Ærø får 10 millioner til sommerbilletter på færger - ialt 30 millioner

Det direkte statstilskud til at nedsætte billetpriserne til Ærø er på 20 millioner, nu kommer der ekstra lidt over 10 millioner kr, så der i alt kommer 30 millioner kr. Pengene administreres af det kommunele Ærøfærgerne, som giver et beløb videre til den private Marstal-færge.

Læs mere
Derfor får Ærøs landmænd 5 øre i støtte per kvm

Det er mere bøvlet at drive landbrug på Ærø end på fastlandet, derfor gives der en særlig Ø-støtte på 5 øre per kvm, eller omregnet til 500 kr per hektar. Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har spurgt ind til (den lille) støtte.  

Læs mere
Ærøs boligpriser er faldet med 8 % på 15 år

De høje boligpriser på Ærø har været kraftigt omtalt, og brugt som en løftestang for at stoppe fritidshus-brugen. Men virkeligheden er anderledes: Sammenlignet med boligpriserne før finanskrisen indtraf for 15 år siden, så er Ærøs priser 8 % lavere nu end dengang. Det viser tal fra bankportalen MyBanker.

Læs mere
Sommerlyst i Marstal kæmper om 6 tilladelser mod 16 andre

Det gamle hotel og danserestaurant Sommerlyst er nu i opløbsfasen om at få tilladelse. Ejendommen ligger indenfor den restriktive strandbeskyttelses-zone, så hvis det skal have lov til at genopstå, så skal man vinde en af de 6 tilladelser som ligger for forsøgsordningen for kyst- ognaturturisme 2024. 

Læs mere
Ny naturplan for Ærø i høring frem til 25. april

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Natura 2000-handleplan for Ærø og det Sydfynske Øhav - den er nu i høring frem til 25. april, hvor borgere kan kommentere på planerne.

Læs mere
Ny sprøjtemiddel-lov skal presse resten af Danmark til Ærø-niveau

Ærø er fortsat den eneste kommune der har indgået alle aftaler om en beskyttelses-zone omkring drikkevandssboringer. På landsplan er det dog ikke gået godt, så nu kommer en ny lov der påbyder kommunerne at kræve beskyttelses-zoner - de skal nå Ærø-niveauet senest til december.

Læs mere
Ærø bliver en del af ny turismeplan

En ny turismeplan for Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner skal forløse Geopark Det Sydfynske Øhavs turismepotentiale. Den bliver en del af en fælles indsats for Fyns-området for at øge turismen frem til 2030.

Læs mere
Ærø og Fanø har færrest dårlige betalere

Mens 3,6 % af danskerne er reistreret som dårlige skylnere i RKI, så gælder det kun for 2,5 % af Ærø-boerne. Sammen med Fanø er de Syddanmarks bedste. Det viser en ny analyse fra Experian, der ejer RKI-registret, i gamle dage kendt som Riebers.

Læs mere
Del af Dejrø ud for Ærøskøbing er til salg

700 m fra Ærøskøbing ligger øen Dejrø, hvor en del nu er sat til salg. Hele øen er på 171.000 kvm. Der er fastsat en minimumspris på 12.000 kr, men der er allerede indkommet betydeligt større bud. Budfrist er 3. marts 2024.

Læs mere
34.000 flere overnatninger på Ærø - rekordvækst

Der er 20 % flere overnattende turister på Ærø nu end der var for 5 år siden, hvor coronaen endnu ikke eksisterede. Det er markant flere end Fyn som helhed hvor væksten kun var på 6 % i samme periode.

Læs mere
Ny undersøgelse: Der skabes nok drikkevand på Ærø

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. Men på Ærø er forbrug og nyt drikkevand i balance.

Læs mere
Overskud på 10 % i Søby Havn

Søby Havn har igen fremlagt et fornuftigt regnskab med en omsætning på 4 millioner og et overskud på 400.000 kr. Havnen er en selvejende institution, som har til formål at drive havnen både med lystbåde og erhverv.

Læs mere
Svendborg Havn udvides til de nye Ærøfærger

Planerne om at inddrage større arealer af Svendborg Havn til opmarch-pladser til bilerne til Ærø-færgerne er droppet. I stedet går Svendborg efter en forlængelse af færgehavnen.

Læs mere
Ærø Dagblad fylder 3 år - pæn succes

Ærø Dagblad har nu 11.000 læsere - det er opnået på 3 år på en ø med 6.000 indbyggere. Behovet for facts og analyse var tilstede - og læserne er både Ærø-boere, fraflyttere og turister. Hertil kommer rigtig mange politikere og ledere på landsplan, som interesserer sig for Udkantsdanmark - og en ø med bare 6.000 indbyggere, der gør det ganske godt.

Læs mere
4 områder udpeget til solparker - Leby, Bregninge-Vindeballe, Græsvænge og St. Rise

Her i 2024-25 vil det blive besluttet hvor Ærøs nye solparker skal opføres. Rådgivningsfirmaet Urland har for kommunen udpeget de områder hvor det er mest oplagt at placere dem.

Læs mere
Marstalfærgen omsætter 13 millioner og har 148.000 passagerer

I 2023 tog 148.000 med færgen som sejler mellem Marstal og Rudkøbing, svarende til 400 per dag. Der blev færget 47.000 personbiler og knap 3.000 varevogne, lastbiler og busser.  Da Marstal-færgen genåbnede i privat regi i december 2019 blev der samtidigt åbnet op for en kamp om tilskud og priser mellem det nye rederi og kommunens eget rederi Ærøfærgerne.

Læs mere
Marstal-museum: Rekord-omsætning på knap 6 millioner

Søfartsmuseet i Marstal forventer her i 2024 at komme op på knap 6 millioner i omsætning. Det er især tilskud fra fonde med 1,3 millioner, som skal skabe den rekordhøje omsætning.

Læs mere
Økonomichef bliver ny topchef for Ærøfærgerne

- Thomas Johannes Norrild er blevet konstitueret som transportdirektør med virkning fra 1. marts 2024, hvor Keld Møller stopper, siger kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg.  

Læs mere
Milliardær er medejer af Købmandsgården

Stifteren af en af verdens største kapitalfonde med virksomheder for 1.000 milliarder kr er Hardy McLain, som sammen med sin danske kone Helle bor på Ommelshoved, når de er i Danmark. Herhjemme er det kun blevet til et 45 % ejerskab af Den Gamle Købmandsgård i Ærøskøbing.

Læs mere
Forstander for Ærø Efterskole fyret - fremtid vurderes

Formanden for Ærø Efterskole Mogens Dalager Jensen er blevet afskediget af efterskolens bestyrelse. Dalager Jensen har sygemeldt sig siden 1. januar.

Læs mere
Sygefravær stiger - 9 millioner til vikarer - ny handleplan skal stoppe det

Kultur- og Socialudvalget udtrykker bekymring over det stigende sygefravær på ældre og sundheds-området og vil have udarbejdet en handleplan for at reducere sygefraværet. Der blev brugt lidt over 9 millioner på vikarer i 2023.

Læs mere
Gågaden i Ærøskøbing udvides alligevel ikke

Gågaderne i Ærøskøbing fastholdes i samme omfang som i 2023, altså fra starten af skolernes sommerferie i slut juni til den 31. august. Det vedtog et bredt flertal i teknikudvalget - det skal endeligt vedtages af kommunalbestyrelsen til marts. 

Læs mere
Sikker Ærø: 1 trafikdræbt og 55 kvæstede på 15 år

Der har de sidste 15 år været i alt 192 trafikuheld på Ærø, heraf har der været 56 med personskade, mens resten har været større eller mindre buler. Man skal helt tilbage til 2012 for at finde et dødsfald i traikken.

Læs mere
Ærøskøbing Camping skal sælges

- Vi har opsagt kontrakten med vores medejer Lars Thye, da den er blevet misligholdt. Ærøskøbing Camping skal nu vurderes af 2 ejendomsmæglere, hvorefter vi vil købe Thye ud af campingpladsen, siger Carsten L. Schmidt.

Læs mere
Lokalplanen for Ærøskøbing fungerer ikke - skal nyskrives i 2024-25

Loven for det gamle Ærøskøbing, lokalplanen, fungerer ikke, da dens paragraffer hovedsageligt er løse betragninger. Det har siden 2016 betydet, at et 6-mands udvalg har besluttet hvad der var lovligt og hvad der var ulovligt, uden at der var et retsgrundlag for det.

Læs mere
Topchef for Ærøfærgerne stopper

Keld Møller fratræder posten som transportdirektør i Ærø Kommune og i kommunens rederi Ærøfærgerne, der driver 4 færger. Keld Møller stopper allerede den 29. februar 2024. I Ærø Kommune arbejdes der på en ny plan for ledelsen af Ærøfærgerne. Planen meldes ud, når den er endeligt fastlagt.

Læs mere
6 forslag skal frisætte Ærø

Indenfor de næste par måneder afgøres grundlaget for Ærø og de andre ø-kommuner, når det Landdistriktpolitiske Udspil fremlægges af ministeren for byer og landdistrikter Morten Dahlin.

Læs mere
Varmeplan for Ærø færdig i efteråret 2024

Folketinget vil have udfaset olie og gas og har derfor pålagt kommunerne at lave en varmeplan, hvor især mulighederne for fjernvarme skal ind i billedet. Der gives 148 millioner i tilskud her i 2024, men det når Ærø ikke.

Læs mere
Trafikplan for Ærøs landsbyer på vej - og måske Marstal, Ærøskøbing og Søby

Der bliver nu sat skub i en trafikplan for Ærøs landsbyer og måske for Marstal og Ærøskøbing. Især fra Bregninges lokalråd har der de sidste 4-5 år været et pres for at få lavet vejbump eller andet der kan nedsætte farten.

Læs mere
Udskiftning af lys i Ærøskøbing og Marstal

I 2024 bliver lyset i Ærøskøbing og Marstal udskiftet. Der er afsat 13 millioner til at skifte vejlys over hele Ærø og udenfor de 2 hovedbyer er arbejdet næsten færdigt.

Læs mere
Her er 31 forslag til en bedre fremtid for Ærø

Konkurrencen fra storbyer er hård ved Ærø og andre landdistrikter. Derfor foreslår Landdistrikternes Fællesråd 31 forandringer der kan sætte gang i udviklingen igen.

Læs mere
Ærø får 2 millioner til nedrivning af forfaldne huse

Der kommer nu lidt over 2 millioner fra staten til nedrivning eller istandsættelse af forfaldne huse på Ærø. Kommunen skal selv skyde 40 % ind, så i praksis betyder det at der er 3,5 millioner til at arbejde med.

Læs mere
Ærø skal have 9 stenrev

Der skal anlægges 9 stenrev ved Ærø. Desuden skal der anlægges 5 stenrev op mod Svendborg og Faaborg kommuner.

Læs mere
Ærø får først stormflodspenge til efteråret - 8 millioner

Først til foråret kan Ærø søge om stormflodspenge, og vil efterfølgende få svar op til sommerferien. Ærø var en af de hårdest ramte kommuner den 20-21. oktober. I alt 27 kommuner skal det dele 125 millioner kr.

Læs mere
Trafikstyrelsen: Ærø kan beholde 72 millioner til nye el-færger

Det var en forudsætning for et statstilskud på 72 millioner til 2 nye elfærger, at Ærø købte dem som Standardfærger. Det var en pakke der var strikket sammen af det fælleskommunale Færgesekretariatet, Pension Danmark og Odense Marine Technology, OMT.

Læs mere
Svendborg: Ærø har et problem med sine nye færger

Den samlede kommunalbestyrelse i Svendborg er ikke begejstrede for det nye pladsbehov til Ærøs nye store el-færger. På et møde den 30. januar blev det vedtaget, at sende et brev til Ærø, hvor der står, at Svendborgs rekreative udvikling er vigtigst. Og at Ærø selv skal betale for en udvidelse af havneområdet.

Læs mere
Netto i Ærøskøbing skal udvides til 1.200 kvm

Netto i Ærøskøbing er så stor en succes, at butikken nu skal udvides med 200 kvm til i alt 1.200 kvm. Netto ligger på havnehjørnet på Vestre Allé 4 og blev opført i 2002.

Læs mere
Rekord: Ærøs dyreste bolig til salg for 10 millioner

På hjørnet af Sluttergyden og Vestergade i Ærøskøbing er øens dyreste hus nu kommet til salg for 10 millioner kr. Det er dermed den dyreste bolig nogensinde på Ærø.

Læs mere
Dropper Ærøs eneste boligbyggeri med 36 boliger

Det Ærøske Boligselskabs byggeri af 36 almene boliger i det sydlige Marstal på Ellenet droppes af økonomiske årsager. 

Læs mere
Elfærge fra Søby til Als sejler igen efter et 1/2 års pause

- Ellen er frigivet til sejlads, siger økonomichef Thomas Johannes Norrild fra det kommunale rederi Ærøfærgerne. Færgen har ligget stille siden juli, da en række batterier brændte sammen. De seneste måneder er gået med at finde årsagen og isætte bedre batterier. I alt er der brugt omkring 15 millioner kr i reparation og forbedringer.

Læs mere
Nu 9 grupper i Ærøs kommunalbestyrelse - Venstre taber mandat

Der var ikke meget Venstre-grundholdning i Iza Alfredsen og nu betyder det også farvel til partiet, som hun har repræsenteret i i Ærøs kommunalbestyrelse siden januar 2022.

Læs mere
Anmelder ulovlige vinduer og døre i Marstal

Der er begyndt at komme anmeldelser til kommunen om, at flere Marstals huse har fået vinduer og døre, som bryder med lokalplanen for det gamle Marstal.  

Læs mere
El-busser på Ærø udskydes til 2027

Jesper Bus får forlænget sin kontrakt med sine nuværende dieselbusser frem til sommeren 2027. Oprindeligt skulle nye el-busser køre fra foråret 2022, men der kunne ikke opnås enighed mellem kommunen og Jesper Bus.

Læs mere
Fyns Amts Avis og kampen mod Ærø Dagblad

Det er 3 år siden, at Ærø Dagblad startede på Ærø, og siden da har Fyns Amts Avis med jævne mellemrum forsøgt at få ÆD undergravet. Ikke ved at lave inspirerende journalistik, som overflødiggjorde ÆD, men ved at skrive grimt om redaktøren Carsten Lehrskov Schmidt.

Læs mere
43 % færre indbrud på Ærø - kun 4 sidste år

Ærø havde 4 indbrud sidste år, mens der på resten af Fyn var 1.175 indbrud. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, ifølge TVfyn.dk.

Læs mere
Nedslag i priserne på Ærøs boliger - uroen om helårs-fritidsboliger

I efteråret 2022 toppede boligpriserne på Ærø og nåede op på over 10.000 kr per kvm - med top i Æsrøkøbing hvor priserne var omkring det dobbelte, mens Marstal lå midt imellem.

Læs mere
Advokat-undersøgelse: Ærø kan ikke kræve plads til de nye færger i Svendborg

Ærø skal betale for ombygningen af Svendborg Havn når de nye elfærger sættes i drift. Og Svendborg er ikke forpligtet til at udvide til 95 parkeringspladser og et større kaj-område. Det fremgår af en notat fra advokatfirmaet Horten, som de 2 kommuner har fået udarbejdet.

Læs mere
90.000 timers fravær og sygdom i kommunen

Sygdom og fravær i Ærø kommune er steget markant - i sommer var forventningen at der ville være forfald i 80.000 timer. Men sygdom og fravær er vokst til 90.000 timer i 2023.

Læs mere
Privatisering af Park og Vej

Der er relativt mange ansatte i kommunens Park og Vej i forhold til opgaveløsningen. Derfor er kommunens ledelse gået i gang med at vurdere mulighederne for en privatisering.

Læs mere
Ærøs pendlere får fremover 2,47 kr pr. kilometer

Fra 2024 så stiger transportfradraget for Ærøs pendelere til 2,47 kr per kilometer - det er 11 % mere end nu. Lovforslaget er for øjeblikket på vej gennem Folketinget, men der er bred opbakning.

Læs mere
Gratis byggematerialer til Ærøs fredede huse

Slots- og kulturstyrelsen lukker sit depot af byggematerialer til fredede huse. Derfor gives matrerialerne væk gratis.

Læs mere
Foketinget: Åben høring om færgedrift til Ærø og øer

Alle er velkomne til at deltage i Folketingets åbne høring om færgedriften til de danske øer den 31. januar. 

Læs mere
Turbo på nye solparker og vindmøller på Ærø - klager skal afkortes

For at undgå forsinkelser på solcelle- og vindmølleprojekter fremsætter regeringen et nyt lovforslag, hvor klager fra Ærø-borgere skal være afvist eller godtaget på 6 måneder.  

Læs mere
Investerer 19 millioner i kloakker på Ærø

Frem til 2027 vil det kommunalt-ejede Ærø Vand renovere øens kloakker og rensningsanlæg. Det vil koste 19 millioner kr, ifølge den nye Spildevandsplan 2027, som er sendt i høring frem til den 19. marts.

Læs mere
Ærøs 5 strande er i top

Generelt er badevandskvaliteten på Ærø god og overholder de gældende EU-regler, ifølge Spildevandsplan 2023 - 2027 for Ærø.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev