Miljø & Klima

Ærøskøbing Fjernvarme vil bygge for 18 millioner

I den østlige udkant af Ærøskøbing vil fjernvarmeselskabet udvide med større tank, det nuværende solanlæg og ny varmepumpe. Prisen er 18 millioner i første omgang og siden skal der investeres 8 millioner. 

Læs mere
Ærø topper nye energifællesskaber med 100 % og får topstøtte

Staten har afsat 16 millioner fra 2022-25 til lokale energifællesskaber og klimaomstilling. For større projekter gælder, at Energistyrelsen vurderer projekterne og Ærø kom ud med 100 point af 100 mulige.

Læs mere
Ærø udleder 50.000 tons CO2

Det er færgerne, køerne og grisene der står for 87 % af CO2-udledningerne på Ærø. Samlet afgav Ærø 50.000 tons CO2 hvilket er en stigning på 2 %, ifølge Ærø Energi- og Miljøkontor. 

Læs mere
108 m mole i Ommel stoppet - håbet er nu en frilandsby

Den nye 108 m mole i Strandbyens Havn i Ommel til 1,5 millioner er blevet stoppet.

Læs mere
Havørreder på Ærø skal være bæredygtige - og 350.000 mærkes i 2023

Ærø og Fyn er blevet et mekka for havørred, og derfor skald er trækkes flere turister til. Et omdrejningspunkt er Fyns Laksefisk, som dog har økonomiske udfordringer. Det vil de 10 kommuner der står bag Havørred Fyn løbende hole øje med for at sikre at den gode ørred-udvikling fortsætter.

Læs mere
160.000 kvm skov ved Skovby og Søbygaard på vej

Der er afsat 1,5 millioner fra kommunen til medfinansiering af  skovrejsnings-projekter - der skal plantes 500.000 kvm ny skov frem til 2050. Det første projek bliver på 160.000 kvm ved Skovby på det vestlige Ærø.  

Læs mere
2023-plan: Fjernvarme-projekt i Søby og Vestærø

Ærø Kommune har fået statstiskud til at sætte gang i en fjernvarmeplan for Søby og Vestærø.

Læs mere
Ingen PFAS-forurening i Ærøs drikkevand

- Alle vandværker på Ærø har kontrolleret drikkevandet for PFAS og de 4 stoffer med lav kravværdi PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS, siger adm. direktør Jesper T. Andersen fra Ærø Forsyning.

Læs mere
UNESCO kommer til Ærø på kontrolbesøg i 2023 om geopark

Ærø bliver en del af verdensarven når Geopark Sydfyn bliver godkendt af FN-organisationen for kultur UNESCO. Ansøgningen er lige nu hos UNESCO-sekretariatet i Paris.

Læs mere
Særordning med affald til Ærøskøbing og Marstals gamle huse

I de dele af Ærøskøbing og Marstal hvor det vil være svært at få 240 liters affaldsbeholdere ind bliver der en særordning hvor affald kun skal deles i 8 typer. Og det kan samles i særlige farvede sække.

Læs mere
Hver husstand skal betale 1.200 ekstra for skraldespande

For en gennemsnitlig husstand vil prisen stige med 1.200 kr om året når det nye 10-delte skraldesystem starter - der skal betales fra 1. januar og i april kommer systemet i gang i praksis.

Læs mere
11.000 affaldsbeholdere står nu på Ærø og skal i brug 1. april

Fra den 1. april skal Ærø-boerne sortere deres affald i 10 forskellige dele. Til formålet er der kommet 11.000 affaldscontainere der kan rumme 240 l, som nu skal ud til Ærøs husstande. De store 370 liters containere kommer til december og 660 liters affaldscontainere leveres til februar.

Læs mere
Netto på Ærø vil konkurrere om billig strøm til elbiler

Der skal opsættes 2 elladere ved Netto i Ærøskøbing. De skal konkurrere på prisen med Ærøfondens ladestandere, som står ved tennisbanen i Ærøskøbing og ved feriecentret Marinaen - bare 100 m fra Netto.

Læs mere
1,2 millioner kvm mellem sommerhus-område og Ærøskøbing skal sættes under vand

Det 1,2 millioner kvm område Stokkeby Nor øst for sommerhus-området Borgnæs skal sættes under vand om sommeren for at give plads til flere dyr og planter. Det er planen for 2023.

Læs mere
Fund af PFAS-forurening i 5 boringer på Ærø - nye krav fra januar

Ud af de 97 vandboringer i Danmark hvor der er konstateret PFAS-forurening ligger de 5 i Marstal-området. Fra 1. januar kommer der nye regler for drikkevandet i Danmark, hvor der skal måles for PFAS-stoffer - til gengæld forsvinder 9 stoffer fra giftlisten, da de efterhånden er forsvundet.

Læs mere
31 områder på Ærø skal ændres med ny klimaplan

Ærøs klimaplan er nu blevet godkendt af det C40 netværket, som er et globalt netværk af storbyer, der vil lægge sig i selen for at gøre kloden bæredygtig. Kommuner kan tilslutte sig målsætningerne og Ærø er nu den 4. fynske kommune der har fået godkendt sin 31 punkts klimaplan.

Læs mere
Mærkning af alle havørreder på Ærø fra foråret 2023

Nu starter historiens største mærkningsforsøg af ørreder i Danmark. Fra foråret 2023 vil ALLE udsatte ørred-smolt på Ærø, Fyn og Langeland være mærket. De mærkede fisk skal i fremtiden fanges af lystfiskere og indgå i en dataindsamling, som vil give et klart billede af udsætningernes effekt.

Læs mere
Pesticider i drikkevandet - Ærø topper med 100 %

Ærø har som den eneste kommune pesticider i 100 % af alle drikkevandsboringer i de sidste 5 år. Halvdelen af boringerne overskrider grænseværdierne.

Læs mere
GEUS: Borgnæs, Vitsø, Kragnæs og Drejet forsvinder

4 områder på Ærø vil blive oversvømmet hvert 1-5 år viser et nyt studie fra GEUS, De Nationale Geologiske Undersøgelser: Det drejer sig om Drejet og  Kragnæs på det østlige Ærø, sommerhusområdet Borgnæs vest for Ærøskøbing og Vitsø-området ved Søby.

Læs mere
Søby Vandværk skal betale 1,6 millioner for jord - vandregninger stiger

Søby Vandværk skal betale cirka 1,6 millioner til de landmænd der får inddraget deres jord i de områder hvor der indvindes  drikkevand, BoringsNæreBeskyttelsesOmråder, BNBO. Beboerne på det vestlige Ærø skal samlet betale ekstra 250.000 kr om året. Det forventes, at vandregningen stiger med 3-400 kr årligt per bolig.

Læs mere
Projekt skal genoprette livet omkring Ærø

Det står skidt til under havoverfladen, og det gælder i særdeleshed omkring Ærø og Det Sydfynske Øhav. Derfor er Ærø og de sydfynske og sydjyske kommuner gået sammen om at genoprette livet på havbunden.

Læs mere
Varmepriser stiger med 40 % i Marstal og 0 i Ærøskøbing

Den folkelige modstand der stoppede solvarmeanlægget i Thorup betyder, at det østlige Ærø får markante fjernvarmestigninger, for Marstal og Rise Fjernvarme er afhængig af flis og træpiller, mens Ærøskøbing Fjernvarme klarer sig med halm og sol - hvor priserne er i ro.

Læs mere
Kommunalbestyrelsen vedtager ekspropriation af 650.000 kvm jord

Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget at ekspropriere 650.000 kvm landbrugsjord for at beskytte drikkevandet. Det sker ved såkaldt frivillig ekspropriation, for så bliver betalingen skattefri.

Læs mere
Lokal fond skal udvikle solparker og vindmøller på Ærø

Med en 1/2 million fra Ærø Kommune og forventeligt et tilsvarende beløb fra Energistyrelsen vil Ærøfonden nu sætte en borgerfællesskab i gang der skal stå for udbygningen af vindmøller og solparker på Ærø. Fonden bidrager selv med 250.000 kr.

Læs mere
10 PFAS-steder: Leby, Ærøskøbing, Marstal og Rise Mark

På Ærø er der fundet 10 PFAS-steder og heraf er allerede 1 fundet med større forurening end den fastsatte grænseværdi. 

Læs mere
Giver 1 million til Geo-festival på Ærø og Sydfyn

Region Syddanmark giver 1 million til en årlig festival i 2023 på Ærø og Syddanmark.

Læs mere
653 ejendomme på Ærø skal miljø-kontrolleres - og nyt forbud fra 1. juli

Frem til oktober vil en miljø-kontrollant vandre Ærø tyndt for at kontrollere de 12 millioner kvm beskyttet natur på Ærø - og for at se om der er kommet nye naturområder til der skal ind under Naturbeskyttelsesloven.

Læs mere
Vindmølleparken Ærø Syd udgår af de nye udbygningsplaner

Havvindmølleparken Ærø Syd i havet syd for Marstal er i en ny rapport fra Cowi ikke en del af udbygningen af havvind. Vejsnæs Flak-området blev reserveret til byggeri af en vindmøllepark i 2018, men fokus er nu på Bornholm, nord for Sjælland og vest for Jylland.

Læs mere
3.000 ærøboerne skal være medejere af nye vindmøller på Ærø

Halvdelen af Ærøs borgere skal være medejere i et nyt borger-energifællesskab, som øens store energi-operatør Ærøfonden vil oprette.

Læs mere
2,2 millioner til ålegræs, skov, cykler og klimamøder

Ærø vandt i 2021 EUs pris på 3,7 millioner som Europas mest energiansvarlige ø. En styregruppe har arbejdet med en række ideer, og foreslår nu at de første 2,2 millioner bruges til skov, ålegræs, cykler og møder.

Læs mere
Ærø-landmænd får 7 millioner i erstatning for omlægning ved drikkevandsboringer - eller 700.000 i leje

Inden året er gået skal 650.000 kvm jord på Ærø være omlagt for at beskytte drikkevandet. For landmændene vil det betyde økonomiske tab når arealer skal omlægges til fx græs. Kommunen har derfor den 18. maj vedtaget at erstatningen bliver skattefri. Det sker ved såkaldt frivillig ekspropriation.  

Læs mere
4 ud af 5 boringer i Søby-området har for meget ukrudtsmiddel i vandet

Ærø kommune vuderer, at kun 1 ud af 5 vandboringer for Søby Vandværk ligger på den rigtige side af grænseværdien for ukrudtsmidlet DPC,

Læs mere
Kommunen: Vandværker skal betale for beskyttelse af vandboringer

Udgangspunktet i lovgivningen er, at omkostningerne afholdes af kommunen som myndighed, skriver Miljøstyrelsen, men på Ærø er vandselskaberne pålagt at betale.  

Læs mere
Fjernvarme-anlæg til Bregninge, Søby og Vindeballe-Tranderup

Boligerne i det vestlige Ærø står for tur når fjernvarmen skal rulles længere ud. Det er kommunen der beslutter om Søby, Bregninge og Vindeballe-Tranderup skal have fjernvarme på baggrund af regeringens udmelding om at der skal turbo på udbygningen.

Læs mere
Ærø: Ny plan for biler og færger - 6 områder skal omlægges

23 % af CO2-udledningen på Ærø kommer fra færgerne og 16 % kommer fra bilerne der bruger øens 254 km asfaltveje. Der er nu 3.100 biler på Ærø, heraf er de 2.600 personbiler. Der er 37 el-biler og 56 hybridbiler på øen, så de nu samlet udgør 3,4 % af bilparken.

Læs mere
Ærø fastlægger 607 km diger, men staten gør op med planen

Den 15. april udløb Ærø Kommunes nye frist for husejere og landmænds indsigelser mod de 133 km nye diger der er blevet fundet frem på Ærø. Projektet er dog i modstrid med Kulturministeriets nye plan for diger, som blev sat i værk i december.

Læs mere
Alle skal sortere affald i 10 dele på Ærø - elektronisk kontrol

Det nye for ærøboere er, at der skal sorteres madaffald fra restaffaldet og at mælkekartonen fremadrettet kan sorteres som plast. Tekstilaffald er nedslidt tøj, sko, sengetøj og håndklæder, som ikke kan genbruges.

Læs mere
Ærø Kommune må nu sætte ladestandere op med tilskud

I januar sidste år fik Ærø Kommune besked om at sløjfe sine ladestandere til elbiler, fordi det var konkurrenceforvridende overfor private aktører. Nu er der vedtaget ny lov der opfordrer kommunen til at indgå i partnerskaber om flere ladestandere.

Læs mere
Sætter 45.000 ørreder ud 6 steder på Ærø - vagter skal redde dem

Der er nu sat 45.000 små ørreder ud i 6 områder på Ærø - 7.500 hver sted. For at sikre at de overlever skal frivillige skræmme fugle og sæler væk i de første dage.

Læs mere
Geopark åbner i 2024 på Ærø og Sydfyn

Det første synlige skridt til en geopark på Ærø bliver en udstilling på Søbygård, som åbner op til sommerferien, siger sekretariatschef Rasmus Elmquist Casper fra Geopark Det Sydfynske Øhav. 

Læs mere
Marstal får del af 65 millioner til nye hurtigladere

Der er nu givet penge til et hurtigladerprojekt i Marstal. Der er bevilget 65 millioner til 316 ladestandere rundt om i landet. Hvem der har fået pengene i Marstal er endnu uklart men pilen peger på OK.

Læs mere
Afvist i 1. omgang : 2 millioner til ny skov, ålegræs og pyrolyse-gas

Udvalget for Bæredygtig Energi anbefaler et cykelprojekt til 350.000, men afviser i første omgang de øvrige forslag.

Læs mere
Færre beskyttede natur-områder på Ærø

Miljøstyrelsen vil frasortere naturområder ved Vindeballe, Olde, Rise og Kragenæs. De skal ikke længere være under EUs Natura 2000-restriktioner, hvor sjældne planter, fugle, frøer og andre dyr skal beskyttes bedst muligt.

Læs mere
Brugsen anlægger jordvold af forurenet jord

Grunden hvor Brugsen er ved at bygge ny butik i Søby har vist sig at være lettere og stærkt forurenet. Derfor anlægges nu en vold mod syd med jorden - foreløbigt frem til 2027.

Læs mere
Regionen igangsætter undersøgelse af Søndergade og Kulebjergsvej i Ærøskøbing og Skovby

Region Syddanmark har i marts fremsendt endelig rapport om nye undersøgelser og oprensninger i 2022.

Læs mere
Ærø er gået fra bund til top 20 med ladestandere til elbiler

Ærø er nu nummer 11 af alle landets 98 kommuner hvad angår antallet af ladestandere til elbiler. Det er især turister og fritidshusejere der kører i elbiler på Ærø, mens de lokale fortsat kører i diesel- og benzinbiler.

Læs mere
Nye lavbundsprojekter på Ærø

Det bliver nu lettere at finde de områder på Ærø, der egner sig til lavbundsprojekter.

Læs mere
"Brandskums"-forurening fundet på Vest-Ærø

Ærø har fået melding om, at der i 9 ud af 10 prøver er fundet PFAS-forurening i Skydsbæk ved Leby. Det stammer fra den nedlagte losseplads i Leby som var i drift frem til 1985.

Læs mere
Dyr og vild natur får bedre forhold fra Ærøskøbing-Vindeballe til Marstal

Der er ikke så mange fugle, frøer og natur der skal beskyttes på det vestlige Ærø, men fra Ærøskøbing-Vindeballe og mod øst bliver der fremover større krav fra Miljøministeriet.

Læs mere
Hvad skal der ske med Ærøs søer og vandløb frem til 2027

Planerne for Ærøs søer og vandløb frem til 2027 bliver fastlagt i et nyt statsligt handlingsprogram. Den 4. marts diskuteres Ærø og det fynske område.

Læs mere
Fra januar får Ærø-boerne pligt til sortering af skrald i 10 versioner

- Efter planen skal husstande, institutioner og erhverv tage nye affaldsspande i brug i starten af 2023, siger Susanne Paluszewski-Hau, som er ny projektmedarbejder hos Ærø Affald, der er kommunens affalds-firma.

Læs mere
Testzone på Ærø-Sønderborg afvist

Ærø og Sønderborgs fælles forsøg på at blive testzone for energi er blevet afvist af Energistyrelsen.

Læs mere
Vil genoplive planer for vindmøller syd for Marstal

7 km syd for Ærø ligger Vejsnæs Flak, som oprindeligt blev udvalgt til havvindmøller. Bæredygtig Energi-udvalget skal nu vurdere om projektet skal forsøges sat i gang igen. 

Læs mere
24 sprøjtefrie områder ved vandboringer på vej på Ærø

Her i 2022 er det et lovkrav at områder omkring 24 vandboringer på Ærø bliver omlagt eller opkøbt, så der fremover ikke sprøjtes på områderne.

Læs mere
10 millioner skal sætte skub i 10 affaldsbunker på Ærø

Alle skal i løbet af i år sortere deres affald i 10 dele, så mest muligt kan genbruges. Derfor skal der nu indkøbes cirka 15.000 spande til Ærø og komprimerings-anlægget på Tranderup-genbrugsstationen skal ombygges.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev