil opkøbe 1.2 millioner kvm land på Ærø, som skal omlægges til vådområder. Nu er de 3 første opkøb klar. Det er Landbrugsstyrelsen, som i praksis står for opkøbene.

Læs mere
Drikkevand på Ærø i problemer

I de sidste 5 år har 45 % af drikkevands-boringer på Ærø ligget over grænsen for tilladte sprøjtegifte - der er blevet undersøgt 31 boringer hvor der pumpes drikkevand op. Det dårrligste vand er i Marstal-området, men her bruges der kulfiltre som forbedrer kvaliteten.

Læs mere
2 Ærø-områder har risiko for oversvømmelse

Området omkring færgehavnen i Marstal og Ærøskøbings østlige del er de eneste steder på Ærø hvor Kystdirektoratet vurderer der reelt er risiko for oversvømmelser. Det viser risiko-analysen Kystplanlægger for de kommende 20 år, 50 år og 100 år.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev