Søbygaard vil satse på naturoplevelser - forventer 12.000 gæster

Kulturcentret Søbygaard åbner den 30. april for sin første sæson uden Ærø Museum, som drev stedet frem til slutningen af 2022. Det bliver et selvstændigt selskab der skal skabe stedets succes, dog med stor hjælp fra kommunen, som har finansieret udviklingskonceptet og løn til de ansatte.

Læs mere
Udenfor: Nye skraldespande på hele Ærø

Den 1. april 2023 træder den nye affaldsordning i kraft. Det betyder derfor, at de nuværende skraldespande ved blandt andet busstoppesteder fjernes. I stedet sætter Ærø Kommune 30 til 40 sorteringsstationer op på hele Ærø, hvor det er muligt at aflevere sit skrald.

Læs mere
Vindmøllepark vest for Ærø på vej - OK fra Energistyrelsen

Energistyrelsen har genoptaget sagsbehandlingen af Lillebælt Syd Havvindmøllepark, som ligger 21 km vest for golfbanen på Ærøs spids. Her skal stilles 23 havvindmøller op.

Læs mere
Ærøfonden i top med tilskud til energiprojekt

Ærøfonden fik det næsthøjeste tilskud til et nyt energifællesskab på Ærø. Det viser en ny oversigt fra Energistyrelsen

Læs mere
Kommer bankkrisen til Ærø

Øens lokale bank er Rise Sparekasse, som fik et underskud på 8 millioner i 2022, fordi bankens investeringer i obligationer har været en dårlig forretning: Det gav et tab på 22 milllioner.

Læs mere
Rise Sparekasse tabte 8 millioner - 1.000 nye kunder

Selve bankforretningen gik godt i Rise Sparekasse, men finanshuset har en stor beholdning af obligationer, der gav et kurstab på 22 millioner. Så samlet kom sparekassen ud med et tab på 8 millioner før skat.

Læs mere
Parkeringsforbud og indkørsel forbudt i Ærøskøbing - forventeligt 26. juni til 31. august

Der vil kun være 3 parkeringspladser i Ærøskøbing når gågade-perioden starter til juni. Og det vil ikke være tilladt at køre ind i byen for turister. Beboere kan køre ind før 10  om morgenen og efter kl 23 om aftenen, men kun med parkering på deres egen grund.

Læs mere
10 % i renter kvæler Marstal-færgen - koster 4,5 millioner - kun 3 udveje

Nok mangler ÆrøXpressen kunder, men det helt store problem er, at lånene er alt for dyre: Der er gæld på 45 millioner. Den årlige rente er på 4,5 millioner.

Læs mere
Utilfredshed med magtfuld forening i Ærøskøbing ulmer

Den magtfulde og kontroversielle Ærøskøbing Byhistoriske Forening holder årsmøde den 22. marts, hvor en række utilfredse Ærøskøbing-borgere vil forsøge at udskifte ledelsen.

Læs mere
Kæmper for ejerskabet af 2 museumsbygninger i Ærøskøbing

Advokaten Mads Kromann er blevet engageret til at få reddet Hammerichs Hus og Ærø Museums udstillingsbygning. For de 2 værdifulde ejendomme ejes af 2 nedlagte selskaber.

Læs mere
2 fitness-centre lukker - ejer rejser fra øen - optiker består

De 2 fitnesscentre Fit Ærø i Marstal og Søby er lukket og selskabet er under tvangsopløsning. Ejeren Henning Møller forlader øen, men brille-butikken, som han drev sammen med sin søster, består.

Læs mere
Hattesens Konfektfabrik får pris for Ærøstang

Den 6 år gamle Hattesens Konfektfabrik fortsætter med at få priser: På Lakridsfestivalen i København vandt firmaets Ærøstang med ananas og kokos en bronzemedalje. 

Læs mere
Boye Kromann stopper som direktør for Marstal-færgen - Schlotfeldt tiltræder

Boye Bromann stopper efter 3 år i direktørstolen og Henrik Sindal Schlotfeldt tiltræder som ny direktør for ÆrøXpressen, der sejler mellem Marstal og Rudkøbing på Langeland. Formålet er at spare.

Læs mere
Salg af SFO-bygning udskydes - måske 8-10 rækkehuse

Mindstebuddet for det tidligere fritidshjem, SFOen, var sat til 1,8 millioner, men salget er udskudt, mens det undersøges om der kan stilles krav om rækkehusbyggeri med 8-10 enheder.

Læs mere
Marstal Søfartsmuseum arver 1 million

Søfartsmuseet i Marstal har igen fået en større arv, denne gang på 1 million kr.

Læs mere
Ærø Kommunes medarbejdere har 74.000 fraværstimer - det skal begrænses

Kommuner i Danmark har igennemsnit 9 % fravær - fra sygdom over pjæk til barsel. I det private erhvervsliv er fraværet på det halve: 4,5 %. Ærø Kommune har kun 7 % fravær, men nogle afdelinger har alt for mange blive-hjemme-timer. Det vil Økonomi-udvalget nu have gjort noget ved.

Læs mere
De 20 største jordbesiddere ejer 40 % af Ærø

De største jordbesiddere har hovedsageligt deres ejendomme på den østlige del af Ærø og det er primært landbrugere, men Naturstyrelsen og Aage V. Jensens Naturfond ejer samlet 2,5 millioner kvm. Ærø er på 88 millioner kvm.

Læs mere
44 % flere boliger til salg på Ærø - dødsfald øger udbuddet

Der er nu 69 huse til salg på Ærø hvilket er 44 % flere end i marts 2022, hvor der kun var 48 huse til salg. Det viser tal fra ejendomsmæglernes Boligsiden.dk

Læs mere
Stop for gratis byggegrunde til havvindmøller kan give Ærø 1 milliard

Energistyrelsen har stoppet 3 Ærøprojekter og 30 andre havvindmølleprojekter, fordi byggegrundene til havvindmøller hidtil har været gratis. Tanken er nu, at staten og kommunerne skal have betaling både for grundkøbet og for den løbende indtjening. 

Læs mere
Udskyder 3 vindmølleprojekter ved Ærø til 15 milliarder

Der er 3 store vindmølleprojekter til 15 milliarder på vej syd og øst for Ærø, men udviklingen af projekterne er blevet stoppet af Energistyrelsen, fordi alt for mange selskaber har søgt om at opstille havvind. Årsag: Byggegrundene på havet var gratis, energipriserne høje og det samme vil fortjenesten blive.

Læs mere
Navigationsskolen vil bygge 50 studieboliger i Marstal havn

Navigationsskolen i Marstal har behov for 50 boliger til studerende og har derfor haft møde med teknisk udvalg om at lave container-øer i Marstal havn med studieboliger. De samlede investeringer vil løbe op i 40 millioner kr.

Læs mere
10 % får antidepressive lægemidler på Ærø

Der er flest mennesker i Vest- og Sønderjylland der får antidepressive lægemidler, men Ærø og andre ø-kommuner ligger også højt: Gennemsnittet for Danmark er på 9 %, men 10 % af Ærøs voksne befolkning fik disse midler, mens det var 8 % på Læsø og Fanø.

Læs mere
Ærøs største investor køber el-bygning i Marstal

Marstal og Ærøs største investor Hasse Larsen har købt Ærø Elforsynings bygning på Skolevej 11 i det nordlige Marstal for 1,1 millioner. Sælger er Ærø Kommune.

Læs mere
Demokratiets uønskede forfald på Ærø

Det er tradition i Ærøs kommunalbestyrelse for, at selv bitte små ting skal diskuteres og besluttes af politikerne. Problemet er, at der derfor skal læses 2-300 siders bilag til hvert møde. Politikerne skal desuden vurdere om det er objektivt, lovligt og fyldestgørende - før de kan tage en politisk beslutning. Det er der ingen mennesker der kan nå. 

Læs mere
46 ukrainere er kommet til Ærø - ud af 31.000

Der er kommet 46 ukrainere til Ærø, heraf er 34 kvinder og piger, mens 12 er drenge og mænd. Ærø har modtaget forholdsmæssigt mange ukrainske flygtninge - øens befolkning udgør 0,1 % af Danmarks indbyggere, og ville derfor forholdsmæssigt skulle huse 31 flygtninge. Det større antal skyldes, at der har været mange ukrainere i landbruget på Ærø, som har budt frænder og venner velkommen.

Læs mere
Vindmøllepark til 5 milliarder til Ærø - 1 milliard udbydes til ærøboere

4 km fra kysten i Bregninge vil energiselskabet Andel opføre en havvindmøllepark. Den skal opføres på det lavbundede område Voderup Flak.

Læs mere
Statslån på 150.000 kr til udskiftning af oliefyr på Ærø

Fra den 1. april kommer der statsgaranterede lån til at udskifte oliefyr i de boliger på Ærø, der ikke kan få fjernvarme. Loven er på vej igennem systemet i Folketinget.

Læs mere
Nu er der 598 km diger på Ærø - vækst på 134 km

Siden 2019 har Ole Falkentorp fra Ærø Museum travet øen igennem for at finde alle diger. Der var i forvejen 481 km jord- og stendiger på Ærø, men 17 km er forsvundet, til gengæld er der opdaget 134 km.

Læs mere
Anlægger 160.000 kvm skov med kunst ved Skovby og Leby

Turist- og erhvervsforeningen har indgået en betinget købssaftale med 2 landmænd om køb af 160.000 kvm landbrugsjord ved Skovby-Leby for 1,8 millioner. Det skal nu omlægges til en kunstskov.

Læs mere
Landmænd får 8-13 kr per kvm for sprøjtefrie områder ved vandboringer

- Der kommer 700.000 kvm boringsnære beskyttelses-områder på Ærø og der bliver udbetalt 6,7 millioner i erstatning til landmændene. Det vil give en udgift på 1.600 kr per husstand, fortalte natur- og planmedarbejder Kirsten Johansen på Grønt Råds møde.

Læs mere
Flest rige i Tranderup og Ærøskøbing - dobbelt så mange som i i Søby

Ærø er blandt de 10 kommuner i Danmark hvor løn-væksten de sidste 10 år her været lavest med 16 %. Lavest i Danmark ligger Brøndby og Fanø med 13 % og 14 % lønvækst.  

Læs mere
23. februar: Lysprojekt til 12,8 millioner godkendes

Ærøs gadelamper skal udskiftes til en pris af 12,8 millioner for en totalrenovering eller udskiftning af de 1.494 lamper.

Læs mere
Louis Poulsen lamper sættes op på hele Ærø i 2023-2024

Ærø bliver den første kommune der indgår et samlet samarbejde med high class-lampefirmaet Lois Poulsen. I alt investeres 12,8 millioner i nye lamper.

Læs mere
17.000 fraværsdage i Ærø kommune

Der er 3 årsager til fravær på Ærøs største arbejdsplads, kommunen: Pjæk og sygdom. Dem der er mest udsat for smitte er medarbejdere i vuggestuer, børnehaver og skoler. Men der er 2 andre årsager: Dårlig ledelse, så folk mistrives, og accept af, at folk pjækker.

Læs mere
Ærø får 1,2 millioner kvm urørt skov ved Rise

Det er nu besluttet at Gråsten Nor-området i det østlige Ærø skal være urørt skov. I alt 1,2 millioner kvm i et spredt område øst for Rise bliver omfattet af den statslige Naturstyrelsens vedtagelse af urørt skov.

Læs mere
Miljøstyrelsen: Marstal, Ærøskøbing og Søby får penge fra drikkevandsfond

Især Agersø, Omø, Ærø og Langeland er blevet prioriteret af Miljøstyrelsens Drikkevandsfond: Det er svært at skaffe rent vand, hvis grundvandet bliver forurenet, fordi der ikke er nye indvindingsområder tæt på.

Læs mere
Dobbelt så stor besætning på Ærø-færger som på Marstal-færgen

Mange undrer sig nok over, hvorfor der er så mange i cafeteriet på Ærøskøbing-færgerne, men det er faktisk sikkerhedsfolk. På den private Marstal-færge er der 3 medarbejdere om bord, men på de kommunalt-ejede Ærø-færger er der 6 medarbejdere om bord til det samme antal passager, dog kun 4 på elfærgen Ellen.

Læs mere
Nyt projekt for Søby Havn til 136 millioner

De 106 millioner står klar til udvidelsen af Søby Havn, men med de kraftige prisstigninger på især byggematerialer, så skal der nu findes ekstra 30 millioner.  

Læs mere
Bedre vand: Ålegræs ved Ærøskøbing og Marstal - stenrev på Sydsiden af Ærø

Det er planlagt at investere 3 millioner i ålegræs og stenrev ved Ærøs kyster for at forbedre vandkvaliteten og dyrelivet. Der er søgt om samlet 34 milllioner fra Velux-fonden til projekter i Lillebælt og det sydfynske øhav.

Læs mere
Advokat i gang med at lovliggøre fritidshuse og helårshuse i Ærøskøbing

Kommunalbestyrelsen vedtog i januar, at husejerne i det gamle Ærøskøbing må fortsætte med den nuværende anvendelse, hvad enten det er som helårsbolig eller fritidsbolig. Codex-advokater skal nu "bistå kommunen med en juridisk vurdering af mulighederne for at lovliggøre de faktiske anvendelser af alle ejendomme i Ærøskøbing".

Læs mere
Louis Poulsen udskifter 800 gadelamper og 200 master på Ærø

Udskiftning af Ærøs gadebelysning er blevet sat igang og Louis Polsen-lamperne vil være færdigmonterede i 2024. Det er kommunen der har igangsat opgaven.

Læs mere
Ærø Vin køber den gamle brugs i Søby

Det tyske par Guido og Silvia Weihermüller, der også ejer Ærø Vin, har købt den gamle brugs i Søby.

Læs mere
Folketinget: Op til 50.000 i støtte til Tranderup-købmand og Finns bageri i Søby

Folketinget har indgået en aftale om 75 millioner i støtte til mindre købmænd og bagere i små byer: Det vil gælde købmanden i Tranderup og Finns Bageri i Søby, men også andre af øens små butikker med store energiudgifter kan få del i pengene.

Læs mere
De 2 nye el-færger sejler fra foråret 2027

De 2 nye elfærger, der skal sejle fra Ærøskøbing til Svendborg, forventes nu at sejle i starten af 2027. Den kommunale Færgegruppe har netop godkendt tidsplanen.

Læs mere
Ærø Kommune skal søge for Sommerlyst - byggeri i 2024

Til efteråret bliver der ændret i planloven, så strandhotellet Sommerlyst i Marstal kan få sin tilladelse i 2024. Det fremgår af et svar fra minister for landdistriker Louise Schack Elholm. I gennem mange år har det været forbudt at indrette nye ting i overflødige bygninger indenfor den 300 meters strandbeskyttelses-zone.

Læs mere
5 kommuner køber nye el-færger - Ærø i 2. bølge

Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Aalborg, Odder og Slagelse har nu indgået indkøbsaftaler om 5 el-færger. Ærø kommer med i 2. bølge.

Læs mere
20 nye færgenavigatører på Navigationsskolen i Marstal

- Vi har nu gennemført 2 testhold med hver cirka 10 deltagere. Et par stykker mangler lige at bestå nogle fag, men det sker her i foråret. Alle dimittender er i job på vores små færger, siger sekretariatsleder Jan Fritz Hansen fra Færgesekretariatet.

Læs mere
Lukkede selskaber ejer Ærø Museums udstillingsbygning og Hammerichs Hus

2 af Ærø Museums ejendomme ejes af ophørte selskaber, der lukkede i henholdsvis 2001 og 2015. Men ifølge formanden for museet passer det ikke - der er skrivefejl i tinglysningen (der juridiske ejerskab).   

Læs mere
Formand: Forening ejer 2 af Ærø Museums ejendomme

Ærø Dagblad skriver, at Ærø Museum ejer 3 ejendomme til en skønnet salgsværdi på omkring 18 millioner kr. Det er ikke korrekt, skriver Claus Grube, som er formand for Ærø Museums bestyrelse.

Læs mere
Ærø Museum: Ejendomme for 18 millioner

Ærø Museum er på vej mod lukning eller sammenlægning med Marstal Søfartsmuseum efter mange års økonomiske problemer. Museet ejer dog store værdier i 3 ejendomme, som vil kunne sælges for 18 millioner kr. Ejendommene ligger i den gamle del af Ærøskøbing og er samlet på 1.250 kvm, hvor af kun de 500 kvm bruges til udstilling.

Læs mere
Bliver 2 dårligt drevne museer bedre af sammenlægning

Der er for få gæster på Marstal Museum, men langt færre på Ærø Museum. Begge museer overlever på arv og ekstraordinære tilskud fra Ærø kommune og staten. Efter Ærø Museum mistede driften og pengene fra udstillingscentret Søbygaard her i januar 2023, er der ikke økonomisk grundlag for at drive museet videre.

Læs mere
Søg støtte til Ærø-arrangementer om bygningskultur

Frem til den 15. marts kan alle søge 25.000 kr per arrangement der sætter fokus på den lokale bygnings- og landskabskultur på Ærø. Det er Realdania-fonden og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, som igangsætter Samlingskraft med det formål at få flere til at samles.

Læs mere
11 byer på Ærø har PFAS-grunde

PFAS-forurenede grunde findes på det meste af Ærø, men med koncentration i de 2 industribyer Marstal og Søby - Ærøskøbing er sluppet nådigt, fordi byen ikke havde nogen industriel udvikling efter Tyskland opgav øen efter krigen i 1864.

Læs mere
Ærøs landmænd får 7 millioner for at tage 700.000 kvm jord ud af drift

Der er nu indgået aftaler med en række landmænd på Ærø om at tage 700.000 kvm jord ud af normal drift. Formålet er at sikre områderne omkring Ærøs 30 vandboringer for nedsivning fra gødning og sprøjtning.

Læs mere
16 aftaler om stop for landbrugsdrift ved Ærøs vandboringer - Danmarks højeste

På Ærø er der indgået 75 % aftaler med landmændene, mens det for resten af Danmark kun er 5 %. Der er udlagt 22 områder ved vandboringer på Ærø, som skal tages ud af intensiv landbrugsdrift, for at undgå nedsivning af pesticider til grundvandet.  

Læs mere
Få vores ugentlige nyhedsbrev