Ferie & Turisme

Afslag på flexbolig i Ærøskøbing

Der er endnu ikke kommet en afklaring på fritidsbrug af helårsboliger i det gamle Ærøskøbing. En af overvejelserne har været muligheden for at give en flex-boligtilladelse - som giver mulighed for både at bruge huset som fritidsbolig og som helårsbolig.

Læs mere
Skipper Park i Marstal ønsker fyrtårn

Ærøs eneste turistattraktion der er målrettet børn, Skipper Park i Marstal, søger nu igen om tilladelse til et 12,5 m fyrtårn, hvorfra en rutschebane skal bringe gæsterne ned.

Læs mere
Marstal: 88 nye ferielejligheder og boliger uden bopælspligt

I de nye turistpolitiske kommuneplaner, som nu skal i høring lægges der op til at der kan bygges 88 ferielejligheder og boliger uden bopælspligt, som tilknyttes det succesrige Ærø Hotel i det syd-vestlige Marstal.

Læs mere
Danserestaurant og Hotel Sommerlyst skrives nu ind i ny plan

Sommerlyst i det nordlige Marstal venter stadig på en forsøgstillaelse fra staten til at blive et oplevelsescenter igen. Kystdirektoratet har stoppet projektet, fordi det ligger ineden for den restriktive Strandbeskyttelseszone. Omkring 25 % af Ærø er omfattet af strandbeskyttelseszonen.

Læs mere
25 sommerhuse i Jørbæk ved Søby får grønt lys

De planlagte 25 sommerhuse ved Søby kan se frem til at få tilladelse til juni, eller senest henover sommeren, ifølge Ærø Dagblads oplysninger. Projektet har været sat på pause, fordi området støjmæssigt lå for tæt på Søby Værft. Kontrolmyndigheden i Svendborg vil nedsætte værftets støj-tilladelse.

Læs mere
Markant fald i besøgende - Ærøskøbing ramt

Der kom 6 % færre gæster og 10 % færre biler til Ærø frem til 1. marts 2024. Det viser nye tal fra Ærøfærgerne, der sejler til Søby og Ærøskøbing.

Læs mere
Ærø får 10 millioner til sommerbilletter på færger - ialt 30 millioner

Det direkte statstilskud til at nedsætte billetpriserne til Ærø er på 20 millioner, nu kommer der ekstra lidt over 10 millioner kr, så der i alt kommer 30 millioner kr. Pengene administreres af det kommunele Ærøfærgerne, som giver et beløb videre til den private Marstal-færge.

Læs mere
Sommerlyst i Marstal kæmper om 6 tilladelser mod 16 andre

Det gamle hotel og danserestaurant Sommerlyst er nu i opløbsfasen om at få tilladelse. Ejendommen ligger indenfor den restriktive strandbeskyttelses-zone, så hvis det skal have lov til at genopstå, så skal man vinde en af de 6 tilladelser, som ligger for forsøgsordningen for kyst- ognaturturisme 2024. 

Læs mere
Ærø bliver en del af ny turismeplan

En ny turismeplan for Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner skal forløse Geopark Det Sydfynske Øhavs turismepotentiale. Den bliver en del af en fælles indsats for Fyns-området for at øge turismen frem til 2030.

Læs mere
34.000 flere overnatninger på Ærø - rekordvækst

Der er 20 % flere overnattende turister på Ærø nu end der var for 5 år siden, hvor coronaen endnu ikke eksisterede. Det er markant flere end Fyn som helhed hvor væksten kun var på 6 % i samme periode.

Læs mere
Ærøskøbing Camping skal sælges

- Vi har opsagt kontrakten med vores medejer Lars Thye, da den er blevet misligholdt. Ærøskøbing Camping skal nu vurderes af 2 ejendomsmæglere, hvorefter vi vil købe Thye ud af campingpladsen, siger Carsten L. Schmidt.

Læs mere
Ærøs 5 strande er i top

Generelt er badevandskvaliteten på Ærø god og overholder de gældende EU-regler, ifølge Spildevandsplan 2023 - 2027 for Ærø.

Læs mere
Turismen har kun skabt 78 arbejdspladser på Ærø

I Ærøs selvforståelse strømmer folk til øen og lægger store penge og skaber mange arbejdspladser. Men virkeligheden er lidt anderledes - få penge og arbejdspladser.

Læs mere
Nye hytter på Ærøskøbing Camping på pause til 2025

Det bliver først i 2025 at der kommer nye hytter på Ærøskøbing Camping. Der ligger skitser til hytterne og et udkast til lokalplan, men ejerne skal først afklare byggeprocessen, før kommunen kan give grønt lys.

Læs mere
Gågade i Ærøskøbing udvides til 4 måneder

Det er planen, at det gamle Ærøskøbing skal være gågade i påsken og fra 1. juni til 31. august og igen til julemarkeder og andre begivenheder. I alt 4 måneder om året.

Læs mere
Politisk uro halverer boligsalg på Ærø - kun 104 solgte

Konflikten omkring fritidsboliger i Ærøskøbing er slået voldsomt igennem på boligsalget på Ærø Det er næsten halveret viser nye tal  . Rekordsalget var i 2021 med 192 solgte enheder på Ærø,mens det i 2023 er faldet til bare 104 boliger.  

Læs mere
Derfor overlever Ærø - 29 % boliger bruges som fritidshuse

Ærø har 4,700 boliger og heraf er 29 % fritidsboliger, mens 71 % er beboede hele året. Og det er pudsigt nok fritidsboligerne der får øen til at overleve, selvom Kommunalbestyrelsen fører en hård kamp for at udryde dem, ikke mindst i Ærøskøbing.

Læs mere
Sommergågade i Ærøskøbing - en succes - forslag om hele året

Sommeren 2023 var første sæson med de nye pullerter rundt om det gamle Ærøskøbing, der stopper for biltrafik fra 10-23, for beboere dog kun fra 12-17.

Læs mere
41.000 lystbåde på Ærø

Selvom sommeren var ualmindelig regnfuld, så fortsætter væksten i lystbådehavnene i Søby, Marstal og Ærøskøbing, i år dog kun med symbolske 2 %. Der kom knap 41.000 lystbåde til øen. Lidt usædvanligt tælles autocampere med, de holder dog på kajen.

Læs mere
Det betyder den nye udviklingslov for Ærø - bliver fri-ø

Med den nye udviklingslov, der er under vedtagelse i Folketinget, bliver det langt lettere at udvikle og bygge på Ærø. Forslaget har bred opbakning og har været gennem 1. behandling i Folketinget i starten af november.

Læs mere
Styring af autocampere på Ærø på vej

Det store vækstområde indenfor turismen er autocampere, hvilket også Ærø mærker markant. I udgangspunktet skal autocampere overnatte på en af øens 3 campingpladser, men i praksis overnatter langt den overvejende del på rastepladser, havnene, på strandene og i vejkanter.

Læs mere
Ny lov vil give lov til minicamping-pladser på Ærø

En ny lov er på vej der vil give tilladelse til minicampingpladser med 8 luksustelte, såkaldt glamping.  

Læs mere
Hotel på torvet i Ærøskøbing til salg for 16,5 millioner

Hotel På Torvet i Ærøskøbing er sat til salg for 16,5 millioner kr af ejeren Gunnar Schmidt Hansen. Det er ejendomsmægleren Ekman der står for salget.

Læs mere
Udryddelsen af fritidsboliger i Ærøskøbing i høring til 27. november

Udryddelsen af fritidsboliger i Ærøskøbing er nu sendt i høring frem til den 27. november. Herefter vedtager kommunalbestyrelsen i december-januar, at der kun må være helårsbeboelse i den gamle del af Ærøskøbing.

Læs mere
Støjvold i Søby skal redde 25 sommerhuse

Der bliver ikke bygget 25 sommerhuse i Jørbæk i det sydlige Søby, hvis ikke værftet nedsætter sin støjgrænse eller der anlægges en støjvold.

Læs mere
Badeanstalten i Marstal skal nu godkendes juridisk

Der er indsamlet et mililonbeløb til sauna- og badebro-projektet Søens Folk i det sydlige Marstal ved badehusene på Eriks Hale. Nu skal det juridiske på plads i form af en lokalplan og en kommuneplan-ramme.

Læs mere
Ingen sover på Ærø - ligger på under det halve af andre øer

Ærø har for mange 1-dagsturister og for få overnattende. Det viser en opgørelse fra Indenrigsministeriet, der har analyseret færgepriser og udviklingen i turisme og erhverv.

Læs mere
Marstal-færgen og turismen på Ærø vil vokse kraftigt i 2024

Efter en elendig sommer for turismen på Ærø med indtægtsfald på 20 %, så bliver 2024 et guldrandet år for øen.

Læs mere
Turismen falder 20 % på Ærø

Turistsæsonen har været meget dårlig på Ærø i år: Antallet af lystbåde er faldet med 15-20 % i juni-august, og der er også langt færre biler og turister med færgerne - en del er vejrets skyld, men der er også lokale problemer.

Læs mere
Det nye hotel Sommerlyst i Marstal

Badehotel og danserestaurant Sommerlyst i Marstal bliver en del af den nye Planstrategi for Ærø, som skal vedtages i januar 2024.

Læs mere
Krav om helårsboliger i Ærøskøbing i høring

Efter kommunalbestyrelsen i juni omgjorde sin beslutning fra januar om at slå en streg i sandet og acceptere den nuværende brug af Ærøskøbing huse, så sendes helårskravet nu i høring.

Læs mere
26 % arbejder på Ærø - i Danmark er 42 % i arbejde

42 % af befolkningen i Danmark arbejder, mens det tilsvarende tal for Ærø kun er 26 %. Det er ikke lykkes at skaffe flere arbejdspladser på øen siden opturen startede for 5-6 år siden.

Læs mere
Ny lov: OK til Sommerlyst i Marstal - og andre Ærø-bygninger kan også udvikles

Stopklodsen for restaurant og badehotellet Sommerlyst i Marstal bliver nu fjernet med en ny lov, som træder i kraft den 1. januar 2024. 

Læs mere
Ærø indfører flexboliger

Det er nu besluttet, at flexbolig-ordningen indføres på Ærø. Det betyder, at helårsboliger må bruges som fritidshuse. Dog bliver der begrænsninger for især Marstal og Ærøskøbing.

Læs mere
Stop for fritidshuse i Ærøskøbing - helårspligt genindføres

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at husene i det gamle Ærøskøbing ikke må bruges til fritidsbrug. Der er 450 boliger i Ærøskøbing og heraf anvendes cirka halvdelen som fritidshuse.  

Læs mere
Her er de 4 løsninger for fritidsboliger i Ærøskøbing

Hvis de 200 boliger i det gamle Ærøskøbing, der bruges som fritidshuse, skal ændre status til helårshuse skal de efter Byggeloven gennemgå en total energirenovering, da det er en anvendelses-ændring. Men Social- og Boligstyrelsen udtaler, at der er en kattelem for at undgå det. 

Læs mere
Lovligt at give tilladelse til fritidsboliger i Ærøskøbing - advokat informerer skævt

Uroen om boligerne i det gamle Ærøskøbing fortsætter. Flere af politikerne er usikre på, om det vil være lovligt at give tilladelse til, at de nuværende ejere fortsat kan bruge deres huse som fritidsboliger.   

Læs mere
Langeland løser Ærøskøbings problemer med fritidshuse

Med en enkel sætning har Langeland løst de juridiske problemer med fritidsboliger i det gamle Rudkøbing. Byen har helårspligt, men har ligesom Ærøskøbing et stort antal boliger der bruges som fritidshuse. Og regler og tilladelser til fritidsbrug har i praksis været noget rod, ligesom i det gamle Ærøskøbing. 

Læs mere
Ærø vil søge om tilladelse til hotel Sommerlyst i Marstal

Efter Kystdirektoratet i februar 2022 stoppede renoveringen af den gamle danseresturant Sommerlyst har der været arbejdet i det politiske på Christiansborg for at kunne give en tilladelse. Og nu kommer muligheden.

Læs mere
80.000 kvm ferieområde i Marstal

Det store 80.000 kvm ferieområde i det sydlige Marstal er rykket et skridt nærmere.

Læs mere
Fyrer direktøren for Søbygaard - stopper med omgående virkning

Søbygaard har været skueplads for mange dramaer igennem tiden, og senest stoppede Ærø Museum den 1. januar. Og nu er den nye direktør Michael Wallberg Sørensen blevet fyret og fritstillet.

Læs mere
59 huse kan bruges og sælges som fritidsboliger i Ærøskøbing - forbud på vej

Det viser sig nu, at 59 huse i det gamle Ærøskøbing har lov til at bruges som fritidshuse. De 51 ligger i den vestlige del og 8 ligger i den østlige del.

Læs mere
Autocampere vil helst bo udenfor Ærøs 3 campingpladser

På AutoCamperRådets årsmøde var et centralt punkt det stigende antal autocampere i det danske sommerlandskab.

Læs mere
Badebro i Marstal har indsamlet 2,5 millioner og 2,5 millioner på vej

Der skal bruges 5 millioner til det store badebro-projekt Søens Folk i det sydlige Marstal og nu er halvdelen samlet ind. Og det resterende beløb er på vej fra flere fonde.

Læs mere
Glamping på Ærø - forbudt hvis der er toiletter

Det bliver stadig mere populært på Ærø at lave luksustelte, såkaldt glamping (Læs: glamour og camping), til udlejning. Reglerne har været uklare om man måtte det på landet, men nu har Planklagenævnet taget sin vurdering: OK hvis der ikke er vand og toiletter.

Læs mere
Søby Camping bliver dobbelt så stor - 74 enheder

Tom Jakobsen og Inge Märcher, der har købt Søby Camping, får nu tilladelse til at bygge 14 feriehytter og får desuden plads til 59 campingvogne, autocampere og telte. Plus 1 bestyrerbolig.

Læs mere
Marstal Søfartsmuseum arver 1 million

Søfartsmuseet i Marstal har igen fået en større arv, denne gang på 1 million kr.

Læs mere
Advokat i gang med at lovliggøre fritidshuse og helårshuse i Ærøskøbing

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar, at husejerne i det gamle Ærøskøbing må fortsætte med den nuværende anvendelse, hvad enten det er som helårsbolig eller fritidsbolig. Codex-advokater skal nu "bistå kommunen med en juridisk vurdering af mulighederne for at lovliggøre de faktiske anvendelser af alle ejendomme i Ærøskøbing".

Læs mere
Ærø Kommune skal søge for Sommerlyst - byggeri i 2024

Til efteråret bliver der ændret i planloven, så strandhotellet Sommerlyst i Marstal kan få sin tilladelse i 2024. Det fremgår af et svar fra minister for landdistriker Louise Schack Elholm. I gennem mange år har det været forbudt at indrette nye ting i overflødige bygninger indenfor den 300 meters strandbeskyttelses-zone.

Læs mere
Ny lov: 17 boliger på Ærøs campingpladser

Her i februar vedtager Folketinget en ny lov, der giver tilladelse til at bruge Ærøs 3 campingpladser til vinterbolig. På Ærøskøbing Camping giver det mulighed for 11 boliger, på Marstal Camping 4 boliger og på Søby Camping 2 boliger. Det kan enten være hytter eller campingvogne.

Læs mere
Sommerlyst-sagen op igen i Folketinget

Ministeren for landdistriker skal nu svare på hvor langt sagen med Sommerlyst i det nordlige Marstal er kommet.

Læs mere
Kystdirektoratet: OK til det forbudte badehus i Marstal efter 23 år

Det forbudte badehus nr 5 på Eriks Hale i Marstal kan nu genopføres, efter Kystdirektoratet har givet grønt lys. Dermed er der sat punktum for den daværende tekniske direktørs årelange kamp mod familien Folmer, der endte i en retssag, som teknisk forvaltning tabte.

Læs mere
Bøvlet med boliger i Ærøskøbing er foregået siden 1985

Siden 1985 har der været 3 lokalplaner for Ærøskøbing, som skulle forhindre fritidshuse: Lokalplan 9-9 fra 1985, Lokalplan 9-9A fra 2006 og Lokalplan 9-9B fra 2016. Men de er blevet underkendt igen og nu igen.

Læs mere
De nye 2023-krav for det gamle Ærøskøbing

De nye krav til det gamle Ærøskøbing er på vej i form af et 2023-tillæg til den fejlbehæftede lokalplan 9-9B. Fremover bliver det også tilladt med boliger i den centrale del af byen. Og de skal bruges til helårsbrug.

Læs mere
Kommunen må ikke administrere ulovligt, selvom den plejede at gøre det

Kommunen har i mange år givet grønt lys til at købe huse til fritidsbrug i Ærøskøbing efter devisen: Vi ved godt at det officielt skal være helårsbrug, men vi er bare glade for, at I vil investere her på øen, som er præget af afvikling.  

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev