Miljø & Klima

Ærø: Eneste kommune der beskytter drikkevandet 100 %

Ærø er det eneste sted i landet hvor landmænd 100 % er gået med til at beskytte drikkevandet ved at oprette sprøjtefrie zoner. De såkaldte BoringsNære BeskyttelsesOmråder, BNBOer.

Læs mere
Marstal-, Store Rise- og Søby-området har for meget nitrat i drikkevandet

Nitrat i vandet kan give helbredsproblemer og nu er det kortlagt hvor der er for meget nitrat. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser (GEUS).  

Læs mere
Stormfloden på Ærø koster 50 millioner til veje, havne og diger

240.000 millioner kr skulle Danmark betale hvis landet havde de samme stormflodsskader som Ærø har fået. Her står kommunen med en regning på 50 millioner kr til udbedringer - den samlede årlige skat på Ærø er 250 millioner kr.

Læs mere
Iltsvind forsvandt med stormfloden, kun slemt mellem Ærø og Als

Stormfloden havde en positiv effekt på iltsvindet i havet omkring Danmark, fordi der var så meget turbulens og frisk vand blev blæst ind. I den nyeste iltsvindsanalyse er det kun slemt mellem Ærø og Als.

Læs mere
Elbusser til Ærø - Jesper Bus kan få 10 års-kontrakt

Fra 1. januar kan der gives 10 års kontrakter på elbusser på Ærø, da Folketinget kommer med en lov, der skal give Jesper Bus og andre incitament til at købe elbusser.

Læs mere
Naturskaderådet: Der var stormflod på Ærø og der gives erstatning

Naturskaderådet har afgjort hvor der var stormflod den 20.-21. oktober og Ærø er omfattet.

Læs mere
Solpark udvides i det østlige Ærøskøbing

Ærøskøbings Fjernvarmes område med solpaneler skal udvides så det fuldt ud kan dække sommerens varmebehov. Der skal opføres 1.500 kvm solpaneler i erhvervsområdet ved rundkørslen til Marstal. Desuden skal der opføres en 3.000 kubikmeter varmetank til afløsning af en lille tank på 500 kubikmeter.

Læs mere
Ingen sol og vind på Ærø i de kommende energiparker

Efter de fejlslagne projekter i Thorup ved Store Rise og på de lavbundede områder syd og øst for Ærø, så bliver øen ikke en del af de kommende sol- og vindparker. Det fremgår af regeringens nye forslag til bæredygtig energi. 

Læs mere
Dødt vand på sydsiden af Ærø, ved Søby og ned til Ærøskøbing - godt vand i Marstal

Det Sydfynske Øhav med Ærø er et af de hårdest iltsvindsramte i Danmark. Der er godt vand i den østlige del af Ærø omkring Marstal, mens det står slemt til vest for Ærøskøbing, op til Søby og ned langs sydkysten.   

Læs mere
Ærøs affald halter - ny 2032-model skal gøre det bedre

Frem til den 17. november er den nye affaldsplan for Ærø frem til 2032 i høring. Det er et lovkrav, at der skal udarbejdes 12-årige affaldsplaner, hvor der også kigges på, om man har nået de tidligere mål. Her halter Ærø efter. 

Læs mere
Ærø: 6 nye vindmøller og 10-dobling af solpaneler på Ærø

Selvforsyning med el vil kræve en fordobling af Ærøs årlige vindproduktion og en 10-dobling af solcelleproduktion i takt med at elforbuget vokser kraftig på Ærø med elbiler, elfærger og varmepumper. Men dertil kommer, at ved ekstrem-hændelser skal der ínstalleres endnu mere sol og vind.

Læs mere
160.000 kvm skov ved Søbygaard rejses for 2,4 milioner

Naturstyrelsen har ekstraordinært godkendt at ville investere 1,1 million i 160.000 kvm ny skov på Ærø og efterfølgende at stå for driften af skoven som fredskov  - normalt går styrelsen ikke ind i så små projekter. 

Læs mere
8,7 km på Ærø skal omlægges frem til 2027

Miljøministeriet har nu fremlagt sine vandplaner frem til 2027. For Ærø betyder det, at 4 områder skal udvikles.

Læs mere
Danmarks første kommune når målet for beskyttelse af drikkevand - Ærø

Ærø er den første kommune i landet til at opfylde Folketingets målsætning om en målrettet drikkevandsbeskyttelse: 700.000 kvm er nu "fredet".

Læs mere
Andel: Vi opgiver vindmøllepark syd for Ærø

Energiselsakbets Andels planer om en vindmøllepark syd for Ærø er nu endelig opgivet. Årsagen er Folketingets beslutning om at droppe den såkaldte Åben-Dør-ordning, hvor energiselskaber selv kunne udvælge og investere i områder til havvindparker. I stedet er der udlagt få store områder vest for Jylland, nord for Sjælland og over mod Bornholm.

Læs mere
Fjernvarmeplan for Søby og Ærø klar i starten af 2024

I juli-augst går teknisk forvaltning igang med at udarbejde en fjernvarmeplan for Ærø, som Folketinget har pålagt alle kommuner at gennemføre. Varmeplanen forventes klar i begyndelse af 2024.

Læs mere
Se hvordan Ærø rammes af Danmarks nye Havplan - positivt og negativt

Et enigt folketing har vedtaget en ny havplan, som skal sikre staten en stor luns af indtægterne fra de nye havvindparker og samtidigt forbedre miljøet. En del af initiativerne har betydning for Ærø, her er en kort gennemgang.

Læs mere
Forbud mod landbrugsdrift ved vandboringer - Ærø skal være pilotprojekt for Danmark

Næste år vil der komme et lovkrav om forbud mod brug af sprøjtemidler ved drikkevandsboringer, hvis det ikke er lykkedes at få en frivillig aftale med jordejerne. Ærø har som en af de eneste kommuner indgået aftaler med de fleste.

Læs mere
Befolkningen på Ærø er nu igen under 6.000

Flugten fra storbyerne under coronaen er slut og det mærkes også på Ærø, hvor tilstrømningen toppede i juni 2022: Ærø nåede op på 6.083 personer. 

Læs mere
Ærø er sat på bænken i ny milliard-aftale om vindmøller

Energiselskabet Andel har planer om 2-3 havvindparker syd og øst for Ærø, men med den nye gigantplan for udbygningen af havvindmøller er øens nye guldminer sat på midlertidig pause.

Læs mere
Vindmøller kan opføres i Olde Mark, Kattemose, Vejsnæs, Leby Kobbel eller Birkemose

De 5 bedste områder på Ærø til opførelse af vindmølleparker er nu udpeget af rådgivningsfirmaet Urland, som havde fået opgaven af Ærø Kommune. Formålet var at udpege vindmølleområder med henblik på opfyldelse af Ærøs Klimaplan.

Læs mere
Bregninge, Vindeballe, Rise og Marstal udpeget til solcelleparker

Der er nu udpeget de 4 områder hvor det vil være oplagt at opføre solcelleparker for at opfylde Ærøs Klimaplan. Rådgiverfirmaet Urland har på opdrag af Ærø Kommune fundet de 4 bedste områder til placering af solcelleanlæg.

Læs mere
Ærø: Ingen nye giftstoffer i drikkevandet

Miljøstyrelsen har for 4. år i træk udført masse-screening for pesticidstoffer i grundvand i forbindelse med Tillægsaftale til Aftale om Pesticidstrategi.

Læs mere
Ny statsgaranti på lån til varmepumper på Ærø

Folketinget har vedtaget en ny lov om statsgaranti på lån til udskiftning af oliefyr i landdistriktsområder uden fjernvarme, altså det meste af Ærø udenfor byområderne Marstal, Ærøskøbing og Rise.

Læs mere
Flere penge til udskiftning af Ærøs 720 oliefyr

Folketinget har indgået aftale om ekstra 112 millioner kr til at hjælpe husstande af med oliefyr og gasfyr, og 88 millioner til at hjælpe fjernvarmeselskaber med udrulningen af fjernvarme.

Læs mere
Dyrere at køre varer til Ærø - 1,30 kr per km

Det bliver dyrere at køre varer til Ærø, da lastbiler skal betale 1,3 kr per km fra 2025. I første omgang er det kun de større over 12 tons, men fra 2027 bliver det også varebiler over 3,5 tons. Afgiften svarer til en stigning på 3-4 kr per liter diesel, ifølge Dansk Industri.

Læs mere
Giver 2,1 millioner til rent drikkevand på Ærø - topper Danmark

3 vandselskaber får 2,1 millioner kr til at sikre rent drikkevand på Ærø, mens 1 vandselskab kom for sent da puljen allerede var opbrugt.

Læs mere
Udenfor: Nye skraldespande på hele Ærø

Den 1. april 2023 træder den nye affaldsordning i kraft. Det betyder derfor, at de nuværende skraldespande ved blandt andet busstoppesteder fjernes. I stedet sætter Ærø Kommune 30 til 40 sorteringsstationer op på hele Ærø, hvor det er muligt at aflevere sit skrald.

Læs mere
Vindmøllepark vest for Ærø på vej - OK fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen af Lillebælt Syd Havvindmøllepark, som ligger 21 km vest for golfbanen på Ærøs spids. Her skal stilles 23 havvindmøller op.

Læs mere
Ærøfonden i top med tilskud til energiprojekt

Ærøfonden fik det næsthøjeste tilskud til et nyt energifællesskab på Ærø. Det viser en ny oversigt fra Energistyrelsen

Læs mere
112 milliarder for at tilslutte vindmøller og sol til elnet - Ærøs chance

En ny analyse fra rådgivningsvirksomheden Rambøll viser der er behov for investeringer i elnettet på 112 milliarder kr frem mod 2040. Det er for stort et beløb og derfor vil Folketinget have investeringerne i vind og sol til at ligge tættere ved forbrugsstederne, altså større byer, elfærger og store fabrikker. Eller Tyskland.

Læs mere
Vindmøllepark til 5 milliarder til Ærø - 1 milliard udbydes til ærøboere

4 km fra kysten i Bregninge vil energiselskabet Andel opføre en havvindmøllepark. Den skal opføres på det lavbundede område Voderup Flak.

Læs mere
Statslån på 150.000 kr til udskiftning af oliefyr på Ærø

Fra den 1. april kommer der statsgaranterede lån til at udskifte oliefyr i de boliger på Ærø, der ikke kan få fjernvarme. Loven er på vej igennem systemet i Folketinget.

Læs mere
Nu er der 598 km diger på Ærø - vækst på 134 km

Siden 2019 har Ole Falkentorp fra Ærø Museum travet øen igennem for at finde alle diger. Der var i forvejen 481 km jord- og stendiger på Ærø, men 17 km er forsvundet, til gengæld er der opdaget 134 km.

Læs mere
Anlægger 160.000 kvm skov med kunst ved Skovby og Leby

Turist- og erhvervsforeningen har indgået en betinget købssaftale med 2 landmænd om køb af 160.000 kvm landbrugsjord ved Skovby-Leby for 1,8 millioner. Det skal nu omlægges til en kunstskov.

Læs mere
Landmænd får 8-13 kr per kvm for sprøjtefrie områder ved vandboringer

- Der kommer 700.000 kvm boringsnære beskyttelses-områder på Ærø og der bliver udbetalt 6,7 millioner i erstatning til landmændene. Det vil give en udgift på 1.600 kr per husstand, fortalte natur- og planmedarbejder Kirsten Johansen på Grønt Råds møde.

Læs mere
Ærø får 1,2 millioner kvm urørt skov ved Rise

Det er nu besluttet at Gråsten Nor-området i det østlige Ærø skal være urørt skov. I alt 1,2 millioner kvm i et spredt område øst for Rise bliver omfattet af den statslige Naturstyrelsens vedtagelse af urørt skov.

Læs mere
Miljøstyrelsen: Marstal, Ærøskøbing og Søby får penge fra drikkevandsfond

Især Agersø, Omø, Ærø og Langeland er blevet prioriteret af Miljøstyrelsens Drikkevandsfond: Det er svært at skaffe rent vand, hvis grundvandet bliver forurenet, fordi der ikke er nye indvindingsområder tæt på.

Læs mere
Bedre vand: Ålegræs ved Ærøskøbing og Marstal - stenrev på Sydsiden af Ærø

Det er planlagt at investere 3 millioner i ålegræs og stenrev ved Ærøs kyster for at forbedre vandkvaliteten og dyrelivet. Der er søgt om samlet 34 milllioner fra Velux-fonden til projekter i Lillebælt og det sydfynske øhav.

Læs mere
11 byer på Ærø har PFAS-grunde

PFAS-forurenede grunde findes på det meste af Ærø, men med koncentration i de 2 industribyer Marstal og Søby - Ærøskøbing er sluppet nådigt, fordi byen ikke havde nogen industriel udvikling efter Tyskland opgav øen efter krigen i 1864.

Læs mere
Ærøs landmænd får 7 millioner for at tage 700.000 kvm jord ud af drift

Der er nu indgået aftaler med en række landmænd på Ærø om at tage 700.000 kvm jord ud af normal drift. Formålet er at sikre områderne omkring Ærøs 30 vandboringer for nedsivning fra gødning og sprøjtning.

Læs mere
16 aftaler om stop for landbrugsdrift ved Ærøs vandboringer - Danmarks højeste

På Ærø er der indgået 75 % aftaler med landmændene, mens det for resten af Danmark kun er 5 %. Der er udlagt 22 områder ved vandboringer på Ærø, som skal tages ud af intensiv landbrugsdrift, for at undgå nedsivning af pesticider til grundvandet.  

Læs mere
Afslag på pilerensningsanlæg - ligger i Ærøs strandbeskyttelseszone

Omkring 1/4 af Ærø ligger i den 300 m strandbeskyttelseszone og det giver udfordringer, også når der sættes grønne initiativer igang - det er ikke kun betonhoteller og rigmandsvillaer der stoppes (den oprindelige tanke).

Læs mere
Ærø får tilskud til at igangsætte fjernvarme i Søby

Ærø Kommune har modtaget statstilskud til at planlægge fjernvarme i Søby og få oliefyrene på resten af øen væk. I Ærøskøbing, Marstal, Rise og Dunkær er der allerede fjernvarme.

Læs mere
Afslag på pilerensningsanlæg - ligger i strandbeskyttelseszonen

Omkring 1/4 af Ærø ligger i den 300 m strandbeskyttelseszone og det giver udfordringer, også når der sættes grønne initiativer igang - det er ikke kun betonhoteller og rigmandsvillaer der stoppes (den oprindelige tanke).

Læs mere
Ærøskøbing Fjernvarme vil bygge for 18 millioner

I den østlige udkant af Ærøskøbing vil fjernvarmeselskabet udvide. Prisen er 18 millioner i første omgang og siden skal der forventeligt investeres 8 millioner. 

Læs mere
Ærø topper nye energifællesskaber med 100 % og får topstøtte

Staten har afsat 16 millioner fra 2022-25 til lokale energifællesskaber og klimaomstilling. For større projekter gælder, at Energistyrelsen vurderer projekterne og Ærø kom ud med 100 point af 100 mulige.

Læs mere
Ærø udleder 50.000 tons CO2

Det er færgerne, køerne og grisene der står for 87 % af CO2-udledningerne på Ærø. Samlet afgav Ærø 50.000 tons CO2 hvilket er en stigning på 2 %, ifølge Ærø Energi- og Miljøkontor. 

Læs mere
108 m mole i Ommel stoppet - håbet er nu en frilandsby

Den nye 108 m mole i Strandbyens Havn i Ommel til 1,5 millioner er blevet stoppet.

Læs mere
Havørreder på Ærø skal være bæredygtige - og 350.000 mærkes i 2023

Ærø og Fyn er blevet et mekka for havørred, og derfor skald er trækkes flere turister til. Et omdrejningspunkt er Fyns Laksefisk, som dog har økonomiske udfordringer. Det vil de 10 kommuner der står bag Havørred Fyn løbende hole øje med for at sikre at den gode ørred-udvikling fortsætter.

Læs mere
160.000 kvm skov ved Skovby og Søbygaard på vej

Der er afsat 1,5 millioner fra kommunen til medfinansiering af  skovrejsnings-projekter - der skal plantes 500.000 kvm ny skov frem til 2050. Det første projek bliver på 160.000 kvm ved Skovby på det vestlige Ærø.  

Læs mere
2023-plan: Fjernvarme-projekt i Søby og Vestærø

Ærø Kommune har fået statstiskud til at sætte gang i en fjernvarmeplan for Søby og Vestærø.

Læs mere
Ingen PFAS-forurening i Ærøs drikkevand

- Alle vandværker på Ærø har kontrolleret drikkevandet for PFAS og de 4 stoffer med lav kravværdi PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS, siger adm. direktør Jesper T. Andersen fra Ærø Forsyning.

Læs mere
UNESCO kommer til Ærø på kontrolbesøg i 2023 om geopark

Ærø bliver en del af verdensarven når Geopark Sydfyn bliver godkendt af FN-organisationen for kultur UNESCO. Ansøgningen er lige nu hos UNESCO-sekretariatet i Paris.

Læs mere
Særordning med affald til Ærøskøbing og Marstals gamle huse

I de dele af Ærøskøbing og Marstal hvor det vil være svært at få 240 liters affaldsbeholdere ind bliver der en særordning hvor affald kun skal deles i 8 typer. Og det kan samles i særlige farvede sække.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev