Transportminister skal se om Ærøs færgemodel er lovlig

Transportminister Thomas Danielsen skal nu ind i sagen omkring Ærøs 4 kommunale færger og den private Marstal-færge ÆrøXpressen. Der er uenighed om, hvor stor en del af statstilskuddene til færgedrift der skal gå til Marstal-færgen - og om det overhovedet er lovligt at give støtte til et privat rederi, uden ruten har været i EU-udbud. 

Læs mere
Marstal Museum udvides ned i havnen - åbner 18. juni

Søfartsmuseet i Marstal vil udvikle et større område i havnen, som skal være en blanding af arbejdende værksted og udstilling. Den 18. juni kl 15 er der åbning af den første fase på Eriksens Plads.

Læs mere
1.246 Ærø-husejere får 26.000 kr tilbage

Vurderingsstyrelsen har nu sendt tilbgebetalings-forslag ud til 1/3 af Ærøs husejere. De skal i snit have 26.000 kr tilbage fordi de har betalt for meget i ejendomsskat siden 2011. Samlet kommer der i løbet af 2024-25 omkring 100 millioner tilbage til husejerne på Ærø.

Læs mere
Ærø Kommune: Vi overvåger ikke de rejsende på Ærøfærgerne

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg tilbageviser, at Ærø Kommune overvåger rejsende på de 4 kommunale færger. Kun i ganske få tilfælde er der indhentet oplysninger. Det vurderer kommunaldirektøren er tilladt, da færgerne ejes af kommunen.  

Læs mere
Advokat: Horten har ikke ret om Marstal-færgens tilskud

På baggrund af et notat fra advokatfirmaet Horten, har kommunen besluttet at opsige tilskudsaftalen med Marstal-færgen ÆrøXpressen. Her stod der, at aftalen var ulovlig fordi færgefarten Marstal-Rudkøbing ikke havde været i EU-udbud. Men nu modsiger et notat fra advokatfirmaet DreistStorgaard Advokater denne udlægning.

Læs mere
Rambøll: Skal lave plan for biler og cykler på Ærø

Det blev ingeniørfirmaet Rambøll som vandt opgaven om en trafiksikkerhedsplan for Ærø, hvor der skal komme løsninger for især trafikken i landsbyerne. 4 firmaer havde budt ind på opgaven.  

Læs mere
Fritidshuse bliver tilladt i Ærøskøbing - flexboliger indføres

Den langvarige strid om huse i Ærøskøbing, der bliver brugt som fritidsbolig, skal nu løses ved, at der bliver indført en fleksboligordning. Den kommer dog med begrænsninger. Ærø Dagblad gengiver her den nye plan.

Læs mere
De 2 nye færger flytter over til Netto

Det er planen at de 2 nye elfærger kommer til at lægge til foran Netto på et areal der er bygget ud i havnen. Der ahr været 3 scenarier i spil, men Ærøfærgerne og Tekniks forvaltning peger på den største, da den skaber bedre trafikafvikling og bedre byfunktioner ovre mod den gamle havn. 

Læs mere
Ærø: Danmarksdemokraterne vandt fulgt af SF og Socialdemokratiet

Ærø er fyldt med løsgængere og lokallister, men i fraværet af dem til EU-valget, blev Danmarksdemokraterne størst, fulgt af SF og Socialdemokratiet.

Læs mere
Skurkrigen i Ærøskøbing skal afløses af ny lokalplan

Den 10. juni skal udvalget for det gamle Ærøskøbing behandle et tillæg til Lokalplanen, som vil forbyde eller stærkt begrænse nye skure. Det kommer på baggrund af sagen om et nyt skur på Jomfruvejen, hvor det viste sig, at der ikke var regler for skure i det gamle Ærøskøbing.

Læs mere
Kampen om fyrtårnet og Skipper Park - lukker den

Den lille forlystesespark Skipper Park i Marstal har igen fået afslag på at opføre et fyrtårn på 12,5, som dels vil fungere som udsigtstårn og dels have en rutschebane. Ejerfamilien Nørgaard føler at kommunens tekniske udvalg er imod parken generelt og specifikt familien, som har en række primært turistrettede aktiviteter i Marstal.

Læs mere
EU giver 80 millioner til naturprojekter på Ærø og Fyn

Der er nu indsamlet 123 millioner kr til at udvikle naturområder på Ærø, Langeland og Fyn. EU er netop kommet med 80 millioner kr.

Læs mere
Høring: Turister skal kunne overnatte på Ærø - 300 nye ferieboliger

Turister der overnatter lægger 3 gange så mange penge på Ærø, som den store mængde turister der rejser til og fra samme dag. Det skal en række nye projekter afhjælpe fremgår det af turisme-delen i den nye Kommuneplan 2025-2037. Den skal nu i høring.

Læs mere
Revisor: Ærø Kommune har god pengekasse

Ærø Kommune tjener flere penge end forventet. Der er rosende ord fra revisionsfirmaet BDO, der har kontrolleret kommunens regnskab. 

Læs mere
Ærø Park og Vej: Nedlægges helt, delvist eller ikke - kun toiletrens

På Ærø er vedligeholdelsen af veje, parker, toiletter osv lagt i det kommunale Park & Vej, som beskæftiger 15 personer. Kommunalbestyrelsen har nu fået et notat om fordele og ulemper ved en udlicitering af opgaverne helt eller delvist.

Læs mere
Testanlæg for solceller i Rise

Ærø Borgerenergifællesskab har indgået en aftale med Rise Fjernvarme om et mindre testanlæg med solceller, som borgere og virksomheder kan investere i.

Læs mere
Nye solvarme-parker og vindmøller på vej på Ærø

Ærø Energi- og Miljøkontor undersøger i øjeblikket, hvad mulighederne er for opsætning af nye vindmøller og solvarmeparker på Ærø.

Læs mere
Anmeldelser af fritid: 9 sider med husejere på Ærø skal kontrolleres

9 sider med navne på husejere på Ærø  - ejerne skal nu undersøges for om de bruger deres hus som fritidsbolig. Det fremgår af en aktindsigt som Ærø Dagblad har fået stillet til rådighed. Der er 50 sider med anmeldelser. 

Læs mere
Får 600.000 i erstatning for snyd med udbud

Den nu tidligere vogmand Poul Düring Petersen får 600.000 kr i erstatning, fordi 3 store busselskaber fuskede med udbudsmaterialet, så det passede bestemte samarbejdspartnere. Det har Retten i Svendborg afgjort den 31. maj.

Læs mere
Færger videregiver husejeres billetkøb til Ærø Kommune

Ærøfærgerne vidergiver oplysninger om billetkøb til kommunen om rejsende er tit eller sjældent på øen. Altså om de benytter derses hus til helårs- eller fritidsbrug. Det fremgår af sagsakter, som er blevet tilsendt Ærø Dagblad.

Læs mere
466 boliger på Ærø flytter til Sydfyns Almene Boliger

Det Ærøske Boligselskab bliver fra 1. januar opløst som selvstændigt boligeselskab og vil fremover blive en del af Sydfyns Almene Boliger. 

Læs mere
Marstal-færge skal betale ulovlig støtte tilbage

Ifølge advokatfirmaet Horten, som har undersøgt de tilskud, som Marstalfærgen ÆrøXpressen har fået fra kommunen, så er tilskuddene ikke lovlige. Hvis det er korrekt, så skal Marstalfærgen betale de udbetalte millioner tilbage.

Læs mere
Kommunen opsiger aftale med Marstal-færgen

De statstilskud som Ærø kommune sender videre til den privat-ejede Marstal-færge, skulle have været i udbud, så alle kunne byde ind på færgefarten mellem Marstal og Rudkøbing. Det skriver advokatfirmaet Horten i et notat.

Læs mere
Her er advokat-vurderingen af Marstal-færge-aftaler

Ærø Kommune har bedt advokatfirmaet Horten vurdere, om tilskuddene til den private Marstal-færge ÆrøXpressen er lovlige. De er blevet givet uden at have været sendt i EU-udbud. Horten vurderer, at tilskuddene fra kommunen ikke er lovlige.  

Læs mere
Lokallisten Ærøs Fremtid lukker

Lokallisten Ærøs Fremtid har haft 1 medlem i Kommunalbestyrelsen i form at Bent Juul Sørensen, men han er skiftet til DanmarksDemokraterne. Derfor er planen nu at lukke lokallisten ned.

Læs mere
Arnfeldts og Fischer køber Fyns Amts Avis-bladhus i Ærøskøbing

Thomas Fischer har sammen med Katrine og Morten Arnfeldt købt Fyns Amts Avis bygning på havnen i Ærøskøbing. Bygningen blev sat til salg efter avisen lukkede sin redaktion på Ærø.

Læs mere
Motorfabrikken får 3 år mere

Den nye 2024-lokalplan for Marstal åbner op for butikker, cafeer og events ned til havnen, men den østlige side af Havnegade er ikke taget med, så derfor skal event-stedet Motorfabrikken hvert 3. år søge om dispensation for planloven.

Læs mere
Afslag på flexbolig i Ærøskøbing

Der er endnu ikke kommet en afklaring på fritidsbrug af helårsboliger i det gamle Ærøskøbing. En af overvejelserne har været muligheden for at give en flex-boligtilladelse - som giver mulighed for både at bruge huset som fritidsbolig og som helårsbolig.

Læs mere
Vinduer og døre i træ og alu skal pilles ned i Marstal

En rækkehuse i Marstal har sat vinduer og døre i der består af træ, men udvendigt af aluminium, for at mindske vedligehodelsen.  Teknisk udvalg har nu besluttet, at de skal fjernes, for de strider mod lokalplanen for den gamle del af Marstal.

Læs mere
Skipper Park i Marstal ønsker fyrtårn

Ærøs eneste turistattraktion der er målrettet børn, Skipper Park i Marstal, søger nu igen om tilladelse til et 12,5 m fyrtårn, hvorfra en rutschebane skal bringe gæsterne ned.

Læs mere
8 plejeboliger til 17 millioner på vej i Marstal

Ærø Kommune vil lukke Rise Plejehjem og i stedet  opføre 8 plejeboliger på Marstal Ældre Center. Formålet er, at samle ressourerne og dermed spare penge.

Læs mere
Marstal: 88 nye ferielejligheder og boliger uden bopælspligt

I de nye turistpolitiske kommuneplaner, som nu skal i høring lægges der op til at der kan bygges 88 ferielejligheder og boliger uden bopælspligt, som tilknyttes det succesrige Ærø Hotel i det syd-vestlige Marstal.

Læs mere
Danserestaurant og Hotel Sommerlyst skrives nu ind i ny plan

Sommerlyst i det nordlige Marstal venter stadig på en forsøgstillaelse fra staten til at blive et oplevelsescenter igen. Kystdirektoratet har stoppet projektet, fordi det ligger ineden for den restriktive Strandbeskyttelseszone. Omkring 25 % af Ærø er omfattet af strandbeskyttelseszonen.

Læs mere
Bygger dige på Birkholm

Øen Birkholm ved Marstal blev ramt af oversvømmelse mellem det indre og ydre dige. Det har medført et behov for renovering af det indre dige.

Læs mere
Museumsreform giver million til Marstals museum

Marstals søfartsmuseum får fremover 1/2 million ekstra i tilskud, som følge af den nye museumsreform, som et bredt flertal i Folketinget står bag. Kommunen plejer at komme med samme beløb.

Læs mere
Købte Vindeballe Kro for 600.000 kr

Bilforhandleren Torben Drostgaard fik hammerslag ved 600.000 på tvangsauktionen over Vindeballe Kro. De tidligere ejere havde opgivet at få god drift i kroen - og havde købt den af selvsamme Drostgaard.

Læs mere
Claus Skov og Hasse Larsen er stor-ejere i Marstal-færge

Marstal-færgen blev i sommeren 2023 reddet af en blanding af nye storaktionærer, billigere renter og omlægning af lån til en aktiepost i Marstal-rederiet.

Læs mere
Bygger ny stor havn i Ærøskøbing - for ellers kan færger ikke sejle

Der skal bygges en ny havn i Ærøskøbing, for at give plads til de 2 nye store færger. Det er den nye plan der præsenteres her til juni.

Læs mere
98 huse til salg på Ærø

Der er 4.700 boliger på Ærø og 98 er nu til salg, svarende til 2 % af alle huse. Antallet af huse stiger altid når foråret kommer, for det er her køberne får lyst til at købe nyt. 

Læs mere
Ærø: Kystsikring - Folketinget bevilger 150 millioner

Foketinget afsætter 150 millioner kr til kystsikring målrettet de steder, hvor risikoen er størst (Læs: Ærø).

Læs mere
Kongeparret besøger Ærø

Tirsdag den 20. august går Kongen og Dronningen i land på Ærø som led i det årlige sensommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

Læs mere
Grund til 36 boliger i Marstal til salg for 3 millioner

- Vi har købt grunden for 650.000 kr, men har haft store udgifter til at udvikle arealet, så vi ser gerne, at vi får 3 millioner, så vi ikke taber på projektet, siger daglig leder af Det Ærøske Boligselskab Lars Andersen.

Læs mere
Ærø Efterskole får tilskud på 1,2 millioner fra kommunen

Ærø Efterskole havde brugt for mange penge, men en ny ledelse og et bedre budget betyder, at både bank og kommunalbestyrelsen bakker om den nye plan. Konkret giver kommunen et tilskud på 1,2 millioner, ifølge Fyns Amts Avis.

Læs mere
Boligsalg på Ærø ligger 55 % over før-corona-tiden

Boligsalget på Ærø er godt nok faldet 4 % i 1. kvartal sammenlignet med de 3 måneder op til jul, men hvis der måles på boligsalget fra før corona-tiden og til i dag, så er det gået stærkt frem med 55 % flere solgte huse. Ærø ligger som nr 7 på landsplan, så øen er inde i en meget positiv trend, selvom der er små skvulp.

Læs mere
Ærøs landmænd har opfyldt lavbundskrav - derfor ikke penge fra nye 33 millioner

Som den eneste kommune i Danmark har Ærø indgået alle aftaler med øens landmænd om at tage de våde jorder ud af drift, de såkaldte lavbunds-arealer. Derfor får Miljøministereits nye pulje på 33 milllioner kr ingen betydning - den tllbydes de kommuner der har været fodslæbende.

Læs mere
28. maj afgøres fremtiden for 466 Ærø-boliger

Ærøs største boligejer, Det Ærøske Boligselskab, DÆB, skal den 28. maj beslutte, om selskabet og dets 466 boliger på Ærø skal fusioneres ind i et fælles selskab med Svendborgs store almene boligselskaber. Det bliver samtidig et farvel til DÆBs leder Lars Andersen, som vil gå på pension i 2024.

Læs mere
Privat investor vil bygge 36 boliger i Marstal - overtager kuldsejlet projekt

Planerne om at bygge 36 boliger på Ellenet i det sydlige Marstal blev stoppet, da bygherren Det Ærøske Boligselskab, DÆB, ikke kunne få økonomien til at hænge sammen. Nu har en privat investor tilbudt at gennemføre byggeriet.

Læs mere
48 m telemast i Vindeballe

Poul Birk Rasmussen i Vindeballe har truffet aftale med Cibicom om opsætning af en 48  m høj telemast i Vindeballe. Formålet er at give bedre mobil- og net-dækning. 

Læs mere
Nu kommer boligskatterne for 9 år tilbage til Ærø - 34.000 per bolig

Boligejerne på Ærø er dem der har betalt allermest for meget i ejendomsskat - og nu er Vurderingsstyrelsen klar til at betale pengene ud - snart.

Læs mere
Transportminister: Søby Havn får 105 millioner - byg til 150 millioner i gang

Transportminister Thomas Danielsen og Folketinget kommer nu med ekstra 30 millioner til udbygningen af Søby Havn. Det fortalte transportministeren i Folketinget i dag.

Læs mere
Ombygning af Marstal-færge for 30 millioner sættes på pause

Trafikstyrelsen gav Marstal-færgen det største tilskud af alle dieselfærger der skulle omstilles til el-drift,på 7,5 millioner. Men nu er projektet ikke mere i proces.  

Læs mere
Folketinget dropper Ommel som frilandsby

Folketinget har besluttet at droppe Ommel og 16 andre, som var udvalgt til at blive Frilandsbyer. Tanken var, at landsbyerne skulle få nye muligheder for at udvikle sig, og ikke blive begrænset af de mange snærende regler, som ofte er indført for at styre storbyerne.

Læs mere
Dommen om Netto-grunden i Marstal - se den her

Bådeværftet HCC ved Marstal-færgen er nabo til grunden hvor den nye Netto skal bygges - her har Ejgil Clausen sit oliefirma. Men værftet mente det have en forkøbsret, så den kunne bruge grunden til sine værfts-aktiviteter. Ærø Dagblad bringer her Dommen fra Svendborg Ret.

Læs mere
Ærø får godkendt aluminiumsfærger til Ærøskøbing

Ærø må gerne bygge sine egne 2 færger og Transportministeren har nu også godkendt at de må bygges i aluminium. Begge dele skulle godkendes af Trafikstyrelsen.

Læs mere
Ærøskøbing-boere må køre døgnet rundt - gågade kun for turister

Beboere bliver ikke omfattet af køreforbuddet i Ærøskøbing i sommer-månederne. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at køreforbuddet gælder for turister og Ærø-boere, der ikke bor i det indre Ærøskøbing. Deres kørselsforbud er fra 10-23 fra den 24. juni til 31. august.

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev