Ferie & Turisme

Støjvold i Søby skal redde 25 sommerhuse

Der bliver ikke bygget 25 sommerhuse i Jørbæk i det sydlige Søby, hvis ikke værftet nedsætter sin støjgrænse eller der anlægges en støjvold.

Læs mere
Badeanstalten i Marstal skal nu godkendes juridisk

Der er indsamlet et mililonbeløb til sauna- og badebro-projektet Søens Folk i det sydlige Marstal ved badehusene på Eriks Hale. Nu skal det juridiske på plads i form af en lokalplan og en kommuneplan-ramme.

Læs mere
Ingen sover på Ærø - ligger på under det halve af andre øer

Ærø har for mange 1-dagsturister og for få overnattende. Det viser en opgørelse fra Indenrigsministeriet, der har analyseret færgepriser og udviklingen i turisme og erhverv.

Læs mere
Marstal-færgen og turismen på Ærø vil vokse kraftigt i 2024

Efter en elendig sommer for turismen på Ærø med indtægtsfald på 20 %, så bliver 2024 et guldrandet år for øen.

Læs mere
Turismen falder 20 % på Ærø

Turistsæsonen har været meget dårlig på Ærø i år: Antallet af lystbåde er faldet med 15-20 % i juni-august, og der er også langt færre biler og turister med færgerne - en del er vejrets skyld, men der er også lokale problemer.

Læs mere
Det nye hotel Sommerlyst i Marstal

Badehotel og danserestaurant Sommerlyst i Marstal bliver en del af den nye Planstrategi for Ærø, som skal vedtages i januar 2024.

Læs mere
Krav om helårsboliger i Ærøskøbing i høring

Efter kommunalbestyrelsen i juni omgjorde sin beslutning fra januar om at slå en streg i sandet og acceptere den nuværende brug af Ærøskøbing huse, så sendes helårskravet nu i høring.

Læs mere
26 % arbejder på Ærø - i Danmark er 42 % i arbejde

42 % af befolkningen i Danmark arbejder, mens det tilsvarende tal for Ærø kun er 26 %. Det er ikke lykkes at skaffe flere arbejdspladser på øen siden opturen startede for 5-6 år siden.

Læs mere
Ny lov: OK til Sommerlyst i Marstal - og andre Ærø-bygninger kan også udvikles

Stopklodsen for restaurant og badehotellet Sommerlyst i Marstal bliver nu fjernet med en ny lov, som træder i kraft den 1. januar 2024. 

Læs mere
Ærø indfører flexboliger

Det er nu besluttet, at flexbolig-ordningen indføres på Ærø. Det betyder, at helårsboliger må bruges som fritidshuse. Dog bliver der begrænsninger for især Marstal og Ærøskøbing.

Læs mere
Stop for fritidshuse i Ærøskøbing - helårspligt genindføres

Kommunalbestyrelsen har nu besluttet, at husene i det gamle Ærøskøbing ikke må bruges til fritidsbrug. Der er 450 boliger i Ærøskøbing og heraf anvendes cirka halvdelen som fritidshuse.  

Læs mere
Her er de 4 løsninger for fritidsboliger i Ærøskøbing

Hvis de 200 boliger i det gamle Ærøskøbing, der bruges som fritidshuse, skal ændre status til helårshuse skal de efter Byggeloven gennemgå en total energirenovering, da det er en anvendelses-ændring. Men Social- og Boligstyrelsen udtaler, at der er en kattelem for at undgå det. 

Læs mere
Lovligt at give tilladelse til fritidsboliger i Ærøskøbing - advokat informerer skævt

Uroen om boligerne i det gamle Ærøskøbing fortsætter. Flere af politikerne er usikre på, om det vil være lovligt at give tilladelse til, at de nuværende ejere fortsat kan bruge deres huse som fritidsboliger.   

Læs mere
Langeland løser Ærøskøbings problemer med fritidshuse

Med en enkel sætning har Langeland løst de juridiske problemer med fritidsboliger i det gamle Rudkøbing. Byen har helårspligt, men har ligesom Ærøskøbing et stort antal boliger der bruges som fritidshuse. Og regler og tilladelser til fritidsbrug har i praksis været noget rod, ligesom i det gamle Ærøskøbing. 

Læs mere
Ærø vil søge om tilladelse til hotel Sommerlyst i Marstal

Efter Kystdirektoratet i februar 2022 stoppede renoveringen af den gamle danseresturant Sommerlyst har der været arbejdet i det politiske på Christiansborg for at kunne give en tilladelse. Og nu kommer muligheden.

Læs mere
80.000 kvm ferieområde i Marstal

Det store 80.000 kvm ferieområde i det sydlige Marstal er rykket et skridt nærmere.

Læs mere
Fyrer direktøren for Søbygaard - stopper med omgående virkning

Søbygaard har været skueplads for mange dramaer igennem tiden, og senest stoppede Ærø Museum den 1. januar. Og nu er den nye direktør Michael Wallberg Sørensen blevet fyret og fritstillet.

Læs mere
59 huse kan bruges og sælges som fritidsboliger i Ærøskøbing - forbud på vej

Det viser sig nu, at 59 huse i det gamle Ærøskøbing har lov til at bruges som fritidshuse. De 51 ligger i den vestlige del og 8 ligger i den østlige del.

Læs mere
Autocampere vil helst bo udenfor Ærøs 3 campingpladser

På AutoCamperRådets årsmøde var et centralt punkt det stigende antal autocampere i det danske sommerlandskab.

Læs mere
Badebro i Marstal har indsamlet 2,5 millioner og 2,5 millioner på vej

Der skal bruges 5 millioner til det store badebro-projekt Søens Folk i det sydlige Marstal og nu er halvdelen samlet ind. Og det resterende beløb er på vej fra flere fonde.

Læs mere
Glamping på Ærø - forbudt hvis der er toiletter

Det bliver stadig mere populært på Ærø at lave luksustelte, såkaldt glamping (Læs: glamour og camping), til udlejning. Reglerne har været uklare om man måtte det på landet, men nu har Planklagenævnet taget sin vurdering: OK hvis der ikke er vand og toiletter.

Læs mere
Søby Camping bliver dobbelt så stor - 74 enheder

Tom Jakobsen og Inge Märcher, der har købt Søby Camping, får nu tilladelse til at bygge 14 feriehytter og får desuden plads til 59 campingvogne, autocampere og telte. Plus 1 bestyrerbolig.

Læs mere
Marstal Søfartsmuseum arver 1 million

Søfartsmuseet i Marstal har igen fået en større arv, denne gang på 1 million kr.

Læs mere
Advokat i gang med at lovliggøre fritidshuse og helårshuse i Ærøskøbing

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar, at husejerne i det gamle Ærøskøbing må fortsætte med den nuværende anvendelse, hvad enten det er som helårsbolig eller fritidsbolig. Codex-advokater skal nu "bistå kommunen med en juridisk vurdering af mulighederne for at lovliggøre de faktiske anvendelser af alle ejendomme i Ærøskøbing".

Læs mere
Ærø Kommune skal søge for Sommerlyst - byggeri i 2024

Til efteråret bliver der ændret i planloven, så strandhotellet Sommerlyst i Marstal kan få sin tilladelse i 2024. Det fremgår af et svar fra minister for landdistriker Louise Schack Elholm. I gennem mange år har det været forbudt at indrette nye ting i overflødige bygninger indenfor den 300 meters strandbeskyttelses-zone.

Læs mere
Ny lov: 17 boliger på Ærøs campingpladser

Her i februar vedtager Folketinget en ny lov, der giver tilladelse til at bruge Ærøs 3 campingpladser til vinterbolig. På Ærøskøbing Camping giver det mulighed for 11 boliger, på Marstal Camping 4 boliger og på Søby Camping 2 boliger. Det kan enten være hytter eller campingvogne.

Læs mere
Sommerlyst-sagen op igen i Folketinget

Ministeren for landdistriker skal nu svare på hvor langt sagen med Sommerlyst i det nordlige Marstal er kommet.

Læs mere
Kystdirektoratet: OK til det forbudte badehus i Marstal efter 23 år

Det forbudte badehus nr 5 på Eriks Hale i Marstal kan nu genopføres, efter Kystdirektoratet har givet grønt lys. Dermed er der sat punktum for den daværende tekniske direktørs årelange kamp mod familien Folmer, der endte i en retssag, som teknisk forvaltning tabte.

Læs mere
Bøvlet med boliger i Ærøskøbing er foregået siden 1985

Siden 1985 har der været 3 lokalplaner for Ærøskøbing, som skulle forhindre fritidshuse: Lokalplan 9-9 fra 1985, Lokalplan 9-9A fra 2006 og Lokalplan 9-9B fra 2016. Men de er blevet underkendt igen og nu igen.

Læs mere
De nye 2023-krav for det gamle Ærøskøbing

De nye krav til det gamle Ærøskøbing er på vej i form af et 2023-tillæg til den fejlbehæftede lokalplan 9-9B. Fremover bliver det også tilladt med boliger i den centrale del af byen. Og de skal bruges til helårsbrug.

Læs mere
Kommunen må ikke administrere ulovligt, selvom den plejede at gøre det

Kommunen har i mange år givet grønt lys til at købe huse til fritidsbrug i Ærøskøbing efter devisen: Vi ved godt at det officielt skal være helårsbrug, men vi er bare glade for, at I vil investere her på øen, som er præget af afvikling.  

Læs mere
Campingpladsen i Ærøskøbing skal udvikles

Campingpladsen i Ærøskøbing blev i 2021 solgt af kommunen med henblik på udvikling af det 33.000 kvm område i det vestlige Ærøskøbing. Området ligger i byzone og de 28.000 kvm ligger udenfor den ellers meget restriktive strandbeskyttelses-zone.

Læs mere
Märcher og Jakobsen køber Søby Camping - Ærøs 3 campingpladser solgt

Ejendomsinvestoren Janus Hansen har solgt Søby Camping for 1,1 million til Inge Märcher og Tom Jakobsen, der også ejer det tidligere Søby Forsamlingshus.

Læs mere
UNESCO kommer til Ærø på kontrolbesøg i 2023 om geopark

Ærø bliver en del af verdensarven når Geopark Sydfyn bliver godkendt af FN-organisationen for kultur UNESCO. Ansøgningen er lige nu hos UNESCO-sekretariatet i Paris.

Læs mere
Godkender fritidshus i det gamle Ærøskøbing

Den 1. husejer i Ærøskøbing har nu fået godkendelse som fritidshus. Siden september 2020 har kampen mellem teknisk forvaltning og 28 husejere i Ærøskøbing bølget frem og tilbage: Husejerne var blevet anmeldt for ikke at bo hele året i husene.

Læs mere
33.000 sejlere kom til Ærøskøbing og Marstal - og 7.000 til Søby

Sæsonen for de 2 kommunalt-drevne havne Ærøskøbing og Marstal har været rigtig fin med næsten 33.000 sejlere. Det er 4 % mere end i superåret 2021. For Søby er væksten 9 % og i alt kom der 40.000 sejlere til Ærø.

Læs mere
Mærkning af alle havørreder på Ærø fra foråret 2023

Nu starter historiens største mærkningsforsøg af ørreder i Danmark. Fra foråret 2023 vil ALLE udsatte ørred-smolt på Ærø, Fyn og Langeland være mærket. De mærkede fisk skal i fremtiden fanges af lystfiskere og indgå i en dataindsamling, som vil give et klart billede af udsætningernes effekt.

Læs mere
Jørbæk-ejere: Vi vil ikke acceptere stop for Søby-sommerhuse

Ifølge kommunens nye støjrapport for det planlagte sommerhusområde ved Søby, så måtte kommunen slet ikke lægge det ud til sommerhuse, fordi støjen fra den kommende Søby Havn bliver for stor. Ejerne af de 25 Jørbæk-grunde Ole Steen og Helle Kanaris er uenige og skriver:

Læs mere
Badeanstalt i Marstal har indsamlet 2,3 millioner

Men en ny donation fra Friluftsrådet på 750.000 kr nærmer en badeanstalt i det sydlige Marstal sig realisering. Bag projektet står foreningen Søens Folk, der er oprettet til formålet.

Læs mere
Sommerhus-område i Søby rammes af støjforbud - forvaltning overså undersøgelse

Den nu afgåede tekniske direktør Kirsten Johansen fik ikke undersøgt om der måtte bygges sommerhuse på Jørbæk-grunden når den ligger så tæt ved Søby Værft og Søby Havn. En ny Rambøll-rapport afviser, at det er muligt at få tilladelse til at bygge de 25 sommerhuse.

Læs mere
Ærø når 2.000 bryllupper i 2022

Ærø er ved at genvinde sin position som Danmarks bryllups-ø: I år bliver 2000 par viet på rådhuset i Ærøskøbing. Det er 50 % mere end sidste år hvor der var 1.392 bryllupper.

Læs mere
Visit Denmark: Turister bruger for få penge på Ærø

Udover naturen, som er gratis, så er der endnu for få attraktioner, luksus overnatningsmuligheder, high class restauranter og lækre butikker. Derfor bruger Ærøs mange turister alt for få penge, ifølge en opgørelse fra turistorganisationen Visit Denmark.

Læs mere
Helårsboliger til feriegæster på Ærø må udlejes 70 dage

Helårsboliger må udlejes til feriegæster 70 dage om året - dog kan Ærø kommune beslutte at give tilladelse til 100 dage. Det har kommunen dog ikke givet tilladelse til.

Læs mere
Glamping på Ærø - gerne uden toiletter

Planklagenævnet har afgjort 6 sager omkring glamping udenfor campingpladser. Glamping er luksus camping, men i afgørelserne betyder toiletter, vand og strøm at glamping er ulovligt i landdistrikter (Læs: 95 % af Ærø).

Læs mere
Påbud og politianmeldelser mod husejerne i Ærøskøbing trækkes tilbage

Vi trækker i dag de meddelte påbud tilbage. Det er ordene fra teknisk direktør Kirsten Johansen, efter kommunen har givet en række husejere i Ærøskøbing et påbud om at de ikke må bruge deres huse som fritidsbolig.

Læs mere
Giver 1 million til Geo-festival på Ærø og Sydfyn

Region Syddanmark giver 1 million til en årlig festival i 2023 på Ærø og Syddanmark.

Læs mere
For få turister på Ærø og for mange af de forkerte

Ærø har for mange 1-dagsturister, lystbåde, autocampere og campingvogne, for de bruger for få penge - og primært i Netto og Brugsen. Og i år er der for få turister i det hele taget.

Læs mere
Lars Holm Pedersens klage over naboens 25 sommerhuse i Søby afvises

Landmanden Lars Holm Pedersen er utilfreds over, at kommunen vil udlægge 2 grunde til sommerhuse i Søby. Det ene areal ejer Holm Petersen selv, mens det andet er solgt til Ole Steen og Helle Kanaris. For at stoppe dem havde Hom Petersen indklaget deres sommerhusprojekt for Planklagenævnet.

Læs mere
Ærøs overflødige stalde og stuehuse må bruges til ferieboliger

Hele Ærø ligger i kystnærhedszonen og derfor er der skrappe regler for udbygninger på landet og i landsbyer, men der er blevet åbnet op for at indrette op til 10 ferieboliger i overflødige stalde og stuehuse.

Læs mere
Lokalplan for 53 badehuse på Vestre strand udskudt

Mængden af opgaver i Teknisk Forvaltning er så stor, at den er blevet nødt til at udskyde flere lokalplaner. En af dem er lokalplanen for badehusene på Vestre strand i Ærøskøbing. Arbejdet med planen blev sat i gang for 3,5 år siden. 

Læs mere
Ærøskøbing lukkes af fra 30. juni-31. august

Der blokeres for indkørsel i den gamle del af Ærøskøbing fra kl 10-23. Det vil være gældende frem til 31. august. Formålet er at stoppe ferie-trafikanter i at køre ind i gaderne.

Læs mere
Byggeri bliver tilladt ved Ærøs landsbyer, Sommerlyst kan få lov

For Ærø er det den største udvidelse af mulighederne som et bredt flertal i Folketinget har indgået aftale om. Aftalen gør det muligt at udvikle Ærøs landsbyer: Fremover kan der bygges i kanterne af landsbyerne med boliger og turistfaciliteter.

Læs mere
Tysk sejler anmelder 26 tyskere for boligkøb på Ærø

Kampen mod danskere og tyskere der bruger deres huse til fritidsbrug skærpes. Senest med en tysk sejler, som har gennemsøgt tingbøgerne for at finde 26 tyskere der bruger deres Ærø-huse til fritid og ferier. Også kommunalbestyrelsesmedlem Jens Weiss har anmeldt 28 danske boligejere i Ærøskøbing for kun at bruge husene delvist.

Læs mere
Kampen om Ærøs toiletter - for få til mange turister

I takt med at især cyklister og vandrere kommer til Ærø stiger behovet for toiletter ved strandene rundt om på øen. Udgiften ligger på 300.000 for et toliet, da det er et lovkrav, at det skal være så stort, at det kan bruges af handicappede.

Læs mere
Pullerterne kommer - skal stoppe trafik i Ærøskøbing

Fra den 25. juni til 31. august vil der stå automatiske pullerter 5 steder i Ærøskøbing og stoppe turister og Ærøboere der ikke bor i den gamle bydel.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev