Byg & Ejendom

Marstals storinvestor køber 2 nye boliger - nu 45 ejendomme

Hasse Kjærsgaard Larsen forsætter sine opkøb i Marstal-området og har nu 45 ejendomme. Det er primært boliger som lejes ud.

Læs mere
Pulje til nedrivning af forladte huse på Ærø - 100 millioner

Der afsættes nu 100 millioner til nedrivning af forladte eller forfaldne boliger i Danmark i 2024. Ærø fik i sommer 4 millioner til nedrivninger på Ærø og især i Marstal, men kan altså nu få ekstra penge.

Læs mere
Skurforbud i Ærøskøbing og måske i Marstal

Der er ikke regler for størrelsen af skure i Ærøskøbing og Marstal i lokalplanerne, som er de lokale byggelove. Kommunalbestyrelsen har nu besluttet i Ærøskøbing, at give lov til et skur i den ene ende af Smedegade, som er bygget, og et forbud mod et skur magen til i den anden ende. 

Læs mere
Dropper koncerthal i det gamle Ærøskøbing

Byggeriet af en ny koncerthal bag den Gamle Købmandsgård på Torvet i Ærøskøbing bliver droppet. Det har ejerne Louise og Thomas Fischer meddelt kommunen.

Læs mere
Administration samles på rådhuset og ældre-sundhed i Rise

Kommunens administration skal nu samles på rådhuset, så der kommer direkte ledelse og en bedre udnyttelse af lokaler. Samtidig skal medarbejderne indenfor det store ældre- og sundhedsområde samles på den tidligere Rise Skole. Det er hovedtrækkene i en planlagt omlægning af kommunens brug af lokaler.

Læs mere
Også Marstal har problemer med skure

I det gamle Ærøskøbing må der opsættes 50 kvm skure på alle ejendomme, for der er ingen begrænsninger i lokalplanen, og så gælder Bygningsreglementet, som siger OK op til de 50 kvm. Det samme gælder også i det gamle Marstal.

Læs mere
Sådan må der bygges på Eriks Hale

Genopbygningen af de 20 badehuse på Eriks Hale i det sydlige Marstal skal følge de krav der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i 2019. De er dog ikke særlig udførlige, så det er ikke sikkert badehusene bliver magen til de gamle.

Læs mere
Hotel på torvet i Ærøskøbing til salg for 16,5 millioner

Hotel På Torvet i Ærøskøbing er sat til salg for 16,5 millioner kr af ejeren Gunnar Schmidt Hansen. Det er ejendomsmægleren Ekman der står for salget.

Læs mere
Ærø overvejer salg af 25 ejendomme i Marstal, Ærøskøbing og Store Rise

Kommunen har fået vurderet 25 af sine bygninger med henblik på sammenlægninger eller salg eller salg-tilbageleje. Arkitektfirmaet Arne Birk i Svendborg har nu leveret sin rapport om de 28.000 kvm ejendomme der er i spil.   

Læs mere
Forbud mod skure i Ærøskøbing - ny lokalplan skal stoppe dem

Kommunen vil nu nedlægge forbud mod skure i Ærøskøbing. Det sker efter der blev givet tilladelse til et nyt skur på Jomfruvejen ud mod Havneparken. Igennem årne har mange fået afslag i byen, men nu viser det sig, at det er tilladt at opføre skure i det gamle Ærøskøbing for Lokalplanen forbyder det ikke.

Læs mere
Positive overfor koncerthal i det gamle Ærøskøbing

Den nedrevne lagerbygning bag den gamle købmandsgård på Torvet i Ærøskøbing skal genopføres som koncerthal. Den er nu kommet et skridt nærmere, da Udvalget for det gamle Ærøskøbing "åbner op for at funktionen i bygningen (Læs: Koncerthal) bliver indgangssvinklen til udformningen af et fremtidigt projekt."

Læs mere
Kontroversielt udvalg fortsætter ulovlige beslutninger i Ærøskøbing

Udvalget for det gamle Ærøskøbing, som i praksis beslutter hvad der må renoveres eller bygges i byen, er igen ude på gyngende grund: Byens ejendomsmatador Ole Sækmose har bedt om tilladelse til at genopføre et skur, men det afvises fordi "der er foreslået nedlagt et §14 forbud".

Læs mere
Hasse Larsen fortsætter opkøb i Marstal - 40 ejendomme

Hasse Larsen er nu oppe på 40 ejendomme i Marstal og øen Birkholm, efter købet af Havnegade 2 i Marstal for 650.000 kroner. 

Læs mere
Alle må bygge 50 kvm skure i Ærøskøbing

Udvalget for det gamle Ærøskøbing har givet tilladelse til at opføre et sort skur på Jomfruvejen, mens andre af ukendt årsager får nej fra udvalget. Men faktisk må alle opføre skure, for lokalplanen giver tilladelse og Byggeloven giver lov til 50 kvm skure.

Læs mere
Stormøde: Udvikling af Marstals havn og Ærøskøbings butikker og p-pladser

Onsdag den 4. oktober kl 19 afholdes der borgermøde om de nye bymidter i Marstal og Ærøskøbing. Der forventes ikke de store protester i Ærøskøbing, mens bymidtens udvidelse ned til Marstal-færgen har været et kampområde, siden Netto fortalte, at de gerne ville bygge.

Læs mere
4 millioner til nedrivning af Marstal-huse og på Ærø

Staten kommer nu med penge til nedrivning af forfaldne huse i bymidten af Marstal. Desuden er der afsat penge til bortskaffelse af forfaldne boliger på hele Ærø. I alt er der 4 millioner kr.

Læs mere
Nye skure på Jomfruvejen i Ærøskøbing får afslag - kollega fik ja

Reglerne for byggeri i det gamle Ærøskøbing er stramme, men på en lang række områder er der ikke regler. Hvad der er blevet godkendt eller forbudt har ligget i et Ærøskøbing-udvalg med en række behjertede borgere.

Læs mere
Bygger koncerthal til 500 gæster i det gamle Ærøskøbing

Den Gamle Købmandsgaard på Torvet i Ærøskøbing skal nu udvides med en bagbygning til koncerter, bryllupper og cafégæster. Der bliver plads til 500 stående koncertgæster.

Læs mere
Salg af fritidshjemsbygning i Peter Skramsgade i Marstal

Den tidligere fritidshjemsbygning, SFOen, sættes nu til salg af Ærø Kommune med en mindstepris på 1,8 millioner kr

Læs mere
Land-ejendomme på Ærø kan nu sælges som fritidsboliger

Er din ejendom på Ærø under 50.000 kvm vil boligmomentet blive anset for at vægte tungere end landbrugselementet. Derfor vil de af Vurderingsstyrelsen blive sat til at være ejerboliger. Med Ærøs nye flexbolig-ordning kan landejendommene under 50.000 kvm nu sælges som fritidsboliger (flexboliger).

Læs mere
Ny lov: OK til Sommerlyst i Marstal - og andre Ærø-bygninger kan også udvikles

Stopklodsen for restaurant og badehotellet Sommerlyst i Marstal bliver nu fjernet med en ny lov, som træder i kraft den 1. januar 2024. 

Læs mere
Øen Birkholm får lov til at bygge - restriktive regler blødes op

Det er i praksis umuligt at få lov til at bygge i den 300 m strandbeskyttelseszone som omfatter hovedparten af Danmarks kyster - for sommerhusområder er grænsen på 100 m. Derfor har Danmarks små øer meget få udviklingsmuligheder, men det ændres med en tilpasning af Planloven, som skal træde i kraft 1. januar 2024.

Læs mere
13.000 kvm parkeringsplads i Ærøskøbing

Der har været planer om at bygge flere hundrede parkeringsplader på havnen i Ærøskøbing, men nu er planen en 13.000 kvm parkeringsplads i den sydvestlige del af det gamle Ærøskøbing langs omfartsvejen Vestre Allé og Vråvejen. Projektet skal i høring hen over sommeren.

Læs mere
Nu udvides byen ned til Marstal Havn

Byen i Marstal er allerede flyttet ned på havnen med caféer, butikker og museum. Nu skal der vedtages et tillæg til kommuneplanen der formelt gør dele af havneområdet til en del af byen - det vil også muliggøre, at der kommer større butikker på havnen (Læs: Fx en Netto).

Læs mere
Her er de 4 løsninger for fritidsboliger i Ærøskøbing

Hvis de 200 boliger i det gamle Ærøskøbing, der bruges som fritidshuse, skal ændre status til helårshuse skal de efter Byggeloven gennemgå en total energirenovering, da det er en anvendelses-ændring. Men Social- og Boligstyrelsen udtaler, at der er en kattelem for at undgå det. 

Læs mere
Forslag til nye ladestandere i Ærøskøbing og Marstal

Ladestandere til elbiler er ikke verdens kønneste, derfor har Slots- og Kulturstyrelsen fået udarbejdet en rapport, der peger på løsninger ved fredede bygninger og i historiske miljøer.

Læs mere
Ærø får 4 millioner til at rive huse ned

Ærø har fået 4 millioner til at rive elendige huse ned, for at undgå at de forslumrer et helt område. I alt er der uddelt 206 millioner kr til 53 kommuner, som har problemer med forladte huse.

Læs mere
De 20 største jordbesiddere ejer 40 % af Ærø

De største jordbesiddere har hovedsageligt deres ejendomme på den østlige del af Ærø og det er primært landbrugere, men Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Naturfond ejer samlet 2,5 millioner kvm. Ærø er på 88 millioner kvm.

Læs mere
Ærøs største investor køber el-bygning i Marstal

Marstal og Ærøs største investor Hasse Larsen har købt Ærø Elforsynings bygning på Skolevej 11 i det nordlige Marstal for 1,1 millioner. Sælger er Ærø Kommune.

Læs mere
23. februar: Lysprojekt til 12,8 millioner godkendes

Ærøs gadelamper skal udskiftes til en pris af 12,8 millioner for en totalrenovering eller udskiftning af de 1.494 lamper.

Læs mere
Louis Poulsen lamper sættes op på hele Ærø i 2023-2024

Ærø bliver den første kommune der indgår et samlet samarbejde med high class-lampefirmaet Lois Poulsen. I alt investeres 12,8 millioner i nye lamper.

Læs mere
Ærø Vin køber den gamle brugs i Søby

Det tyske par Guido og Silvia Weihermüller, der også ejer Ærø Vin, har købt den gamle brugs i Søby.

Læs mere
Søg støtte til Ærø-arrangementer om bygningskultur

Frem til den 15. marts kan alle søge 25.000 kr per arrangement der sætter fokus på den lokale bygnings- og landskabskultur på Ærø. Det er Realdania-fonden og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, som igangsætter Samlingskraft med det formål at få flere til at samles.

Læs mere
Aggershøj får tilladelse til 10 værelser - nye toner

Det gamle sømandsenke-hjem Aggershøj i det nordvestlige Marstal har fået lov til at igangsætte 1. fase af udviklingen af ejendommen: Der er givet tilladelse til 10 dobbeltværelser.

Læs mere
Sælger skolevej for mindst 950.000 - der kan bygges 1.500 kvm

Ærø Kommune udbyder nu Skolevej 11 i det nordlige Marstal. Ejendommen rummer 433 kvm på en 3.000 kvm grund.

Læs mere
Internationalt konsortium køber Arnfeldt Hotel for 10 millioner

Den tyske investor Mathias Bösselmann har sammen med dansk-fransk par købt Arnfeldt Hotel i Ærøskøbing for 10 millioner kr.

Læs mere
Søby Camping på 9.500 kvm solgt

Sælger af Søby Camping er ejendomsinvestoren Janus Hansen fra Langeskov på Fyn, som i 2013 købte campingpladsen for 325.000 kr. Køberen overtager pladsen den 1. januar.

Læs mere
Ærøs næststørste investor: Sækmose ejer 32 ejendomme, heraf 24 i Ærøskøbing

Entreprenøren og møbelhandleren Ole Sækmose er Ærøskøbings største investor med 24 ejendomme, men har også 6 ejendomme i Marstal og 2 i Borgnæs.

Læs mere
Ærøs største investor med 3 nye boligkøb i Marstal - har nu 33 ejendomme

Her i starten af oktober er Enighedsstræde 1 i Marstal overtaget for 2.2 millioner, Ny Møllergade 13 er købt for 1,2 millioner og Havnegade 26 for 2,2 millioner kr. 

Læs mere
Jørbæk-ejere: Vi vil ikke acceptere stop for Søby-sommerhuse

Ifølge kommunens nye støjrapport for det planlagte sommerhusområde ved Søby, så måtte kommunen slet ikke lægge det ud til sommerhuse, fordi støjen fra den kommende Søby Havn bliver for stor. Ejerne af de 25 Jørbæk-grunde Ole Steen og Helle Kanaris er uenige og skriver:

Læs mere
Sommerhus-område i Søby rammes af støjforbud - forvaltning overså undersøgelse

Den nu afgåede tekniske direktør Kirsten Johansen fik ikke undersøgt om der måtte bygges sommerhuse på Jørbæk-grunden når den ligger så tæt ved Søby Værft og Søby Havn. En ny Rambøll-rapport afviser, at det er muligt at få tilladelse til at bygge de 25 sommerhuse.

Læs mere
Søby Skole solgt for 1,5 millioner

Søby Skole skal nu omdannes til boliger for Søby Værfts medarbejdere. Søby Værft har købt skolen for 1,5 millioner af enken efter murermester Per Lohals.

Læs mere
Køber omklædningspavillon for 1,7 millioner - nybyg vil koste 10 millioner

Hjemmeplejens omklædning flytter om bag rådhuset inden 1. november, for da bliver deres nuværende faciliteter inddraget i forbindelse med ombygningen af det nedlagte plejehjem Gilleballehus ved havnen i Ærøskøbing. 

Læs mere
Hasse Larsen med nyt opkøb i Marstal - ejer nu 31 ejendomme

Hver måned har sit nye opkøb af den københavnske investor Hasse Larsen, som fokuserer sine Ærø investeringer i Marstal og på Birkholm.

Læs mere
Byggeri bliver tilladt ved Ærøs landsbyer, Sommerlyst kan få lov

For Ærø er det den største udvidelse af mulighederne som et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om. Aftalen gør det muligt at udvikle Ærøs landsbyer: Fremover kan der bygges i kanterne af landsbyerne med boliger og turistfaciliteter.

Læs mere
Kommunen: Nej til originale vinduer i Ærøskøbing-huse - brug dem fra 2005

Selvom der direkte står i lokalplanen for det gamle Ærøskøbing, at "nye vinduer og døre skal fremstå som de oprindelige (da bygningen blev opført)", så har ejeren af Jomfruvejen 2 nu fået endeligt afslag.

Læs mere
Ærøs største investor med nyt køb i Marstal - har 30 ejendomme

Den københavnske investor Hasse Kjærsgaard Larsen føjer her i maj et nyt hus til sin store Marstal-portefølje: Søvænget 6 i den nordlige del af byen blev overtaget den 15. maj for 1,4 millioner. I april blev Færgestræde 35 købt.

Læs mere
Skjuler ændring af Ærøskøbing-lov der gør forvaltning enerådende

Hidtil har borgerne kunne regne med lokalplanen for Ærøskøbing, men det bliver nu ændret ved en tilføjelse til en helt anden lokalplan.

Læs mere
Sælger Gæstgiveri Bregninge for 2,8 milllioner

Det succesrige Gæstgiveriet i Bregninge i det vestlige Ærø er sat til salg for 2,8 millioner. Gæstgiveriet havde sidste år 1.200 overnatninger.

Læs mere
Kirsten Johansen administrerer efter loven, så det er forkert når ÆD skriver det modsatte

Ærø kommunes kommunaldirektør Allan Filtenborg anholder, at Ærø Dagblad citerer teknisk direktør Kirsten Johansen for at sige: " Vi påtænker at lave lokalplanen for det gamle Ærøskøbing om og derfor administrerer vi efter de kommende ændringer". 

Læs mere
660.000 krs nedrivning i den Gl. Købmandsgård presser Ærø Whisky

I 2018 betalte kommunen 660.000 for nedrivningen af en bagbygning i Den Gl. Købmandsgård i Ærøskøbing. Forudsætningen var dog, at materialerne blev gemt og bygningen genopført senest i 2029.

Læs mere
Misbrug af lokalplan mod Creutz Hjørne

Boghandelen Creutz Hjørne i Vestergade-Søndergade i Ærøskøbing fik afvist sin ansøgning om at isætte en oprindelig dør i butikken. Bevaringsudvalgets begrundelse er dog i direkte modstrid med lokalplanen for Ærøskøbing.

Læs mere
Ventetiden for byggesager stiger 20 % på Ærø

Det tager nu 65 dage at få en byggetilladelse på Ærø - året før tog det 54 dage. Ærø har den 36. længste ventetid af landets 98 kommuner.

Læs mere
Forbud mod butiksdør i Creutz hjørne

Der har oprindeligt været en butiksdør i boghandelen Creutz Hjørne i Ærøskøbing, men den må ikke sættes i igen. Det har bevaringsudvalget for det gamle Ærøskøbing besluttet.

Læs mere
Forbud mod shelters i Ærøskøbing

Efter et længere sagsforløb er det nu besluttet, at der ikke må sættes shelters op i den del af Ærøskøbing der er omfattet af lokalplanen for det gamle Ærøskøbing. Også selvom det ligger i udkanten mod syd hvor bygninger ikke er bevaringsværdige.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev